Show simple item record

dc.creatorVähäpesola, Jani Kristian
dc.date.accessioned2012-10-05T09:54:55Z
dc.date.available2012-10-05T09:54:55Z
dc.date.issued2012-10-05
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21211
dc.description.abstractKonevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia eräälle varastojärjestelmälle. Työssä tutkittiin yhtä turvallisuusnäkökohtaa, varaston sisällä liikkuvan sukkulan ylinopeutta. Turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan lopulta koneeseen kiinnitettävällä CE-merkinnällä. Lähtökohtana olivat varastojärjestelmälle tehty riskianalyysi sekä vaatimusmäärittely joiden sisältöä tässä työssä osaltaan tarkennettiin. Varastojärjestelmälle tehdyssä riskianalyysissä todettiin että varaston sisällä liikkuva sukkula voi päätyyn törmätessään aiheuttaa varaston sortumisen joka johtaa mahdollisesti henkilövahinkoihin. Tätä tilannetta varten tarvittiin turvatoiminto joka pysäyttää liikkeen ylinopeuden tapahtuessa. Konedirektiivissä on useita standardeja joita voidaan soveltaa kohteena olevasta järjestelmästä riippuen. Tässä työssä päädyttiin B1-tyypin standardiin SFS-EN ISO 13849 jossa turvallisuus määritellään suoritustasojen (PL) kautta. Kyseinen standardi valittiin sen yksinkertaisen lähestymistavan vuoksi ja siitä syystä että standardissa on otettu kantaa myös ohjelmoitavan elektroniikan käyttöön jota toteutuksessa oli mukana. Standardissa esitetyn riskin arvioinnin pohjalta turvatoiminnolle vaadittavaksi suoritustasoksi saatiin c. Turvatoiminnossa käytettävä laitteisto oli jo olemassa joten tässä työssä pyrittiin selvittämään mikä standardin kuvailemista arkkitehtuureista kyseisellä laitteistolla voidaan saavuttaa. Arkkitehtuurin osalta päädyttiin standardissa esitettyyn luokkaan 3 joka koostuu kahdesta itsenäisestä kanavasta. Kanavat suorittavat tulojen ja lähtöjen ohjausta sekä valvontaa ja valvovat toisiaan ristiin. Turvatoiminnossa käytettävä ohjelmisto suunniteltiin ja toteutettiin toisen kanavan osalta tässä työssä. Lisäksi osoitettiin että turvatoiminnon laitteistolla saavutetaan riittävä riskin vähennys kun ohjelmisto on otettu kokonaisuudessaan huomioon molempien kanavien osalta.en
dc.description.abstractEngine manufacturers must follow Machinery Directive 2006/42/EC with the design and manufacture when machinery is imported in the European internal market. The purpose of this thesis was to make one specific warehouse system meet the requirements of the Directive. We explored one security aspect, speeding of the shuttle inside the warehouse. Compliance with safety regulations is finally addressed by CE marking attached to the machine. The basis were at risk analysis and requirements specification made for the warehouse system and the content of those documents was specified in this work. In the risk analysis it was found that shuttle moving inside the warehouse can cause its collapse when colliding to the end, which could result in possible personal injury. For this situation a safety function that stops the movement in the event of speeding was required. Machinery Directive contains a number of standards that can be applied to the system depending of its type. In this work we chose B1-type standard SFS-EN ISO 13849 which defines the security through performance levels (PL). The standard was chosen because of its simple approach, and because it takes account the use of programmable electronics that implementation involved. The performance level that was required for the safety function was set out as c on the basis of risk assessment defined in the standard. The hardware used in the safety function already existed so in this thesis we tried to identify what architecture described in the standard would fit our design. Architecture of class 3 was chosen from the standard and it contains two independent channels. Channels control the inputs and outputs and also perform monitoring as well as crosswatching of each other. Software of safety function was designed and implemented for one channel in this work. It was also shown that the equipment used in the safety function achieves adequate risk reduction when the software has been completely taken into account for both channels.en
dc.format.extent91 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleOhjausjärjestelmän turvatoimintojen toteutus ja analysointi eräässä varastojärjestelmässäen
dc.title.alternativeEvaluation and analysis of warehouse control system's safety functions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201210051313
dc.contributor.laitosElektroniikan laitos – Department of Electronicsen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineering
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeTietotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-10-03
dc.contributor.laitoskoodiele
dc.contributor.thesisadvisorDahlen, Justus
dc.contributor.degreesupervisorPalovuori, Karri
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record