Recent Submissions

 • Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitys Helsingin ilmanlaatuun 

  Lepistö, Teemu (2018-06-06)
  Työn tarkoituksena on selvittää Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitystä Helsingin ilmanlaatuun. Työssä ilmanlaatua tarkastellaan pienhiukkaspitoisuuksina. Pienhiukkasten on havaittu aiheuttavan merkittäviä ...
 • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

  Nest, Niklas (2018-06-06)
  Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
 • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

  Harju, Suvi (2018-06-06)
  Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
 • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden kehitysnäkymät 

  Karjalainen, Aleksi (2018-06-06)
  Kondensaattorit ovat erittäin kriittisiä komponentteja monissa eri sähköjärjestelmissä, kuten sähköenergiatekniikan sovelluksissa ja elektroniikkapiireissä. Ohutkalvokondensaattoreiden elektrodien toteuttaminen metalloinnilla ...
 • Systeemiajattelu johtamisessa 

  Salomaa, Juuso (2018-06-06)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan käsitteellä systeemiajattelu, minkälaisia työkaluja ja metodeja siihen kuuluu, ja kuinka systeemiajattelun keinoja voidaan hyödyntää johtamisen tukena ja päätöksenteossa. ...
 • LoRa-teknologiaselvitys 

  Seppälä, Jaakko Alpo (2018-06-06)
  LoRaWAN on vähätehoinen pitkän kantaman langaton verkkoteknologia, joka pohjautuu LoRa-kommunikaatioteknologiaan. Yhdessä tätä kokonaisuutta kutsutaan tässä työssä LoRa-teknologiaksi. Tämä työ on kirjallisuusselvitys, ...
 • Klingendahlin Suora 

  Pihamaa, Miikka (2018-06-06)
  Suunnitelma asuinrakennuksesta Klingendahlin kortteliin Tampereelle.
 • Supplementing React Framework with an Animation Utility Library 

  Maček, Nejc (2018-06-06)
  We often make use of the MVC (Model-View-Controller) concept when developing websites. Nowadays, we implement them with frameworks – JavaScript libraries –, one of which is React. We strive to make websites visually ...
 • Kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuudet ja haasteet 

  Kuismin, Henri (2018-06-06)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää kiertotalouteen liittyviä haasteita ja näiden vähentämistä sekä kiertotalouden mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Luvussa 2 määritellään kiertotalous ja esitetään tekniset kierrot. ...
 • Korkeamman jalostusasteen tuotteet bioöljyistä 

  Ketola, Jere (2018-06-06)
  Tarve löytää korvaaja fossiilisille polttoaineille kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi monet yritykset ovat kiinnostuneet biomassan nopeasta pyrolyysistä saatavasta bioöljystä. Bioöljy on uusiutuva ja hiilidioksidineutraali ...
 • Itseorganisoituminen desentralisoiduissa pilvitallennussovelluksissa 

  Jurvansuu, Sampsa (2018-06-06)
  Pilvitallennussovellusten avulla voidaan tallentaa tiedostoja siten, että ne ovat tallessa muuallakin kuin käyttäjän omalla laitteella. Mikäli sovellus toteutetaan desentralisoituna peer to peer -verkkona, täytyy sen ...
 • Kääntäjän jäsennysmenetelmien vertailu 

  Tamminen, Kalle (2018-06-06)
  Ohjelmointikielen kääntäjän tehtävä on kääntää jollakin ohjelmointikielellä kirjoitettu ohjelma lähdekoodista konekieliseksi. Ohjelmointikielet sopivat käytettävyydeltään ihmisten kirjoitettavaksi, mutta niitä ei voi ...
 • Pysyvien luminesenssipartikkeleiden vaikutus bioaktiivisen borosilikaattilasin ominaisuuksiin 

  Teittinen, Henriikka (2018-06-06)
  Bioaktiivisten lasien yksi tärkeimmistä käyttökohteista on luukudosteknologia, jonka tavoitteena on regeneroida ihmiskehon omaa luukudosta. Se on viime vuosina kasvanut vaihtoehdoksi nykyisille luun regeneroivan kirurgian ...
 • Kotitalouden oman sähköntuotannon vaikutus älykkääseen sähköverkkoon 

  Vihtiälä, Perttu (2018-06-06)
  Ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä Suomen lainsäädännön myötä kiristynyt sähkön toimitusvarmuus velvoittavat nykyisen sähköenergiajärjestelmän kehittämistä. Sähköntuotannossa aiheutuvia päästöjä pyritään vähentämään ...
 • Mobiilisovelluksien tekeminen JavaScriptillä 

  Aalto, Sami (2018-06-06)
  JavaScript on tuonut mobiilisovelluskehitystä helpottavia menetelmiä, joiden avulla voidaan tehdä sovelluksia paljon helpommin ja nopeammin eri alustoille. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan näitä JavaScriptiin pohjautuvia ...
 • Viiste 

  Karppinen, Roosa (2018-06-06)
  Suunnitelman lähtökohtana on liittää uusi kerrostalo vanhaan ja arvokkaaseen kortteliin siten, että se erottuu edukseen, mutta istuu ympäristöönsä, ja säilyttää mahdollisimman paljon näkymiä sekä kadulta korttelin suuntaan ...
 • Koneoppimisalgoritmin valinta Scikit-learn-kirjastossa 

  Ruusiala, Arttu (2018-06-06)
  Tässä työssä vertailtiin Pythonin Scikit-learn-kirjaston koneoppimisalgoritmien suorituskykyä hahmontunnistusongelmassa, jossa tavoitteena oli tunnistaa kuvista käsinkirjoitettuja numeroita. Harjoitus- ja testidatana ...
 • Litiumioniakut ja niiden soveltaminen kapasitanssimittarissa NCM-20 

  Kasurinen, Henri Juhani (2018-06-06)
  Litiumioniakut ovat nyt jo perustavanlaatuinen osa ihmisten jokapäiväistä arkea ja niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti sähköautojen ja energianvarastointiin käytettävien akkujen yleistyessä. Litiumioniakkuja valmistetaan ...
 • SonarQuben hyödyntäminen ohjelmistoprojektissa 

  Vepsä, Juha Antti Johannes (2018-06-06)
  Ohjelmiston sisäinen rakenne ja laatu ovat ohjelmiston kehittäjän kannalta tärkeässä asemassa. Ohjelmiston lähdekoodin hyvä laatu edesauttaa ohjelmiston sujuvaa kehitystyötä. Tämä pitää samalla kehityskustannukset maltillisena ...
 • Pintakemian laboratoriotyön kehittäminen 

  Vesamäki, Sami (2018-06-06)
  Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolla ”Fysikaalisen kemian työt” opiskelijat tutustuvat moniin kemian tutkimusmenetelmiin ja ilmiöihin. Eräs työ keskittyy nesteen pintajännityksen mittaamiseen ja eri suureiden ...

View more