Show simple item record

dc.creatorSorri, Teemu
dc.date.accessioned2013-06-14T05:39:36Z
dc.date.available2013-06-14T05:39:36Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21581
dc.description.abstractKodista on tullut ihmisille entistä tärkeämpi paikka, jossa aikaa vietetään nykyisin noin puolet päivittäisestä ajasta. Erilaiset sisustusohjelmat ja alan kirjallisuus ovat vauhdittaneet ihmisten halua muokata kodeistaan persoonallisia. Syynä uuden asunnon ostamiseen on usein asiakkaan halu vaikuttaa asuntonsa pintamateriaaleihin ja suunnitteluratkaisuihin asukasmuutostöiden muodossa. Rakennusyritykselle asukasmuutostyöt tuovat lisätuottoa, mutta ennen kaikkea ne ovat asiakaspalvelua, jonka merkitystä asuntotuottajien välisessä kilpailussa ei voida liikaa korostaa. Asukasmuutostöistä aiheutuu kuitenkin häiriöitä ennalta suunniteltuun tuotantoon, joiden vaikutuksia on kyettävä hallitsemaan. Onnistuneen asukasmuutostyön toteuttaminen vaatiikin monien eri osapuolien ja toimintojen tuntemista ja yhteen sovittamista. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut luoda lähtökohtia ja osaamista rakennusyrityksen (Visura Oy) asukasmuutosten hallinnan kehittämiseen. Päätavoitteen saavuttamiseksi tutkimusongelmaa lähestyttiin alatavoitteiden kautta, joita olivat kirjallisuusselvitys projektin ja muutosten hallinnan aihepiiristä, nykyisen asukasmuutosprosessin kuvaaminen ja yksittäisten asukasmuutostöiden toteutuskustannuksien selvittäminen. Kirjallisuusselvitys kohdennettiin rakennusprojektien hallintaan ja tuotannon ongelmiin nykyisen aikataulutuksen ja tuotantovirran ohjauksen vallitessa. Nykyisen tuotannonohjauksen ratkaisujen lisäksi työssä perehdyttiin Lean tuotantomalliin, jossa tuotantojärjestelmän hukkaa poistamalla voidaan lisätä yrityksen kilpailukykyä ja asiakkaalle tuotettua arvoa. Muutosten hallinnasta tutkittiin muutostyön vaikutuksia tuotannon eri osa-alueisiin. Empiirinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla vastaavia työnjohtajia kahdessa eri osiossa. Ensimmäisessä osiossa tutkittiin yrityksen nykyistä asukasmuutosprosessia, josta muodostettiin prosessikaavio kehitystyötä varten. Ennalta valikoitujen yksittäisten muutostöiden toteutuksen kustannustekijöitä ja toteutuksessa huomioitavia asioita selvitettiin toisessa haastatteluosiossa. Haastatteluiden ja tutkijan omien havaintojen avulla saatiin selville yrityksen asukasmuutosprosessin ongelmakohtia, jotka aiheuttavat tuotannossa häiriöitä ja kuluttavat tarpeettomasti työnjohdon aikaa. Tällaisia ovat muutostyön toteutusmahdollisuus kyselyt ja selvittelyt työnjohdolle ja toteutusvaiheen muutostietojen puutteellisuus. Lisäksi haastatteluissa tunnistettiin aliurakoitsijoiden ohjauksen ja tiedottamisen olevan kriittisiä asioita muutostyön toteutuksen onnistumiseksi. Yksittäisten muutostöiden toteutuskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi työnjohdon tarve sekä muutoksen minimikustannustason ylitys. Tutkimuksessa kehitettiin uudistettu asukasmuutosprosessikaavio, jonka toteuttamiseksi tuotettiin erilaisia työkaluja ja ohjaus välineitä sen eri vaiheisiin.en
dc.format.extentvi, 102 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAsukasmuutosten hallinta ja toteutuskustannukset rakennusyrityksessäen
dc.title.alternativeTenant change management for the construction company
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201306141226
dc.contributor.laitosRakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeRakennustekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2013-06-05
dc.contributor.laitoskoodirak
dc.contributor.thesisadvisorKähkönen, Kalle
dc.contributor.thesisadvisorWalden, Jouni
dc.contributor.degreesupervisorKähkönen, Kalle
dc.contributor.degreesupervisorWalden, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record