Show simple item record

dc.creatorRuuska, Tiina
dc.date.accessioned2014-12-03T13:00:31Z
dc.date.available2014-12-03T13:00:31Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22625
dc.description.abstractLämmönjohtavuus ja ominaislämpökapasiteetti kuuluvat tärkeimpiin rakennusfysikaalisiin materiaaliominaisuuksiin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kyseiset ominaisuudet tutkittavaksi toimitetuilta 18 laastilta. Tämän lisäksi tarkasteltiin korkeammille lämmönjohtavuuksille tarkoitetun lämpövirtalevylaitteen soveltuvuutta betonin lämmönjohtavuus- ja ominaislämpökapasiteettimittauksiin sekä korkeammille ja alemmille lämmönjohtavuuksille tarkoitettujen laitteiden välisiä eroja. Työ on suoritettu Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen tiloissa ja laitteilla. Työ jakautuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa esitellään oleellisimmat lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin yhtälöt sekä tutustutaan lämpövirtalevylaitteen toimintaan. Tutkimusosuudessa tarkastellaan laitteen antamia tuloksia ja laitteen soveltuvuutta tehtyihin mittauksiin. Laastimittauksissa saatujen lämmönjohtavuuksien keskihajonta oli pieni ja tulokset mielekkäitä, minkä perusteella lämpövirtalevylaitteen toiminta laastien lämmönjohtavuusmittauksissa todettiin hyväksi. Tulokset kuitenkin osoittivat, että kirjallisuudessa laasteille annettu lämmönjohtavuuden arvo ei ole riittävä kuvaamaan laastien laajaa aluetta. Laite soveltuu myös betonin lämmönjohtavuuden mittaamiseen tietyin ehdoin. Betonimittaukset osoittivat, että epähomogeenisen materiaalin mittauksissa koekappaleita on oltava riittävästi ja monipuolisesti. Sopimattomien koekappaleiden esikarsimiseksi ei löydetty ulkonäköön tai massaan perustuvaa keinoa. Lämmönjohtavuusmittauksissa käytetyllä mittausmenetelmällä on merkittävä vaikutus lopputulokseen, minkä vuoksi menetelmän valintaan on panostettava. Kaikissa mittauksissa oleellista on minimoida ilmarakojen määrä ja saada mitatuksi tutkittavan kappaleen pinnan todellinen lämpötila. Ominaislämpökapasiteettimittausten suorittaminen lämpövirtalevylaitteella oli lämmönjohtavuusmittauksia vaikeampaa, mutta muuttamalla asetuksia myös niistä saatiin mielekkäitä tuloksia. Laitteen tarkkuus ominaislämpökapasiteettimittauksissa on laitevalmistajan mukaan viisi prosenttia, mikä saattaa tietyissä tilanteissa olla liian epätarkka. Kaikissa edellä mainituissa mittauksissa oli käytetty korkeammille lämmönjohtavuusarvoille tarkoitettua lämpövirtalevylaitetta. Lisätutkimuksissa suoritettujen mittausten perusteella toinen käytössä ollut, lämmöneristeille tarkoitettu lämpövirtalevylaite ei sovellu oman mittausalueensa ylittäviin mittauksiin.en
dc.format.extentx, 70, [24]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLaastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteellaen
dc.title.alternativeThe measurement of thermal conductivity and specific heat capacity for plasters and concrete with a Heat Flow Meter
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201412031572
dc.contributor.laitosRakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technologyfi
dc.programmeRakennustekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2014-12-03
dc.contributor.laitoskoodirak
dc.contributor.thesisadvisorVinha, Juha
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record