Show simple item record

dc.creatorKiiski, Tuomas
dc.date.accessioned2012-11-12T07:42:36Z
dc.date.available2012-11-12T07:42:36Z
dc.date.issued2012-11-12
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21246
dc.description.abstractTaajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien vikatilanteissa, ja miten taajuusmuuttajien yleistä luotettavuutta voisi parantaa. Työssä tutkittiin myös taajuusmuuttajien hankintahinnan suhdetta sen elinkaarikustannuksiin ja kuinka paljon taajuusmuuttajien merkkihuollot maksavat suhteessa hankintakustannuksiin. Teollisuuden yritykset ovat kiinnostuneita luotettavimmista taajuusmuuttajista, mutta kuinka paljon enemmän he olisivat valmiita maksamaan luotettavuuden noususta? Työn tavoitteena oli vertailla eri taajuusmuuttajavalmistajien suoriutumista näillä osa-alueilla. Työ jakaantui kahteen osaan: teoriaosassa selvitetään taajuusmuuttajien ja IGBT-tehopuolijohteiden sähköistä ja mekaanista rakennetta sekä esitellään teoreettista pohjaa luotettavuudelle ja käyttövarmuudelle. Empiirinen osa suoritettiin UPM Kaipolan ja Jämsänkosken paperitehtailla. Tehtailta kerättiin taajuusmuuttajien vikahistoriatietoja lähivuosilta sekä yritettiin selvittää mitkä tekijät ovat johtaneet kriittisiin taajuusmuuttajavikoihin paperitehtailla. Empiirisessä osassa tutkittiin myös lämpötilan vaihteluiden vaikutuksia taajuusmuuttajan IGBT-moduuleihin. Tutkimuksessa selvisi taajuusmuuttajien vikajakauma teholuokka- sekä valmistajakohtaisesti, vikojen esiintymistiheys kohdeyrityksen paperitehtailla sekä taajuusmuuttajien yleisimmät vikatyypit. Työssä löydettiin keinoja parantaa taajuusmuuttajien luotettavuutta.en
dc.format.extentix, 73 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTaajuusmuuttajien luotettavuus, huollettavuus ja kunnossapito teollisessa ympäristössäen
dc.title.alternativeReliability and maintenance in frequency converters
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201211121334
dc.contributor.laitosKonstruktiotekniikan laitos – Department of Mechanics and Designen
dc.contributor.laitosSähköenergiatekniikan laitos – Department of Electrical Energy Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineering
dc.contributor.tiedekuntaAutomaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta – Faculty of Automation, Mechanical and Materials Engineering
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeSähkötekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2012-11-07
dc.contributor.laitoskoodiset
dc.contributor.laitoskoodimec
dc.contributor.thesisadvisorVarjonen, Ilmari
dc.contributor.degreesupervisorTuusa, Heikki
dc.contributor.degreesupervisorVirtanen, Seppo
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record