Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan laitos
dc.creatorMyllärniemi, Jussi
dc.date.accessioned2009-05-11T05:13:22Z
dc.date.available2009-05-11T05:13:22Z
dc.date.issued2009-05-11T05:13:22Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/215
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What kind of open source value networks exist? And how do they differ from each other? 2) What kinds of roles are there in open source networks and what kind of relationships are there between different participants? 3) How do companies operate in open source value networks? The questions emphasize company viewpoint to open source value networks, as in this thesis the network analysis is carried out from the company perspective, not so much of community perspective. In theoretical part of the study, the concept of open source value network is examined, focusing on the literature about value creation in industrial networks and the open source environment. The main outcome of the theoretical part is the general model of creating and capturing value in open source network. This model is then used in the empirical part of the study to form the value networks of the case communities which are Eclipse and Debian. The research data for analyzing the case communities is gathered from different sources; the primary data includes a series of qualitative interviews and a quantitative survey. Based on the analysis of the theme interviews, the roles of the companies are identified and included in the networks. Finally, the comparative analysis of the value networks summarizes the empirical part. Together with the developers of the communities the companies and the customers form an open source value network. The differences, for example, in values, norms and working methods affect the relationships between the participants and value creation in the networks. Together the participants set the requirements for the value they create together in a professional open source value network. Therefore, Eclipse can be considered to be mainly business-oriented whereas Debian is more of a hobby to the developers. The value network of Eclipse exemplifies the general open source value network model described in the theory section more precisely than the value network of Debian. Companies that have functional and active relationships to open source communities have great possibilities to benefit from open source. Still, the contribution to the networks does not depend on the company’s size. The best ways to cooperate with communities, and therefore to create value with the communities, are through partnerships, by employing developers to the groups of core developers, and by interacting through the company’s own community.en
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena on selvittää avoimen lähdekoodin ympärille muodostuneiden arvoverkostojen rakenteita ja toimintoja. Tavoite voidaan nähdä kaksijakoisena; ensinnäkin pitää selvittää, mitä ovat arvoverkostot, jonka jälkeen voidaan tutkia arvoverkostoja avoimen lähdekoodin näkökulmasta. Tavoitteen saavuttamiseksi haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Minkälaisia avoimen lähdekoodin arvoverkostoja on olemassa ja miten ne eroavat toisistaan? 2) Minkälaisia rooleja avoimen lähdekoodin verkostot pitävät sisällään ja minkälaisia suhteita verkostojen eri osapuolet muodostavat? 3) Miten yritykset operoivat avoimen lähdekoodin arvoverkostoissa? Tutkimuskysymykset muodostettiin yrityslähtöisesti, sillä työssä tutkimusilmiötä analysoitiin yritysten näkökulmasta, ei niinkään avoimen lähdekoodin yhteisöjen näkökulmasta. Työ rajattiin käsittelemään kahta erilaista avoimen lähdekoodin ympärille muodostunutta yhteisöä. Kyseiset yhteisöt ovat Eclipse ja Debian, jotka ovat tutkimuskohteina myös tämän diplomityön toimeksiantajana toimineessa Tekesrahoitteisessa OSSI-tutkimusprojektissa. Yhteisöt valittiin perustuen niiden erilaisiin lähtökohtiin; Debianin toiminta perustuu enemmänkin vapaaehtoisuuteen, Eclipse puolestaan toimii yritysmäisemmin ollessaan monelle kehittäjälle päätulonlähde. Lähdemateriaali yhteisöjen analysointia varten hankittiin monesta eri lähteestä. Pääsääntöisesti lähdemateriaali pitää sisällään sarjan kvalitatiivisia haastatteluja sekä kvantitatiivisen tutkimuksen. Haastateltavina toimi avainhenkilöitä eri yhteisöistä, joita on haastateltu yhteistyössä muiden OSSI-tutkijoiden kanssa. Vastaavasti kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin projektin tutkijoiden toimesta vuoden 2006 aikana, pitää sisällään Eclipse ja Debian -yhteisöjen kehittäjien näkemyksiä. Yhteisöjen verkostorakenteita analysoimalla oli tarkoitus selvittää, millaisia arvoverkostoja avoimen lähdekoodin ympärille on muodostunut. Näissä verkostoissa isossa roolissa ovat erilaiset yritykset, joiden linkittymistä avoimen lähdekoodin arvoverkkoihin tässä työssä myös tutkittiin. Tätä varten tutkimukseen valittiin viisi erityyppistä yritystä, joista jokaisesta haastateltiin yhtä keskeistä henkilöä. Teemahaastatteluiden avulla toteutettiin yritysanalyysit, joiden perusteella oli tarkoitus selvittää yhtäläisyyksiä teoriassa mainittuihin eri yritysrooleihin, jonka jälkeen yritysroolit voitiin yhdistää tutkittaviin avoimen lähdekoodin arvoverkkoihin. /Kir09en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleStructures and operations of open source value networksen
dc.title.alternativeAvoimen lähdekoodin arvoverkkojen rakenteet ja toiminnot
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-200906081069
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTuotantotalouden osasto
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto
dc.programmeTietojohtamisen koulutusohjelma
dc.date.published2007-08-22
dc.contributor.laitoskooditita
dc.contributor.degreesupervisorHannula, Mika
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record