Show simple item record

dc.creatorTengvall, Mira
dc.date.accessioned2017-08-01T08:47:44Z
dc.date.available2017-08-01T08:47:44Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24983
dc.description.abstractMatematiikka on tärkeä osa diplomi-insinöörin osaamista ja sen opetuksen kehittämiseen halutaan Tampereen teknillisessä yliopistossa panostaa. Opetuksen kehittämiseksi on kartoitettu opiskelijoiden opiskeluprofiileja ja etsitty keinoja opetuksen kehittämiseen sekä opiskelun tukemiseen. Tässä työssä selvitetään, voidaanko opiskelijoiden motivaatioon ja asenteisiin matematiikkaa kohtaan vaikuttaa substanssiosaamisen integroinnilla matematiikan harjoitustehtäviin. Tutkimuksessa tarkastellaan interventio- ja verrokkiryhmien kyselykohtaisia eroja, ryhmien sisäisiä muutoksia kyselyiden välillä ja näiden muutosten eroa ryhmien välillä. Lisäksi tutkitaan integroinnin vaikutusta osaamistasoon. Työn alussa tarkastellaan tutkimuksen lähtökohtia sekä asenteen ja motivaation merkitystä matematiikan oppimisessa. Lisäksi esitellään tutkimuksen matemaattista taustaa opintojakson harjoitustehtävien ja analysoinnissa käytettyjen tilastollisten menetelmien näkökulmasta. Aineisto kerättiin syksyn 2016 Insinöörimatematiikka A2 -opintojakson vapaaehtoisilta opiskelijoilta, jotka oli jaettu interventio- ja verrokkiryhmiin harjoitusryhmien perusteella. Aineisto muodostui kolmesta sähköisestä kyselystä opintojakson aikana, opintojakson ensimmäisen tentin pistemääristä ja opiskelijoiden opintosuuntatiedoista. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että substanssiosaamista integroivilla tehtävillä voidaan vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin ja motivaatioon jo lyhyellä aikavälillä. Integrointi muun muassa vähensi matematiikan irrallisuuden tunnetta oman alan opinnoista. Tulosten perusteella opetuksen kehittämiseen alakohtaisten sovellusten suuntaan kannattaa panostaa ja tutkia aihetta lisää.en
dc.format.extent84en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleSubstanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassaen
dc.title.alternativeThe Effect of Content-Integration on Attitudes and Motivation in University Mathematicsen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201708241709
dc.contributor.laitosMatematiikka – Mathematicsen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-luonnontieteellinen tiedekunta – Faculty of Natural Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTeknis-luonnontieteellinenen
dc.date.published2017-08-16
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorKaarakka, Terhi
dc.contributor.thesisadvisorNokelainen, Petri
dc.contributor.thesisadvisorAli-Löytty, Simo
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record