Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitosen
dc.creatorVäihinpää, Jani
dc.date.accessioned2009-05-11T05:30:35Z
dc.date.available2009-05-11T05:30:35Z
dc.date.issued2009-05-11T05:30:35Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/217
dc.description.abstractTämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään kantasairaalan ja sen yhteistyöorganisaatioiden muodostamaan hoitoverkostoon liittyviä ongelmia potilas- ja tietovirtojen suhteen. Kolmas tavoite oli löytää sellaisia mittareita, joilla potilasvirtoja voitaisiin ohjata ja seurata entistä paremmin. Diplomityön teoriaosuus jakaantui jonoja käsitteleviin teorioihin sekä erilaisiin koko verkostoa käsitteleviin teorioihin. Jonoteorioiden pohjalta pyrittiin tuomaan esille sellaisia asioita, jotka auttaisivat erityisesti mittarien muodostamisessa. Verkostoteorioiden kohdalla käsiteltiin hoitoketjuja sekä haettiin analogiaa teollisuuden puolelta toimitusketjuista sekä erityisesti arvoketjuajattelusta. Työssä käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käytettiin potilasvirtojen reittien ja volyymien selvittämiseen sekä osittain mittarien muodostamiseen. Keskeisenä osana potilasvirtojen nykytilanteen määrittämistä oli makrotason potilasvirtojen kartoittaminen. Analyysin teossa keskeisenä havaintona oli kirjattujen tietojen puutteellisuus. Kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytettiin haastatteluja, jotka suunnattiin Hatanpään kantasairaalaan sekä muihin hoitoverkoston toimijoihin. Haastatteluja käytettiin sekä potilasvirtojen kartoittamisen että potilas- ja tietovirtaongelmien selvittämisen apuna. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena oli potilasvirtojen kartoittamisen lisäksi organisaatioiden rajapinnoissa tunnistetut ongelmat. Erityisesti oikean hoitopaikan määrittäminen oli vaikeaa sekä potilaan siirtämiseen liittyvät käytännöt olivat kankeita. Hoitoverkostossa ilmeni myös paljon ylimääräisiä potilassiirtoja sekä jonottamista. Näiden ja muiden tunnistettujen ongelmien perusteella tärkeimpänä toimenpidesuosituksena pidettiin hoitoketjujen suunnittelun lisäämistä. Lisäksi mittaamiseen liittyvänä tutkimustuloksena syntyi alustava potilasvirtojen ohjaamiseen tarkoitettujen mittareiden määrittely.en
dc.description.abstractThis thesis is a part of a research ordered by the Hatanpää city hospital. The main objective was to find out the present situation of the Hatanpää city hospital’s patient flows. Furthermore, another research objective was to discover the problems related to the patient and information flows in the healthcare network formed by the Hatanpää city hospital and co-operating organizations. Third objective was to find indicators which could be used to control and track patient flows. The literature review of the thesis was divided to queuing theories and to different network-related theories. The role of the queuing theories was mainly to bring up such facts that could help to define the patient flow indicators. The network theories covered a discussion of integrated care pathways. Also some similarity was drawn between the subject and industrial supply chains as well as with the concept of value chain. There were used both, quantitative and qualitative research methods in this study. Quantitative approach was used to discover the routes and volumes of the patient flows and partly to specifying the indicators. The macro level study of the patient flows was an essential part when defining the patient flows’ present situation. The main finding in that study was the deficiency of the entered information. As a qualitative approach was used interviews which were directed to Hatanpää city hospital and other related organizations in the healthcare network. Interviews were used for both the macro level study of the patient flows and as a help to discovering the problems of the patient and information flows. In addition to the patient flow study, the essential result of this research was the identified problems on the organizations’ boundaries. Especially defining the right place for the treatment was experienced difficult and the practices of the patient transfers were inflexible. In the healthcare network occurred also a lot of avoidable patient transfers and queuing. On the basis of these identified problems the main proposal given was to increase the planning of the integrated care pathways. In addition, as a research result for the measurement part was created a tentative definition of the patient flow indicators.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titlePotilasvirrat hoitoverkostossaen
dc.title.alternativePatient Flows in a Healthcare Network
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-200906081071
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto
dc.date.published2009-01-14
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.degreesupervisorMäntynen, Jorma
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record