Show simple item record

dc.creatorSiren, Jaakko
dc.date.accessioned2017-05-26T06:54:55Z
dc.date.available2017-05-26T06:54:55Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24904
dc.description.abstractTutkimusongelmana on, miten tuotannonohjausjärjestelmän (Congrid) käyttöönottoa saadaan tehostettua kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksessä on otettu uusi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön, mutta järjestelmän levittäminen työmaalle ja sen saaminen kaikille käyttöön on ollut ongelmallista. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Kysely lähetettiin sähköpostitse noin neljälle sadalle kohdeyrityksen työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 88 henkilöä. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman laaja otanta tuotannonohjausjärjestelmää käyttäviä kohdeyrityksen työntekijöitä. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 11 henkilöä puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Saatu aineisto analysoitiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Kyselyaineistosta on tuotettu kaavioita ja poimittu toistuvia linjoja, joilla vastataan osaan tutkimuskysymyksistä. Haastatteluiden äänitallenteet sekä haastattelijan muistiinpanot analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Tutkimuksen aikana kohdeyrityksessä tehtiin käyttöönottoa edistäviä toimenpiteitä. Tutkimuksessa päädyttiin näiden lisäksi kolmeen erilaiseen toimenpiteeseen ja lisäksi luotiin prosessikaaviot työmaan tarkastuksista kyseiselle tuotannonohjausjärjestelmälle. Kolme eri toimenpidettä ovat työmaalla oleva vastuuhenkilö, järjestelmästä valistaminen sekä laadunvarmistuspalaverin pitäminen. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä tehostavat toimenpiteet voidaan jakaa motivaatiota lisääviin ja käyttöä helpottaviin toimenpiteisiin. Tutkimuksen aikana tehdyt ohjeet ja lisäksi tutkimuksessa ehdotettu vastuuhenkilön nimeäminen työmaalle ovat käyttöä ja käyttöönottoa helpottavia toimenpiteitä. Tutkimuksessa ehdotetut toimenpiteet laadunvarmistuspalaverin pitämisestä ja työntekijöiden valistamisesta järjestelmän hyödyistä ovat tarkoitettu lisäämään käyttöönoton motiivia. Tutkimuksen aikana järjestelmän käytön kustannukset ovat merkittävästi pienentyneet sopimusmuutosten myötä, mikä myös lisää käyttöönoton motiivia.en
dc.format.extentv, 69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTalonrakennushankkeen laadun ja dokumentoinnin parantamiseen käytetyn tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton tehostaminenen
dc.title.alternativeIncreasing the effectiveness of implementation of production management system for improving quality and documentation in a construction project
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201705261531
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2017-06-07
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorInkilä, Ossi
dc.contributor.degreesupervisorSaari, Arto
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record