Show simple item record

dc.creatorPeisanen, Tuija
dc.date.accessioned2016-03-14T08:05:27Z
dc.date.available2016-03-14T08:05:27Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23802
dc.description.abstractTarkastelun kohteena on radio-ohjattavien lelujen vaatimustenmukaisuuslainsäädäntö. Tuotteiden vaatimuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon useampia direktiivejä ja / tai asetuksia. Suomi on osa Euroopan unionia, jonka vuoksi Euroopassa säädetyt direktiivit ja asetukset asettavat vaatimuksia Suomessa säädettävälle lainsäädännölle. Euroopan unionissa säädetyt asetukset ovat suoraan sellaisenaan kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Direktiivit jokaisen jäsenvaltion tulee ratifioida osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kansallinen lainsäädäntö voi olla direktiivin vaatimuksia tiukempi, mutta se ei saa olla ristiriidassa direktiivin vaatimusten kanssa. Radio-ohjattavia leluja koskee useampi direktiivi ja asetus. Lelujen turvallisuudesta on annettu direktiivi 2009/48/EY. Radio- ja telepäätelaitteista on annettu direktiivi 1999/5/EY. Radio- ja telepäätelaitedirektiivin mukaisesti tuotteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset määritellään pienjännitedirektiivissä 2006/95/EY, soveltamatta pienjännitedirektiivissä määritettyä jännitteen alarajaa. Radio- ja telepäätelaitedirektiivin mukaisesti sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta noudatetaan direktiiviä 2004/108/EY sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Lisäksi sähkölaitteita koskee direktiivi tiettyjen aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, 2011/65/EU. Aineiden käytölle saadaan rajoituksia myös asetuksesta (EU) N:o 1907/2006. Työssä ei käsitellä direktiiviä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä eikä energiatehokkuuteen liittyviä näkökulmia. Radio- ja telepäätelaitedirektiivin tulee kesäkuussa 2016 korvaamaan radiolaitedirektiivi 2014/53/EU. Uudet direktiivit sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta sekä tietyllä jännitealueella toimista laitteista astuvat voimaan huhtikuussa 2016. Muuttuva lainsäädäntö tuo muutoksia vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Muutoksiin on hyvä varautua etukäteen. Olennaiset turvallisuus- ja merkintävaatimukset on tulee huomioida ennen kuluttajatuotteiden saattamista markkinoille. Hankittaessa tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta, on tuotteista vastuussa taho, joka saattaa tuotteet Euroopan unionin markkinoille. Uudistuvan lainsäädännön mukaisesti valmistajan velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin, mikäli nämä saattavat tuotteet markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään. Tällöin lainsäädännön tuntemus nousee entistä tärkeämpään rooliin. Tiedostamalla erilaisten vaatimusten olemassa olon, on helpompi tiedostaa ja tarkistaa tapauskohtaiset vaatimukset.fi
dc.description.abstractConformity assesment legislation for radio control toys has been subject for this thesis. When considering related requirements for certain items, multiple directives and / or regulations needs to be taken into account. Finland is a member state at Europian Union. Therefore directives and regulations in EU guides national legislation in Finland. EU regulations are part of national legislation as they are. Directives each member stated needs to ratify as part of national legislation. National legislation can be more restrictive but there should be no conflict between national legislation and directive. When considering radio controlled toys, multiple legislations needs to be taken into account. For safety of toys has been given directive 2009/48/EC. For Radio and Telecommunications Terminal Equipments is directive 1999/5/EC (R&TTE).Accorging to R&TTE the relevant safety requirements are same as for Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC without adapting lower point for nominated voltage. Related requirement for electromagnetic compatibility are same as for directive 2004/108/EC (EMC). For electrical equipments there are certain restrictions for hazardous substances according to directive 2011/65/EU. More requirements for used substances come from regulatio (EU) No. 1907/2006, REACH Regulation. Some legislations has been zoned out for this thesis. For example Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive and energy efficiency has been zoned out. R&TTE Directive will be abolished by Radio Equipment Directive 2014/53/EU at June 2016. New directives for EMC and LVD will come to force at April 2016. New legislation will require some changes for conformity assessment. These changes needs to be considered in advance. Related requirement for safety issues as well as for markings and istructions needs to be considered before making items awailable on the market. When goods are purchased outside of European Union the importer for EU is responsible for the markings and related safety requirements of the items. According to the renewed legislation, importer could be cosidered as manufacturer if they place the goods awailable on the market with on name or brand. This makes it even more important to be familiar with the requirements. When it is known that for one item there are multiple legislations that need to be considered when making conformity assessment, it will be easier to find right requirements for certain case.en
dc.format.extentv, 66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleRadio-ohjattavien lelujen vaatimustenmukaisuuslainsäädäntöen
dc.title.alternativeConformity Assessment Legislation for Radio Control Toys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201603143636
dc.contributor.laitosElektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos – Department of Electronics and Communications Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineeringen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeSähkötekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2016-04-06
dc.contributor.laitoskoodielt
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorUkkonen, Leena
dc.contributor.degreesupervisorSydänheimo, Lauri
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record