Show simple item record

dc.creatorKivilä, Jasmin
dc.date.accessioned2017-10-11T12:42:28Z
dc.date.available2017-10-11T12:42:28Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/25199
dc.description.abstractDiplomityön päätavoitteena on kohdeyrityksen tarjouslaskentaprosessin kehittäminen. Tutkimuksessa kehitettävän toimintamallin on tarkoitus antaa lähtökohdat prosessin jatkokehitykseen ja mahdolliseen laajempaan käyttöönottoon. Toimintamalliin on tar-koitus hakea vaikutteita Lean –tuotantofilosofian työkaluista. Tavoitteena on vakioida tarjouslaskentaprosessi ja löytää työkalujen avulla keinoja, jotka yksinkertaistavat, selkeyttävät ja tehostavat prosessia sekä parantavat tiedonkulkua. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostuu rakennusliikkeen tarjouslaskennasta, Lean – tuotantofilosofiasta ja tarkemmin Lean-rakentamisesta sekä edellä mainittuja mene-telmiä tukevien työkalujen esittelemisestä. Tutkimuksen teoriaosuudessa hyödynne-tään jo olemassa olevaa kirjallisuutta, tutkimuksia ja julkaisuja aiheesta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin havainnoinnin, puolistrukturoitujen haastattelujen, työpa-jan ja palautekyselyn avulla. Tutkimuksen tuloksena luotiin tarjouslaskentaprosessille prosessikaavio ja toiminta-malli haastatteluiden, havainnoinnin ja työpajan pohjalta. Prosessikaaviota ja toimin-tamallia testattiin käytännössä asuntokohteen tarjouslaskentaprosessissa. Testauksen jälkeen tarjouslaskentaprosessiin osallistuneille tehtiin palautekysely, joka osoitti, että em. menetelmissä on potentiaalia, mutta se vaatii osallistujilta uudistusmielisyyttä ja halua kehittää omia toimintatapojaan.en
dc.format.extent71en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleAsuntorakentamisen tarjouslaskentaprosessin tehostaminen Lean-rakentamisen työkalujen avullaen
dc.title.alternativeIntensifying of the housing construction tender calculation process with Lean building toolsen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201710111997
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2017-11-08
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorSaari, Arto
dc.contributor.degreesupervisorSaari, Arto
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record