Show simple item record

dc.creatorKajander, Sami
dc.date.accessioned2012-10-04T12:44:30Z
dc.date.available2012-10-04T12:44:30Z
dc.date.issued2012-10-04
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21198
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa käsitellään Äänekosken tehdasalueen liikennettä ja sen turvallisuutta. Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää liikennejärjestelmän nykytilanne, sekä selvittää siihen liittyviä vaaroja ja ongelmia. Tärkeimpänä tavoitteena tutkimuksessa on suunnitella toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa tehdasalueen liikenneturvallisuutta. Toimenpiteet ovat pääasiassa täysin uusia suunnitelmia tai ratkaisumalleja, joilla voidaan ratkaista jonkin tietyn alueen ongelmakohdat. Tutkimuksen alussa esitellään lyhyesti Äänekosken tehdasalue ja sen historia. Lisäksi tehdään lyhyt esittely alueen tärkeimmistä ja suurimmista yrityksistä. Teoriaosuudessa tarkastellaan työpaikan liikennettä ja sen turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Tärkeimpiä lakeja tutkimuksessa ovat työturvallisuuslaki, tieliikennelaki, rautatielaki sekä valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. Teoriaosuudessa käydään lisäksi läpi liikenneturvallisuutta sisältäviä ohjeistuksia ja toimivia käytäntöjä. Tarkastelulla varmistetaan, mitä velvoitteita tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan toimivaa ja turvallista liikennettä. Tutkimusmenetelmät ja aineisto luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetyt menetelmät sekä eritellään tutkimuksen eri vaiheet. Tärkeimmät tutkimusmenetelmät olivat turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten tarkastelu, logistiset analyysit, riskien arvioinnit, haastattelut sekä kyselyjen laatimiset. Lisäksi tutkimuksen alussa käytettiin aikaa tehdasalueeseen sekä siellä työskentelevien ihmisten tutustumiseen, jotta pystyttiin luomaan alustava kuva liikenteen nykytilasta. Tutkimuksessa tarkasteltavan tehdasalueen keskeisimmät vaarat liittyivät tasoristeyksiin, usean eri kuljetuslajin kohtaustilanteisiin, liukkauteen, epäselviin tai puutteellisiin tiemerkintöihin ja puuttuviin ohjeistuksiin tai liikenteenohjauslaitteisiin. Lisäksi ongelmia alueella aiheuttivat muun muassa suuri ajolupien määrä, puuttuvat kevyen liikenteen väylät, valaistuksen puutteet sekä paperitehtaan lakkauttamisesta aiheutunut liikennöintimallin muuttuminen. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi tutkimuksessa nousivat esiin muun muassa yhteisen ajolupakäytännön luominen, kevyen liikenteen väylien lisääminen, tiemaalausten lisääminen ja korjaaminen, tehdasalueen läpi kulkevan kevyen liikenteen rajoittaminen ja uudelleenohjaaminen sekä pyöräilyn turvallisuuden lisääminen. Tutkimuksen jälkeen Äänekosken tehdasalueen yritykset voivat päättää toteutettavista toimenpiteistä sen mukaan, mitä kokevat tarpeellisiksi. Tutkimuksessa toimenpiteet on jaoteltu joko toteutettavaksi nopealla aikataululla tai vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tehdasalue elää paperitehtaan lakkautumisesta aiheutunutta murrosta, joka tulee vaikuttamaan sisäisen liikenteen kasvuun kartonkitehtaan laajentaessa toimintaansa. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella alueen liikenteen toimivuutta myös jatkossa ja huomioida tutkimuksessa esitetyt toimenpiteet ja ongelmat liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.en
dc.format.extent108 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleÄänekosken tehdasalueen liikenneturvallisuuden parantaminenen
dc.title.alternativeImproving traffic safety in Äänekoski factory area
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201210041301
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos – Department of Industrial Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeAutomaatiotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-10-03
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.contributor.degreesupervisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record