Show simple item record

dc.creatorJaakkola, Ilari
dc.date.accessioned2012-08-27T12:56:36Z
dc.date.available2012-08-27T12:56:36Z
dc.date.issued2012-08-27
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21128
dc.description.abstractMateriaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista pienen volyymin ja varioituvien tuotteiden ympäristössä. Tämä tutkimus tehtiin Sandvikin Tampereen maanalaisen poralaitetuotannon tuotannonsuunnittelusta sekä materiaalien operatiivisesta hankinnasta vastaavalle organisaatiolle. Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kriittisten tuotannollisten materiaalien operatiivista hankintaa ja menekin ennustamista. Tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla materiaalien menekki on paremmin hallittavissa. Liiketaloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin pitkällä tähtäimellä tuotantoyksikön parempi toimitusvarmuus sekä materiaalivarastotasojen kohtuullistaminen. Diplomityö jakaantuu tutkimusmenetelmältään kvantitatiiviseen sekä kvalitatiiviseen analyysiin. Yrityksen nykytilaan pyrittiin paneutumaan haastatteluin ja tutkimuksessa käytetyn datapohjaisen analyysin perusteella. Tutkimuksessa esitettävä toimintamalli sekä tulokset nojaavat määrällisen tutkimuksen aineistoon. Kuitenkin tutkimuksen päätelmät sekä päätelmiin johtaneet menetelmät sisältävät laadullisen tutkimuksen piirteitä. Päätelmien tekeminen perustuu yksittäisten esimerkkitapausten tutkimiseen, joiden avulla pyritään yleistämään tiettyjä käyttäytymismalleja. Tutkimuksessa tuotannollisista materiaaleista luotiin nimikeportfolio valittujen muuttujien suhteen. Portfoliosta valittiin tutkimuksen kannalta merkittävimmät nimikeluokat jatkotarkasteluun, jossa pohdittiin nimikkeiden menekin käyttäytymismalleja. Valituista nimikeluokista havaittiin viisi erilaista käyttäytymismallia, joille luotiin omat menekinhallintastrategiansa. Osalle luokista esitetään käytettäväksi menekinhallintaan luotua ennusteprosessia sekä ennustetyökalua. Esitelty prosessi ja työkalu voidaan ottaa käyttöön operatiivisessa hankintaorganisaatiossa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että materiaalimenekin ennustamisessa voidaan saavuttaa tarkempia tuloksia käyttämällä useita eri ennustemenetelmiä toistensa tukena. Menekinhallintaympäristössä tapahtuvien jatkuvien muutosten johdosta pelkkien kvantitatiivisten menetelmien käyttö voi aiheuttaa suuria ennustevirheitä. Jatkotutkimusta tulisi osoittaa tuotteiden valmistusrakenteiden yhtenäistämiseen ja modulointiin sekä ennusterakenteiden tarkentamiseen materiaalien menekinhallinnan helpottamiseksi.en
dc.format.extent89 s., 1 liites.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleMateriaalimenekin hallinta ja ennustaminenen
dc.title.alternativeDependent demand planning and forecasting
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201208271247
dc.contributor.laitosHydrauliikan ja automatiikan laitos – Department of Intelligent Hydraulics and Automationen
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos – Department of Industrial Management
dc.contributor.tiedekuntaAutomaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta – Faculty of Automation, Mechanical and Materials Engineering
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeAutomaatiotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-08-15
dc.contributor.laitoskoodiiha
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorKuosmanen, Anne
dc.contributor.degreesupervisorKouri, Ilkka
dc.contributor.degreesupervisorMattila, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record