Show simple item record

dc.creatorTyynismaa, Jaakko
dc.date.accessioned2016-03-18T07:04:07Z
dc.date.available2016-03-18T07:04:07Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23811
dc.description.abstractYritykset pyrkivät keskittymään entistä enemmän ydinliiketoimintaansa ja siirtämään tukevia toimintoja toimittajille. Hankinnan ympäristössä kumppanuudet mahdollistavat toimittajamarkkinoiden paremman hyödyntämisen ja entistä suurempien tuotepalvelukokonaisuuksien hankkimisen. Tutkimuksen case-yrityksellä oli tarve ymmärtää palveluhankintojen kumppanuuksia ja kumppanuuksista saadun arvon mittaamista. Aiempi kirjallisuus käsittelee vain rajallisesti kumppanuuksista saadun arvon mittaamista ja mitattavia asioita hankinnan tutkimusympäristössä. Tutkimuksessa luotiin ymmärrystä strategisten palveluhankintojen kumppanuuksien johtamisesta ja kehityksen mahdollisuuksista tutkimuksen kohteena olleessa logistiikka-alan yrityksessä. Tutkimus keskittyi kumppanuuksista saatavien hyötyjen ja kumppanuuksien aiheuttamien riskien, kumppanuuksia edistävien tekijöiden sekä kumppanuuksien onnistumisen mittaamiseen. Mittaamisen huomioiminen kumppanuuksien yhteydessä on tärkeää, sillä mittaaminen on tärkeä osa kumppanuuksien johtamista. Tutkimus suoritettiin laadullisena yhden tapauksen tapaustutkimuksena Postilla. Posti tarjoaa posti-, paketti- ja logistiikkapalveluita. Postin liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa ja se työllistää noin 23000 työntekijää. Tutkimuksen esiselvityksessä hyödynnettiin ennen diplomityötutkimusta tehtyjen haastatteluiden materiaalia sekä Postin hankinnan toimintaohjeita. Tutkimuksen varsinainen aineisto koostuu haastatteluista, työpajojen muistiinpanoista sekä työpajojen yhteydessä tehdyistä tehtävistä. Tutkimuksen haastatteluissa haastateltiin viittä henkilöä ja tutkimuksen aikana järjestettiin kolme työpajaa. Postilla merkittävimmiksi kumppanuuksista saataviksi hyödyiksi tunnistettiin toimittajan asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen ja hankkivan yrityksen hallinnon siirtäminen toimittajalle, optimoitu laatu, hankkivan yrityksen houkuttelevuus toimittajille, pienentyneet liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit sekä pienentyneet suorat hankintakustannukset. Merkittävimmiksi kumppanuuksien aiheuttamiksi riskeiksi tunnistettiin kustannustietoisuuden katoaminen, opportunistinen käyttäytyminen transaktion eli sopimuksen tekemisen jälkeen sekä korkeat kumppanin vaihtamisen kustannukset. Merkittävimmiksi kumppanuuksia edistäviksi tekijöiksi tunnistettiin luottamus, sitoutuminen, joustavat sopimukset, henkilöiden väliset suhteet sekä operatiivisten prosessien ja suunnitteluprosessien yhtenäistäminen toimittajan kanssa. Hyötyjen ja riskien kohdalla arvioitiin mitattavuutta. Mittaamiseen liittyen tutkimuksessa hahmoteltiin rakenne kumppanuuksien onnistumisen mittaristolle.en
dc.format.extentv, 75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleKumppanuuksien hyödyntäminen logistiikka-alan yrityksen palveluhankinnoissaen
dc.title.alternativeUtilizing partnerships in the service sourcing of a logistical company
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201603183690
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos – Department of Industrial Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTuotantotalouden koulutusohjelmaen
dc.date.published2016-04-06
dc.contributor.laitoskooditta
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorJääskeläinen, Aki
dc.contributor.degreesupervisorHeikkilä, Jussi
dc.contributor.degreesupervisorJääskeläinen, Aki
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record