Show simple item record

dc.creatorPenttilä, Erkko
dc.date.accessioned2012-09-12T11:36:47Z
dc.date.available2012-09-12T11:36:47Z
dc.date.issued2012-09-12
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21178
dc.description.abstractSosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava uimavesiprofiilit vuoden 2011 maaliskuun 1. päivään mennessä. Uimavesiprofiili on tietopaketti uimarannan uimaveden laadusta, ominaisuuksista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä niiden merkityksistä. Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia uimavesiprofiilit sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 soveltamisalaan kuuluville Tampereen kaupungin viidelletoista (15) yleiselle uimarannalle. Diplomityö esittelee malliesimerkin yhdestä asetuksen 177/2008 vaatimukset täyttävästä uimavesiprofiilista ja tutustuttaa lukijan uimavesiprofiilin sisältöön ja profiilin laadinnassa käytettävään aineistoon. Lisäksi työ esittelee uimavesiprofiilin taustalla olevaa teoriaa ja lainsäädäntöä sekä käsittelee uimavesiprofiiliin laadintaan liittyviä asioita yleisesti. Diplomityötä voidaan pitää konstruktiivisena tutkimuksena. Siinä kehitettiin ratkaisu tutkimusongelmaan, millainen on lainsäädännön vaatimukset täyttävä uimavesiprofiili, jota voidaan soveltaa kaikkiin 15 työn kohteena olevaan erilaiseen EU-uimarantaan. Aineistona diplomityössä käytettiin uimavesiprofiileiden sisältöön liittyvää kirjallisuutta ja lainsäädäntöä sekä Euroopan komission työryhmän tuottamaa tutkimusraporttia parhaista tiedoista ja käytännöistä koskien uimavesiprofiilin laadintaa. Aineistoa kerättiin myös suoraan uimarannoilta ja niiden lähiympäristöstä. Lisäksi työssä hyödynnettiin kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia uimarantojen turvallisuuden ja veden laadun valvonnasta uimarantojen valvovana viranomaisena. Työ jakautuu sisällöllisesti neljään osa-alueeseen. Ensimmäisessä osassa hahmotellaan uimavesiprofiilin taustalla olevaa teoreettista viitekehystä ja toisessa osassa esitellään uimavesiprofiilien laadinnassa käytettyjä aineistoja ja menetelmiä. Diplomityön kolmas osa-alue esittelee kokonaisuudessaan yhden lainsäädännön vaatimukset täyttävän uimavesiprofiilimallin. Neljännessä osassa kirjoittaja analysoi ja pohtii työn sisältöä tarkemmin kokonaisuutena sekä kokoaa diplomityön keskeisimmät asiat yhteen. Viimeisessä osassa tarkastellaan kriittisesti aihealueesta tehtyjä havaintoja ja uimavesiprofiilin laadintaa. Diplomityön yhteydessä laadittiin myös 15 kappaletta uimavesiprofiileja Tampereen kaupungin yleisille uimarannoille. Tämä diplomityö osoittaa, että uimavesiprofiilin laadintaa ohjaavat ensisijaisesti lainsäädännön vaatimukset. Suurin uimavesiprofiilin sisällön rajoittaja on uimarannan omistajan halukkuus ja resurssit laajentaa uimavesiprofiilia yli lainsäädännön vaatimusten. Tämän diplomityön perusteella voidaan uimarannan omistajalle antaa toimenpidesuositus laajentaa uimavesiprofiilin sisältöä aina yli asetettujen vaatimusten, uimavesiprofiilista saatavan hyödyn maksimoimiseksi.en
dc.format.extent59 sivua, 44 liitesivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleUimavesiprofiilien laatiminen EU-uimarannoilleen
dc.title.alternativeCreating bathing water profiles for EU-beaches
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201209121285
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos – Department of Industrial Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeYmpäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-09-05
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.contributor.degreesupervisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record