Show simple item record

dc.creatorSukanen, Ilmari
dc.date.accessioned2015-10-21T11:25:06Z
dc.date.available2015-10-21T11:25:06Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23459
dc.description.abstractMaapallon väestön määrä kasvaa vuosittain, kuten kasvaa myös resurssien kulutus. Tämän seurauksena vuosittain elinkaarensa loppuun pääsee valtavia määriä erilaisia tuotteita, jotka aiheuttavat merkittäviä ympäristöongelmia. Tämän vuoksi onkin kehitetty erilaisia strategioita, joiden avulla pystytään hyödyntämään elinkaarensa loppuun päässeitä tuotteita, jotta ne eivät sellaisenaan joutuisi kaatopaikoille. Tähän toimintaan vaikuttaa kuitenkin olennaisesti se, miten tuotteet on suunniteltu. Tämän työn tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta elinkaaren loppupäätä koskevasta päätöksenteosta osana innovaatioprosessia. Tutkimuskysymys esitettiin seuraavasti: Miten yritykset ottavat tuotteiden elinkaaren loppupäätä koskevat asiat huomioon päätöksenteossa innovaatioprosessin aikana? Työn tutkimusote oli laadullinen ja kartoittava. Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi yritystä ja yksi tutkimuslaitos. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin näistä organisaatioista pääosin haastatteluilla, mutta myös havainnointia ja epävirallisia keskusteluja hyödynnettiin. Haastattelut olivat puolistrukturoituja haastatteluja ja niitä toteutettiin tutkimuksessa yhteensä 19 kappaletta käyttäen haastatteluissa kahta erillistä haastattelurunkoa. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja koodattiin. Aineistoa analysoitiin ja teemoitettiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin aihepiireihin. Tutkimuksessa löytyi useita tapoja, joilla yrityksen ottavat tuotteiden elinkaaren loppupään vaihtoehdot huomioon. Materiaalivalinnat, tuoterakenteen ratkaisut, tuotteiden kestävyys ja kierrätettävyys ovat seikkoja, jotka yritykset ottavat erityisesti huomioon elinkaaren loppupään päätöksenteossa. Tutkimuksen mukaan päämotiiveina tuotteiden elinkaaren loppupään asioihin panostamiseen ovat yritysten oma tahtotila, lainsäädäntö ja asiakkaat. Tuotteiden elinkaaren loppupään vaihtoehdoista toteutetaan yrityksissä eniten kierrätystä, mutta myös uudelleenkäyttöä, huoltoa ja polttoa hyödynnetään. Innovaatioprosessin kannalta yrityksissä otetaan ympäristöasiat jo prosessin alusta lähtien huomioon, jotta näihin pystyttäisiin vaikuttamaan mahdollisimman paljon. Tutkimuksen tuloksien perusteella elinkaaren loppupään päätöksenteon ja toimintojen osalta yrityksissä korostuu kierrätyskeskeisyys. Jatkotutkimuksen aiheena voitaisiin tutkia, miten muita elinkaaren loppupään vaihtoehtoja voitaisiin hyödyntää enemmän.en
dc.format.extentv, 88, [9]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTuotteen elinkaaren loppupäätä koskeva päätöksenteko innovaatioprosessissaen
dc.title.alternativeProduct end-of-life decision making during innovation process
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201510211684
dc.contributor.laitosKone- ja tuotantotekniikan laitos – Department of Mechanical Engineering and Industrial Systemsen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTuotantotalouden koulutusohjelmaen
dc.date.published2015-11-04
dc.contributor.laitoskoodimei
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorMartinsuo, Miia
dc.contributor.degreesupervisorMartinsuo, Miia
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record