Show simple item record

dc.creatorLeinonen, Teemu
dc.date.accessioned2013-03-18T06:14:34Z
dc.date.available2013-03-18T06:14:34Z
dc.date.issued2013-03-18
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21419
dc.description.abstractAsunnonvälityksessä on tärkeää saada arvioitua myytävän asunnon hinta ja arvo mahdollisimman tarkasti verrattuna vallitseviin markkinoihin. Asuntoa voidaan arvioida pelkästään itse asuntoa tarkastelemalla, mutta tarkempia arvioita saadaan aikaiseksi tarkastelemalla samantyyppisten asuntojen aikaisempia hintoja kyseisellä alueella. Toisaalta yhtä tärkeä tieto asunnosta on sen hinnan kehitys tulevaisuutta ajatellen. Tämä diplomityö käsittelee tällaisen tilastointijärjestelmän toteuttamista sekä teknologia- että projektinäkökulmasta. Työssä on ensin esitelty järjestelmän vaatimukset yleisesti, jonka jälkeen on lähdetty tarkastelemaan mahdollisia teknologiavaihtoehtoja, joita tällaisen järjestelmän toteutuksessa voisi käyttää. Teknologiavaihtoehtoja on vertailtu toisiinsa, jonka jälkeen on tarkemmin esitelty valitut teknologiat ja syyt näiden valintojen takaa. Kaikki tässä työssä tehdyt valinnat eivät välttämättä ole jälkeenpäin katsottuna olleet parhaita mahdollisia, mutta valintahetkellä ne ovat vaikuttaneet luotettavimmilta vaihtoehdoilta. Mahdollisia ongelmatilanteita on tarkasteltu myös näiden valintojen osalta. Teknologiavalintojen lisäksi työssä on myös tarkasteltu projektin kulkua ja sitä, kuinka projektissa käytettyyn projektimalliin on päädytty ja minkä takia. Työssä on tarkasteltu muutamaa yleisesti tunnettua ohjelmistoalan projektimallia ja sitä, kuinka näistä malleista lopulta on muokattu projektissa käytetty malli. Tämän työskentelymallin kohdalla on tarkasteltu sen toimivuutta tässä projektissa ja sitä, olisiko sitä voinut jotenkin vielä jatkojalostaa toimimaan paremmin. Lopuksi työssä on tarkasteltu järjestelmän mahdollisia jatkokehityssuuntia ja sitä, kuinka projekti lopulta saatiin vietyä tehtyjen valintojen puitteissa läpi. Jatkokehityssuunnat on pyritty liittämään yhteen tehtyjen teknologiavalintojen kanssa. Tällä tavalla on pystytty toteamaan teknologioiden toimivuus myös tulevaisuudessa. Toisaalta projektissa todettiin joidenkin teknologiavalintojen olleen hieman hätiköityjä. Myös projektissa käytetty työskentelymalli todettiin käytännön kautta puutteelliseksi. Näitä tässä työssä tehtyjä havaintoja ja valintoja voidaan hyvin käyttää hyödyksi tulevaisuuden projekteja suunniteltaessa.en
dc.description.abstractIn real estate brokerage industry it is very important to find the most accurate price and value for a particular apartment by comparing it to the surrounding markets. The price and value of an apartment can only be evaluated by inspecting the particular apartment but you can make a lot more accurate valuation of the apartment’s value if you compare it to similar apartments in that particular region. In turn it is equally important to know how your apartment’s value is going to develop in the future. This thesis deals with implementing this kind of software as a tailored web application. The thesis studies the technology choices and project model choices which were made in the examined project. This thesis looks into technology options currently available in the market. After that the thesis discusses the technology choices that were made in the project and whether they were the right ones. Every technology that was chosen to the project is also inspected more closely. Not all the choices were necessarily the right ones, but at that moment when the choices had to be made, they seemed to be the best ones. In addition, the problems which were encountered with these choices are reviewed in this thesis. Besides inspecting different technology options, this thesis also studies the project itself and how it was followed through. First there is a general discussion about the common software project model and the common project model used in the author’s company. After that this work inspects how these general project models were used to form the tailored project model used in the project studied in this thesis. It is also discussed how the project model worked in this particular project and if there could have been any opportunities for improvement. Finally this thesis surveys a few possible directions for further development concerning the project. Also there is a survey of how the project personnel managed to follow through the project with the technology and project model choices that were made. The further development directions are bound by the technology choices that were made. Thus it is stated that the choices that were made are going to be feasible also in the future. In this thesis it is also noted that a few of the technology choices were a bit rash. Also it is pointed out that the tailored project model was in some points defective. One can easily utilize these findings when planning or implementing future projects.en
dc.format.extentx, 47 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAsunnonvälittäjien tilastointijärjestelmäen
dc.title.alternativeStatistics System for Real Estate Brokers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201303181093
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitos – Department of Pervasive Computingen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeSignaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2013-03-06
dc.contributor.laitoskooditie
dc.contributor.thesisadvisorToivola, Mika
dc.contributor.thesisadvisorJärvinen, Hannu-Matti
dc.contributor.degreesupervisorJärvinen, Hannu-Matti
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record