Show simple item record

dc.creatorMäkelä, Jenni
dc.date.accessioned2015-05-20T12:30:14Z
dc.date.available2015-05-20T12:30:14Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23134
dc.description.abstractTietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa osana lähes jokaisen menestyvän yri-tyksen arkea. Monessa yrityksessä on hankittu yksittäisiä IT-infran osia tarpeeseen, eikä aina ole mietitty suurempaa kokonaisuutta, jonka IT-infran osaset muodostavat. Tieto-järjestelmäuudistusprojektit ovat suuria investointeja, jotka valitettavan usein epäonnis-tuvat. Projektin onnistumisen käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen eivätkä näin ollen myöskään projektin onnistumisen arviointiin käytettävät mittarit. Tutkimus on tapaustutkimus ja tehty konsultointialan yrityksen IT-projektin tarpeisiin. Kohdeyrityksen IT-projekti vietiin läpi vuoden 2014 aikana ja tutkimus keskittyy poh-timaan, miten projektin onnistumista oltaisi voitu mitata ja tukea oikein valituilla mitta-reilla ja miten mittarit olisi kannattanut valita. Tutkimuksessa käydään läpi kohdeyrityk-sen IT-projektin lähtötilanne ja eteneminen, sekä pohditaan kohdeorganisaation tarpei-siin soveltuvia mittareita alan kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksessa oleellisimpia havaintoja on, että mittarit täytyy aina valita projektikoh-taisesti ja tähän projektiin soveltuvat mittarit eivät todennäköisesti ole parhaat mahdolli-set minkään muun organisaation tarpeisiin. Toinen oleellinen havainto on, että hyvin onnistuneella projektinhallinnalla on suuri merkitys projektin onnistumiselle ja myös sitä voidaan mitata. Kolmas huomioitava tekijä ovat projektin sidosryhmät, jotka tulisi ottaa huomioon heti projektin alussa ja osallistaa myös mittareiden valintaan.en
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleIT-projektin onnistumisen mittaaminenen
dc.title.alternativeMeasuring IT project success
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201505201397
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos – Department of Information Management and Logisticsen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTietojohtamisen koulutusohjelmaen
dc.date.published2015-06-05
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorPekkola, Samuli
dc.contributor.degreesupervisorPekkola, Samuli
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record