Show simple item record

dc.creatorEronen, Pekka
dc.date.accessioned2014-05-28T05:25:57Z
dc.date.available2014-05-28T05:25:57Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22239
dc.description.abstractTyössä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten suojaustoimintojen taustoja ja toteuttaa mahdollisimman perusteellinen selektiivisyystarkastelu yhteen verkon osaan niin sanottuna case-tarkasteluna. Case-tarkastelussa arvioidaan selektiivisen suojauksen toteutumista sekä ongelmakohtia, ja muodostetaan parannusehdotukset suojalaiteasettelujen ja laitehankintojen muodossa kohteeseen. Lisäksi kirjallisuusselvityksen ja kohdetarkastelussa syntyneiden työmenetelmien on tarkoitus toimia apuvälineenä, mikäli tarkastelua halutaan laajentaa jatkossa koko verkon laajuiseksi ja verkon uusintaprojektien yhteydessä. Työssä on selvitetty lakien, standardien ja määräysten asettamia vaatimuksia suojaukselle. Tarkastelu pohjautuu tehtaalle aiemmin suoritettuun vikavirtalaskentaan, jossa oikosulkuvirrat on laskettu normaalissa kytkentätilanteessa standardin IEC 60909 mukaisesti ja verkon maasulkuvirrat yksivaiheisessa maasulussa. Laskennan tuloksia sovelletaan suojaustarkastelussa kirjallisuuslähteiden perusteella. Lisäksi tarkastelua varten on selvitetty verkon ja suojauksen laitteistoa ja kerätty niiden nimellis- ja asetteluarvoja. Oikosulkuvirrat, kuormitusvirrat ja suojien toiminta-arvoista muodostetut toimintakäyrät mallinnetaan selektiivisyyskäyrästöihin, joissa oikosulkusuojauksen selektiivisyys arvioidaan. Pienet oikosulkuvirtaerot verkon eri vikakohdissa eivät mahdollista selektiivisyyden saavuttamista pelkästään ylivirtareleiden virta-asetteluilla, mihin nykyinen toiminta pitkälti perustuu. Selektiivisyys voidaan toteuttaa suojien välisiä toiminta-aikoja porrastamalla, jolloin täytyy kuitenkin varmistaa verkon laitteiston oikosulkukestoisuuden säilyminen. Releitä modernisoimalla voidaan porrasaikoja lyhentää, ja uudet releet mahdollistavat myös lukitussuojauksen, jolla voidaan toteuttaa samalla absoluuttisesti selektiivinen ja nopea suojaus. Maasulun paikantaminen yleishälytyksen perusteella voi muodostua hankalaksi ja pitkittää maasulkua. Lähtökohtaista laukaisevaa maasulkusuojausta lisäämällä voidaan toiminta saattaa selektiiviseksi, jolloin riskitekijät oikosulkuun kehittymiselle, lisävaurioihin ja henkilöturvallisuudelle vähenevät. Tämä edellyttää vanhimpien releiden modernisointia sekä kaapelivirtamuuntajien hankintaa.en
dc.format.extentix, 91, [6]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTehtaan keskijännitejakelun selektiivisyystarkasteluen
dc.title.alternativeSelectivity review of plant's medium voltage distribution
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201405281243
dc.contributor.laitosSähkötekniikan laitos – Department of Electrical Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineeringen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeSähkötekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2014-06-04
dc.contributor.laitoskoodidee
dc.contributor.thesisadvisorAhonen, Mikko
dc.contributor.degreesupervisorVerho, Pekka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record