Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan laitosen
dc.creatorVuori, Vilma
dc.date.accessioned2009-04-23T13:03:12Z
dc.date.available2009-04-23T13:03:12Z
dc.date.issued2009-04-23T13:03:12Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/210
dc.description.abstractTietoa pidetään entistä tärkeämpänä kilpailutekijänä. Tieto ei kuitenkaan ole itseisarvo: suuri tiedon määrä ei takaa yritykselle kilpailuetua, vaan voi pahimmillaan jopa vaikeuttaa päätöksentekoa ja siten haitata yrityksen toimintaa. Turhan tiedon keräämistä voidaan välttää, tai ainakin vähentää, osuvalla tietotarpeiden määrittelyllä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Nokian Renkaat Oyj:n sesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeet, jotta yrityksen Business Intelligence (BI) -yksikkö voisi entistä paremmin toimia sesonginhallinnan päätöksenteon tukena. Tutkimuksessa pyritään selvittämään päätöksentekijöiden tietoprofiilit, eli mitä tietoa päätöksentekijä käyttää ja tarvitsee, missä muodossa ja milloin voidakseen tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä sesonginhallintaan liittyen. Sen lisäksi tutkitaan, mistä kyseistä tietoa on saatavissa ja voidaanko tietoprofiilien avulla mallin-taa Nokian Renkaiden yleinen BI-tiedon tarve aikaan suhteutettuna. Tietotarpeet kartoitettiin haastattelemalla päätöksentekijöitä henkilökohtaisesti. Haastatteluissa nousi esiin lisätietotarpeita ja BI-yksikön kehittämisehdotuksia. Päätöksentekijät jakautuivat tekemiensä päätösten ja vastaustensa mukaan operatiivis-taktiseen ja taktis-strategiseen ryhmään. Haastatteluiden pohjalta jokaiselle päätöksentekijälle muodostettiin tietoprofiili ja operatiivis-taktisen tason päätöksentekijöille luotiin sen lisäksi BI-kello, joka mallintaa henkilön BI-tiedon käyttöä aikaan suhteutettuna. Operatiivis-taktiset päätöksentekijät osoittautuivat aktiivisemmiksi BI-yksikön asiakkaiksi, kun taas taktis-strategiset päätöksentekijät eivät välttämättä edes tiedostaneet saavansa BI-yksikön tuottamaa tietoa. Haastatteluiden perusteella BI-yksikön rooli Nokian Renkailla ei vielä ole selkeä, mutta se koetaan silti hyödyllisenä ja kehittämisen arvoisena apuna päätöksenteossa. /Kir09fi
dc.description.abstractInformation and knowledge are nowadays considered to be among the most important sources of competitive advantage. Nevertheless a large amount of information is not guaranteed to bring any advantage to company: the worst case is that it can distract decision making and other key activities and thus rather hinder than pro-mote the company’s operations. Charting information needs can help diminish the gathering of excess information. The main goal of this study was to chart what the critical knowledge needs for the central decision makers in seasonal management of Nokian Tyres Inc. are, how these needs have been met so far and how Business Intelligence (BI) -unit could be even more effective aid in seasonal management’s decision making. In addition, the study aimed to localize the possible gaps in communication. In other words, the objective was to clarify the decision makers’ so called knowledge profiles: what kind of knowledge they use and need, in what format and when, in order to make as good decisions concerning the seasonal management as possible. The information needs were charted by individual interviews. The interviews brought up new information needs and also suggestions to improve the BI-unit. The decision makers were divided into two groups by the level of the decisions they mostly make: operational-tactical and tactical-strategical. Their knowledge profiles were shaped on the basis of the interviews and in addition a BI-clock was created to the operational-tactical decision makers. The BI-clock models the need of BI-information in relation to time. Based on this study, the role of BI-unit in Nokian Tyres Inc. is not yet clear, but it was seen as a developable and useful aid in decision making.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleSesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeeten
dc.title.alternativeInformation Needs of Decision Makers in Seasonal Management
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-200906081066
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTuotantotalouden osasto
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto
dc.date.published2005-05-11
dc.contributor.laitoskooditita
dc.contributor.degreesupervisorHannula, Mika
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record