Show simple item record

dc.creatorRossi, Jussi
dc.date.accessioned2017-04-20T05:09:40Z
dc.date.available2017-04-20T05:09:40Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24738
dc.description.abstractIlmaston lämpenemisen ja ympäristöpoliittisten päätösten johdosta biopolttoaineiden suhteellinen osuus polttoprosessissa käytetyissä polttoaineissa kasvaa kovaa vauhtia. Näiden käyttäminen polttoaineena esimerkiksi hiilen, öljyn ja maakaasun sijaan ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Biomassasta vapautuu sen palaessa huomattavia määriä kaasumaisia alkaliyhdisteitä, joiden on todettu härmistyvän polttokattilan tulistinputkien metallipinnoille heikentäen lämmön siirtymistä, ja aiheuttavan metallipintojen syöpymistä. Nämä puolestaan huonontavat lämmöntalteenoton hyötysuhdetta ja lyhentävät voimalan käyttöaikaa. Alkaliyhdisteiden pitoisuuksia voidaan pienentää ruiskuttamalla palotilaan lisäaineita, jolloin aineen vaikutusta alkaliyhdisteiden muodostumiseen tulee pystyä mittaamaan reaaliajassa. Tässä diplomityössä esitellään Tampereen teknillisen yliopiston Fotoniikan laboratoriossa tähän tarkoitukseen suunniteltu atomisen kaliumin, kaliumkloridin ja kaliumhydroksidin yhtäaikaiseen optiseen mittaamiseen soveltuva menetelmä. Menetelmään perustuva mittauslaite rakennettiin osana FUSEC-projektia (eng. FUture fuels for Sustainable Energy Sources), jonka tarkoituksena on löytää lämpövoimalakäyttöön sopivia biopolttoaineita ja kehitellä polttoprosessin optimoinnissa tarvittavia mittalaitteita ja menetelmiä. Mittausmenetelmä perustuu kolmen eri lasersäteen ohjaamiseen samalle optiselle reitille. Palamisprosessissa vapautuva atominen kalium havaitaan tarkasti kaliumin absorptioon säädetyn jatkuvatoimisen koetinlaserin intensiteetin perustason vaimenemasta. Kaliumyhdisteet puolestaan havaitaan niiden dissosiointiin käytettyjen fragmentaatiolaserien pulssien vapauttamien kaliumatomien aiheuttamista koetinsäteen hetkellisistä vaimenemista. Tällöin koetinlaserin intensiteetin suhteellisten vaimenemien avulla voidaan määrittää palamisreaktiossa vapautuvien kaliumin yhdisteiden pitoisuudet. Mittauksissa poltettiin paahdettua puuta, poppelia, kuusen kaarnaa, olkea, kaislaa ja eri mustalipeänäytteitä. Mitattuja pitoisuuksia vertailtiin kirjallisuudessa aikaisemmin raportoituihin arvoihin.en
dc.format.extentvii, 81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleFotofragmentaatioon perustuva kaliumkloridin ja kaliumhydroksidin pitoisuuksien määritys palokaasussaen
dc.title.alternativeDetermination of potassium chloride and potassium hydroxide concentrations in flue gas applying photofragmentation technique
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201704201309
dc.contributor.laitosFotoniikka – Photonicsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-luonnontieteellinen tiedekunta – Faculty of Natural Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTeknis-luonnontieteellinenen
dc.date.published2017-05-03
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorToivonen, Juha
dc.contributor.degreesupervisorToivonen, Juha
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record