Show simple item record

dc.creatorLaine, Maija
dc.date.accessioned2015-09-22T05:10:34Z
dc.date.available2015-09-22T05:10:34Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23351
dc.description.abstractSuomessa sähkömarkkinalain uudistuksen myötä myös toimitusvarmuuskriteerit tiukentuivat ja kaapelointi on useissa paikoissa ollut yksi tärkeimmistä ratkaisukeinoista. Kuitenkin myös ilmajohtoverkon tulee täyttää samat kriteerit, jolloin uusia ratkaisuja tarvitaan vikojen ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. Kunnossapito on tärkein osa-alue vikojen ennaltaehkäisyssä ja sen menetelmiä pitää pyrkiä kehittämään. Tässä diplomityössä tarkastellaan kunnossapidosta erilaisia raivausmenetelmiä ja lentotarkastuksia. Sähkönjakeluverkonhaltijoiden valvontamalliin on lisätty myös sähkömarkkinalain uudistuksen jälkeen toimitusvarmuuskannustin, jossa yhtenä uutena kunnossapitotoimenpiteenä tuodaan esiin vierimetsänhoito. Tämän vuoksi työssä käydään läpi vierimetsänhoitoa ja erityisesti hoitokohteiden valintaa. Tarkasteluissa pyritään arvioimaan menetelmien käytettävyyttä ja luomaan suunnitelmat missä ja miten näitä tulisi hyödyntää Elenia Oy:n verkkoalueella. Työssä tarkastellaan taustaksi kunnossapidon ja metsänhoidon perusperiaatteita, joiden pohjalta tehdään tarkempaa menetelmäkohtaista tarkastelua. Työssä haastatteluilla eri sähköverkkoalan ammattilaisilta kerättiin tietoja eri menetelmistä sekä niiden hyödyistä ja haitoista kokemuksiin pohjautuen. Menetelmiä tarkastellaan myös muun muassa keskeytystilastoihin sekä maasto- ja metsäolosuhteisiin pohjautuen. Lopputuloksena työssä esitetään kehitysehdotukset Elenialle vierimetsänhoitoon ja raivausprosessiin liittyen. Vierimetsänhoitoon on esitetty alueellinen prioriteettijärjestys, jonka mukaisesti hoitotoimenpiteitä on kannattava kohdistaa Elenian verkkoalueella. Operointialueista Keski-Suomi nousi prioriteetissa ensimmäiseksi suuren lumikuorma-riskin ja puustonsa takia. Työssä myös esitetään useita kriteerejä, joita yhdistelemällä voidaan tarkemmin valita hoidettavat kohteet. Raivausprosessin laadunhallinnan parantamiseen on esitetty useita eri vaihtoehtoja, joiden avulla toteutuneen työn seurantaa on mahdollista kehittää.en
dc.format.extentvi, 100
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleSähkönjakeluverkon raivausten ja lentotarkastusten arviointi ja kehittäminenen
dc.title.alternativeEvaluation and development of the distribution network vegetation management and flight inspections
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201509221592
dc.contributor.laitosSähkötekniikan laitos – Department of Electrical Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineeringen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeSähkötekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2015-10-07
dc.contributor.laitoskoodidee
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorSalovaara, Pauliina
dc.contributor.degreesupervisorVerho, Pekka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record