Show simple item record

dc.creatorKaasalainen, Tapio
dc.date.accessioned2015-03-12T11:14:38Z
dc.date.available2015-03-12T11:14:38Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22833
dc.description.abstractVäestö Suomessa, kuten useimmissa muissakin länsimaissa, ikääntyy voimakkaasti. Samanaikaisesti tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen yhä vanhemmaksi. Syntyvään esteettömien asuntojen tarpeeseen vastaaminen uudistuotannolla on paitsi taloudellisesti epärealistista ja olemassa oleva rakennuskanta huomioiden tuhlailevaa, myös ristiriidassa elinympäristön pysyvyyteen tähtäävien pyrkimysten kanssa. Näin ollen useammaltakin kannalta loogisin vaihtoehto on nykyisten asuntojen ympäristöineen muokkaaminen muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Nämä toimet tulee lisäksi kyetä toteuttamaan vaiheittain mahdolliset tulevat muutostarpeet ja tapauskohtaiset resurssit huomioiden. Diplomityö koostuu ikääntymistä ja asumisen esteettömyyttä pääosin kirjallisuuskatsauksen keinoin tarkastelevasta osasta sekä tutkimus- ja suunnitelmaosasta, jossa selvitetään tyypillisimmät lähiöasunnot ja esitetään tasoittaiset ratkaisumallit näiden esteettömyysparannuksiin. Tutkimusosan alussa kartoitetaan ikääntymisen tyypillisesti mukanaan tuomia toimintarajoitteita sekä näiden vaikutuksia asumiseen ja asuntosuunnitteluun. Tätä täydentää seuraava osa, joka käsittelee asumisen esteettömyyden parantamisen vaikutuksia yleisluontoisesti eri mittakaavatasoilla niin sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Tutkimusosan lopuksi suunnittelussa huomioitavia seikkoja ja nykyisen rakennuskannan tyypillisiä ongelmia tarkastellaan erikseen pihan, yhteistilojen ja asunnon tasolla. Suunnitelmaosassa ensimmäiseksi esitellään pohjamateriaalina käytetty aineisto ja siitä muodostetut kuusitoista huoneistotyyppiä kriteereineen, lajitteluineen ja ominaisuuksineen. Kuudesta yleisimmästä on lisäksi määritelty teoreettiset tyyppihuoneistot, jotka edustavat mitoitukseltaan ja sommittelultaan kunkin huoneistotyypin yleistettävintä esimerkkiä. Näihin on edelleen laadittu muutostoimien vaativuuteen perustuen neljälle tasolle porrastetut tyyppiratkaisut.en
dc.description.abstractThe population in Finland, like in most western countries, is aging rapidly. Simultaneously, one of the main objectives in housing is for people to live at home for as long as possible. This creates a need for accessible dwellings that can’t realistically be met with new construction; it would not not only be financially unreasonable but also contradict the goal of residential permanence. Thus the most logical option, from several points of view, is the renovation of the existing apartments along with their surroundings to meet the changed requirements. In addition, carrying out these renovations must be possible while taking into account individually differing resources and possible future needs. This master’s thesis consists of a literature review examining aging and accessibility in housing and a research and design part, in which the most common apartment types in Finnish neighborhood units are defined and a set of level based accessibility renovation plans presented for them. The beginning of the research part focuses on disabilities commonly related to aging and their impact on designing apartments. This is complemented by the next part, which looks at the effects of improving accessibility on various scales from both financial and social points of view. The last part of the research section investigates design concerns on different levels of privacy and scale: in the yard, in the common areas inside the building and inside the apartments. The design part starts by introducing the source material for the renovation plans and, defined from that material, sixteen categorized apartment types along with their qualities and dividing criteria. Of these, the six most common ones have been analyzed further into model apartments: theoretical dwellings that exhibit the most typical dimensions and layout of their respective apartment types. For these model apartments a set of progressive, generalizable renovation plans has been developed, each divided into four levels based on the amount of work required for each step’s alterations.en
dc.format.extentxvi, 270
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleIkääntyvät asukkaat ja asunnot – Vaiheittaiset esteettömyysparannukset lähiökerrostaloissaen
dc.title.alternativeAging dwellers and dwellings – Multistage accessibility improvements in neighborhood units
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201503121120
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos – School of Architectureen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2015-04-08
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorHedman, Markku
dc.contributor.degreesupervisorHedman, Markku
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record