Show simple item record

dc.creatorLemponen, Miika Tapio
dc.date.accessioned2012-12-03T08:06:49Z
dc.date.available2012-12-03T08:06:49Z
dc.date.issued2012-12-03
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21269
dc.description.abstractRakennusala Suomessa on vaiheessa, jossa tietomallipohjaisten työkalujen käyttö kasvaa nopeasti. Samalla alan ohjeita ja standardeja uudistetaan. Rakennuksen tietomallintamisen kehitys on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia analyysien ja simulaatioiden käytölle rakennushankkeessa. Analyysi- ja simulaatiotyökalut pitävät sisällään tietomallintamisen suurimpia pontentiaalisia hyötyjä. Näiden työkalujen käytöllä on suora vaikutus suunniteltujen rakennusten laatuun ja ne avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia suunnitteluun ja laadunvalvontaan rakennushankkeessa. Lähes kaikkia rakennukseen liittyviä näkökohtia voidaan analysoida ja simuloida tietomallien avulla. Käytännössä rakennuksen tietomallipohjaisten analyysien ja simulaatioiden hyödyntäminen eivät ole suomalaisessa rakennushankkeessa itsestäänselvyys. Tehtävät analyysit ja simulaatiot määrittyvät tavallisesti sen mukaan, minkälaisia vaatimuksia ja tavoitteita hankkeelle, suunnittelulle tai rakentamiselle yleensä on asetettu viranomaisia tilaajaosapuolten toimesta. Tarve analyysien tekemiselle on kuitenkin kaikilla hankkeen osapuolilla koko hankkeen ajan. Käyttäjien tarpeet analyysi- ja simulaatiotyökaluille ovat erilaiset käyttäjästä toiseen ja ohjelmistojen kenttä on hajanainen ja vaikeasti yhteen sovitettavissa. Mikäli tietomallin analyysi- ja simulaatiomenetelmiä pyritään käyttämään apuna hankkeen ohjauksessa, niiden käytön tulisi olla jatkuvaa koko rakennushankkeen ajan ja niistä eri vaiheissa saatavien tulosten tulisi säilyä toisiinsa nähden vertailukelpoisina. Analyyseistä ja simulaatioista saatavan tiedon tulisi olla riittävän tarkkaa ja luottettavaa. Toimijoiden ammattitaidon täytyy kussakin tilanteessa riittää sekä lähtötiedon syöttämiseen oikein sekä tulosten ymmärtämiseen. Uudet menetelmät ovat suoraan sidoksissa rakennushankkeen tehtäväluetteloiden uudistamiseen. Hyötyjen saavuttaminen vaatii kehitystyötä kaikilta osapuolilta. Tietomallin analyysit ja simulaatiot tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita jokaiselle rakennushenkkeessa toimivalle osapuolelle. Tämä työ käsittelee tietomallien analyysi- ja simulaatiotyökalujen käyttöä suomalaisessa rakennushankkeessa. Se tutustuttaa lukijan näiden työkalujen merkitykseen ja nykyiseen kehitykseen ja pyrkii tunnistamaan nykytilanteeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.en
dc.description.abstractThe building industry in Finland lies in a state where the use of BIM- based tools is rapidly increasing. At the same time the standards and guides conserning the industry are being renewed. The developement of Building Information Modeling has created new kind of possibilities for the use of analysis and simulation methods in a building project. Analysis and simulation tools hold some of the biggest potential benefits of Building Information Modeling. The use of these tools has a direct impact on the quality of the designed buildings and they open up new possibilities for design and quality checking in a building project. Almost all of the different aspects of a building can be analyzed and simulated with the help of building information models. In practise taking advantage of the BIM-based analysis and simulations is not a certainty. The analysis and simulation methods used are typically defined by what kind of requirements and objectives had been set to the project, design or construction in general by the client and authorities. Nevertheless the need for the use of analysis tools exists for all the participants in the project throughout the whole project. Users needs for the analysis and simulation tools differ from user to another and the sweep of software is scattered and hard to tailor together. If BIM-analysis and -simulation methods aim to assist in guiding the implementation of a buiding project, the use of them should be consistent troughout the project and results gained from them in different phases should remain comparable with each other. The information produced should be sufficiently accurate and reliable. The proficiency of the user needs to cover the correct input as well as the correct understanding of the result. New methods are bound together with the renewal of tasklists in the building project. Achieving benefits requires developement from each participant. Taking advantage of the BIM based analysis and simulation methods creates new kind of possibilities and new kind of challenges to each participant in a building project. This theses reviews the use of BIM-based analysis and simulation tools in a Finnish building project. It introduces the reader to the meaning and current developement of these tools and aims to identify the challenges and possibilities related to the current situation.en
dc.format.extentvii, 51, [20] s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTietomallin analyysit ja simulaatiot rakennushankkeessaen
dc.title.alternativeThe analysis and simulations of building information model in a building project
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201212031352
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos – School of Architectureen
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta – Faculty of Built Environment
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2011-09-07
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorSalonen, Kari
dc.contributor.degreesupervisorSalonen, Kari
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record