Show simple item record

dc.creatorKarvinen, Salla
dc.date.accessioned2012-06-07T13:00:11Z
dc.date.available2012-06-07T13:00:11Z
dc.date.issued2012-06-07
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21042
dc.description.abstractAutoilijan ja pyöräilijän välisten väistämissääntöjen heikko tuntemus on koettu yhdeksi pyöräilyn liikenneturvallisuuden ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla sääntötuntemuksen taso viiden väistämissäännön osalta. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten vastaajien ikä, sukupuoli, kulkumuoto, ajokortillisuus, kokemukset onnettomuuksista sekä arvio omista taidoista vaikuttavat sääntötuntemukseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään vastaajien mielipiteitä pyöräilyn ja muiden kulkumuotojen turvallisuudesta sekä pyöräilykypärän käyttöä. Tutkimuksessa havaitaan, että tuntemus vuodesta 1997 voimassa olleesta pyöräilijän väistämisvelvollisuudesta pyörätien jatkeen ja ajoradan risteyskohdassa on heikentynyt: vastaajista 34 prosenttia vastasi kyseistä sääntöä käsitelleeseen kysymykseen oikein. Muut säännöt tunnetaan tutkimuksen mukaan paremmin ja niiden tuntemus on myös pääosin parantunut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Autoilijan velvollisuuden väistää pyörätien jatkeelle ajavaa pyöräilijää tiesi 92 prosenttia kaikista vastaajista kärkikolmion takaa tulevan auton tapauksessa, 80 prosenttia kääntyvän auton tapauksessa ja 73 prosenttia kiertoliittymästä poistuvan auton tapauksessa. Liittymässä, jossa ei ole pyörätietä ja pyöräilijä ajaa ajoradalla, vasemmalta tulevan on väistettävä oikealta tulevaa, ellei liikennemerkein ole muuta ilmoitettu. Tämän säännön kohdalla vastaajista 70 prosenttia vastasi oikein. Autoilijat tuntevat pyöräilyn väistämissäännöt paremmin kuin pyöräilijät lukuun ottamatta tapausta, jossa pyöräilijä on väistämisvelvollinen. Pyöräilijät, joilla on voimassa oleva ajokortti, tuntevat säännöt paremmin kuin pyöräilijät, joilla ei ole. Tutkimuksen perusteella pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemisen parantamiseen tulisi suunnata erilaisia toimenpiteitä. Lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että tienkäyttäjien mielestä pyöräily on vaarallisempi kulkumuoto kuin joukkoliikenne, jalankulku ja autoilu. Vastaajien mielestä pyöräily tulisi erottaa muista kulkumuodoista. Lisäksi liikennesääntöjen noudattamisessa koetaan olevan puutteita. Pyöräilijöistä noin kolmannes ilmoittaa käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään ja noin kolmannes useimmiten tai joskus.en
dc.description.abstractThe lack of knowledge about the traffic rules between drivers and cyclists is one of the problems in traffic safety of cycling. In this thesis, the right-of-way rule knowledge is studied with a gallup questionnaire which focuses on five different traffic situations in which drivers and cyclists encounter in intersections. The study also examines how the respondents’ age, sex, mode of transportation, possession of driver’s license, experience of accidents and own assessment of skills as a driver effect on the knowledge of the rules of the right of way. In addition, this study examines respondents’ opinions about the safety of cycling and other modes of transport and use of bicycle helmet. The present rule of cyclist’s obligation to yield all straightforward traffic in the intersection of cycle path and driveway has been in effect since 1997. According to this study, the knowledge of this rule has decreased: 34 percent of respondents answered this question correctly. Other traffic rules between drivers and cyclists are known better and the share of right answers has also mostly increased when compared to earlier studies. Driver has to yield cyclist when coming from a direction with a yield sign, and 92 percent of respondents answered correctly to this question. 80 percent of respondents knew that driver has to yield cyclist when turning to a street that cyclist is crossing. The same rule is applied to a roundabout and 73 percent of respondents answered correctly. When a cycle path does not exist, both driver and cyclist have to yield traffic coming from the right, unless a traffic sign indicates otherwise. 70 percent of respondents answered correctly to a question regarding this rule. Drivers knew all of the rules better than cyclists except for the first rule. Cyclists who have a driver’s license knew the rules better than cyclists who do not. According to the findings measures towards increasing the knowledge of right-of-way rules in cycling should be taken. In addition, the study finds that respondents consider cycling more dangerous mode of transportation than public transportation, walking or driving. According to the respondents’ answers, cycling should be separated from other modes of transportation and road users are not obeying traffic rules sufficiently. One third of the cyclists report using a bicycle helmet always when cycling and one third most of the time or sometimes when cycling.en
dc.format.extent94 s., 26 liites.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titlePyöräilyn väistämissääntöjen tuntemusen
dc.title.alternativeThe Knowledge of Right-of-Way Rules in Cycling
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201206071172
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Business Information Management and Logisticsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeRakennustekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-06-06
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.thesisadvisorMäntynen, Jorma
dc.contributor.thesisadvisorRajalin, Sirpa
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record