Show simple item record

dc.creatorRiikonen, Maija
dc.date.accessioned2014-03-12T09:56:19Z
dc.date.available2014-03-12T09:56:19Z
dc.date.issued2014-03-12
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22095
dc.description.abstractLähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen käyttötarkoitukseen on alkamassa. Diplomityössä tarkastellaan tehdasalueen vapautumisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia eri mittakaavatasoilla - alueen, korttelin ja yksittäisen rakennuksen näkökulmasta. Aluetasolla tavoitteena on palauttaa suljettu tehdasalue aktiiviseksi osaksi ympäristöään ja alueen kohokohdaksi, jollaisena se oli varsin pitkään satavuotisen historiansa aikana. Lielahdelle määritelty asema Tampereen yhtenä alakeskuksena sekä Tampereen kaupungin suunnittelema raitiotielinja Lielahden halki ovat myös perusteena alueen voimakkaalle kehittämiselle tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi keskittymäksi. Suunnitelmassa tehdasalue esitetään sekoitettujen toimintojen alueeksi korostaen asumista ja kulttuuri- sekä ravintolapalveluita. Aluesuunnitelma jäsentyy alueelta löydettävien, osin lähes unohdettujen kohokohtien ja vanhojen tärkeiden tielinjojen ympärille. Lisäksi suunnitelmassa korostetaan kevyen liikenteen roolia uuden viherakselin muodossa. Sellutehdasalueelle työssä esitetään täydennysrakentamissuunnitelma tehtaan länsipäätyyn nykyisen varastohallin paikalle. Täydennysrakennukset ovat asuinkerrostaloja, joiden maantasokerroksissa on liiketilaa. Täydennysrakennukset juurtuvat tehdasmiljööseen ottamalla koordinaattinsa ja massoittelun dynamiikan tehdasarkkitehtuurista. Kuitenkin uudisrakentaminen erottautuu funktionsa paljastavan arkkitehtuurinsa ja julkisivumateriaalinsa avulla punatiilisestä rationaalisesta tehdasarkkitehtuurista. Rakennustason suunnitelma muodostuu sellutehtaan yhteydessä sijaitsevan entisen spriitehtaan tislaustornin uudiskäytöstä asuntoina. Vuonna 1940 valmistuneen tornin suuri kerroskorkeus on hyödynnetty suunnittelemalla asuntoihin parvikerros. Tornin vertikaalinen, avoin luonne on pyritty säilyttämään sijoittamalla uusi porrashuone rakennusrungon keskelle. Tämän ansiosta kaikki ikkunamaisemat, ylemmissä kerroksissa neljään ilmansuuntaan, avautuvat asuntoon. Runkomitoiltaan hyvin pienen ja näin jatkokäyttöä ajatellen haastavan tornin uudiskäyttösuunnitelmalla on pyritty osoittamaan tornin potentiaali esimerkiksi tasokkaina, omalaatuisina asuntoina.en
dc.description.abstractThe starting point for this Master of Science Thesis has been the ending of the industrial activities at the old pulp mill area in Lielahti, Tampere. The city of Tampere has recently made a decision about acquiring the large industrial area to itself and is about to begin the town planning process. This Master Thesis inspects the opportunities that this situation brings along from three different perspectives - the whole area, a single block and single building in the area. On area level the target is to make the area an active part of its environment, as it did for a long time during its 100-year history. Also the fact that Lielahti has been defined as one of the official sub centers of Tampere together with city’s plans to build a tramline through Lielahti support the development of the industrial site towards an urban center. In the plan the industrial site is presented as an area of various purposes. The area plan is built upon highlights found in the area as well as the old and important road lines. In addition, the area plan emphasizes the role of light traffic routes in the form of a new green path. To the pulp mill area this Master Thesis presents a complementary building plan to the western end of the mill. Complementary buildings serve residential purposes. The supplementary buildings fit to the area as they take their proportions and coordinates from the surrounding industrial architecture. However, the new constructions stand out from the red brick rational industrial architecture due to their facade materials and architecture that reveals their function. The building level plan focuses on the residential reuse of an old ethanol mill’s distillation tower. The tower, completed in 1940, provides an impressive room height which has been utilized by planning a balcony floor within the apartments. Target has been to maintain the vertical, open character of the tower by placing the new staircase in the middle of the building’s frame. This enables that all window sceneries open up to the apartments. The tower’s reuse plan has aimed at illustrating the potential this tower with small frame and thus challenging reuse possibilities could have for instance as high-class, unique apartments.en
dc.format.extentvi, 48, [11]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLielahti muutoksen kynnyksellä - Lielahden entisen sellutehdasalueen kehityssuunnitelmaen
dc.title.alternativeTransforming Lielahti - Development plan for the old pulp mill area of Lielahti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201403121126
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos – School of Architectureen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2014-04-09
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorTikka, Hannu
dc.contributor.degreesupervisorTikka, Hannu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record