Show simple item record

dc.creatorVaronen, Valtteri
dc.date.accessioned2017-08-21T07:25:11Z
dc.date.available2017-08-21T07:25:11Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/25045
dc.description.abstractSähkövarastojen käyttö verkkoliiketoiminnassa ei tällä hetkellä ole sähkömarkkinalain mukaan mahdollista. Sähkövarastoa ole määritelty erillisenä käsitteenä sähkömarkkinadirektiivissä eikä sähkömarkkinalaissa. Näin ollen sähkövarasto tulkitaan sähkönkäyttöpaikaksi, joka kuluttaa ja tuottaa sähköä. Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltija voi osallistua sähkömarkkinoille vain erikseen määritellyissä tapauksissa (esimerkiksi häviösähkön hankinta), jolloin se ei voi omistaa ja käyttää sähkövarastoa. Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen uudesta sähkömarkkinadirektiivistä. Ehdotuksen mukaan verkonhaltija voi omistaa ja käyttää sähkövarastoa ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun markkinaehtoiset toimijat eivät ole osoittaneet kiinnostusta varaston omistamiseen, se on verkon kannalta tarpeellista ja sääntelyviranomainen on arvioinut poikkeuksen tarpeellisuuden. Tämän työn tavoitteena oli tutkia erilaisia sähkön varastointiteknologioita, varastojen käyttötarkoituksia, kustannuksia sekä arvioida tutkimuksen perusteella sähkövarastojen soveltuvuutta verkkoliiketoimintaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin kirjallisuuskatsaus sekä kyselytutkimus jakeluverkonhaltijoille. Akut ovat sähkön varastointiteknologioista soveltuvimpia jakeluverkkokäyttöön. Tämä johtuu muun muassa niiden verraten suuresta energiatiheydestä, korkeasta hyötysuhteesta, nopeasta vasteajasta sekä laajasta teho- ja energiakapasiteettiskaalasta. Jakeluverkossa sähkövarastoja voidaan hyödyntää parhaiten jännitteen säätöön, sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseen sekä verkkoinvestointien lykkäämiseen tai estoon. Kyselytutkimuksen perusteella verkonhaltijat pitivät varaston todennäköisimpinä käyttötarkoituksina sähkön toimitusvarmuuden parantamista sekä jännitteen säätöä. Suurin osa verkonhaltijoista oli sitä mieltä, ettei direktiiviehdotuksen sisältö ole varaston omistuksen osalta perusteltu, vaan verkonhaltijalle pitäisi sallia varaston omistus ilman erillistä lupaa. Sähkönjakelunprosessiin on löydettävä teknisesti toimivat ratkaisut, joiden kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä ovat mahdollisimman pienet. Vaikka sähkön varastointiin on olemassa toimivia teknologioita, niiden kustannukset verkkotoiminnan tarpeisiin ovat usein suuret hyötyihin verrattuna. Sen vuoksi direktiiviehdotuksen mukainen varaston omistuksen arviointi on tämän työn tulosten valossa perusteltu, ja sähkövaraston käyttöä osana verkkoliiketoimintaa on arvioitava tapauskohtaisesti.en
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleSähkövarastojen käyttö verkkoliiketoiminnassaen
dc.title.alternativeElectrical Energy Storages in Network Business Operationsen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201708241773
dc.contributor.laitosSähköenergiatekniikka – Electrical Energy Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta – Faculty of Computing and Electrical Engineeringen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeSähkötekniikkaen
dc.date.published2017-09-06
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorSeppälä, Joel
dc.contributor.degreesupervisorJärventausta, Pertti
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record