Recent Submissions

 • Sähköenergiajärjestelmien dynaaminen simulointi Matlab/Simscape-ympäristössä 

  Örmälä, Miska (2018-01-10)
  Energiajärjestelmiä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Nykypäivänä uusiutuvaa energiaa pyritään lisäämään sähköverkkoihin yhä enemmän. Kasvava uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisää kuitenkin myös vaihtelevan ...
 • Lineaarimoottorit ja niiden sovelluskohteet 

  Tikka, Petri (2018-01-10)
  Tässä työssä perehdyttiin lineaarimoottoreihin ja niiden sovelluskohteisiin. Lineaarimoottoreiden teoriapohja on sama kuin tavallisilla pyörivillä sähkömoottoreilla. Erona tavalliseen pyörivään sähkömoottoriin, lineaarimoottorin ...
 • Johdanto kompleksisiin moniarvoisiin funktioihin 

  Huopio, Olli (2018-01-10)
  Moniarvoisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jonka jotakin määrittelyjoukon alkiota vastaa useampi kuin yksi maalijoukon alkio. Voidaan ajatella, että funktio saa tällöin arvokseen maalijoukon alkion sijasta joukon ...
 • Avoimen lähdekoodin vaikutus liiketoimintatiedon hallinnan tulevaisuuteen 

  Mikkonen, Teemu (2018-01-10)
  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vaikutus Business Intelligence -työkaluihin lähitulevaisuudessa. Tutkimusongelma jaoteltiin tutkimus-kysymyksiin: ”Mitä tarpeita BI-työkaluille muodostuu ...
 • High-gain-putkietuvahvistin sähkökitaralle 

  Niskanen, Mikko (2018-01-10)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa putkietuvahvistimen prototyyppiversio sähkökitaralle. Kyseinen etuvahvistin toimii ääntä muokkaavana audioefektilaitteena ja se rakennettiin 19":n räkkikoteloon, ...
 • Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen data-analytiikka 

  Salminen, Petri (2018-01-10)
  Tietojohtamisen kandidaatintyössä suoritetaan kirjallisuuskatsaus itseä kiinnostavaan aiheeseen. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista data-analytiikkaa. Tutkimus suoritetaan ...
 • Teollinen internet ja sen vaikutus suomalaisen puunhankinnan arvoketjuun 

  Joukio, Jaakko (2018-01-10)
  Tässä kandidaatintyössä selvitettiin teollisen internetin mahdollistamien älykkäiden ominaisuuksien arvontuotollisia vaikutuksia suomalaisen puunhankintaprosessin arvoketjuun. Työn tutkimusmenetelminä käytettiin tieteellisen ...
 • IoT ja ansaintamallit teollisissa tuotteissa 

  Ryöti, Markus (2018-01-10)
  Työssä perehdytään Internet of Thingsin tarjoamiin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin yritysmaailmasta jo löytyvien esimerkkitapausten avulla. Läpikäynti suoritetaan jakamal-la mallit kulutus- ja investointihyödykkeisiin ...
 • Kielen tunnistus koneoppimismenetelmillä 

  Koskimies, Aino (2018-01-10)
  Koneoppimismenetelmien avulla aineistosta voidaan irrottaa piirteitä ja luokitella se eri luokkiin näiden piirteiden perusteella. Erilaisia piirteenirrotus- ja luokittelumenetelmiä hyödyntämällä on mahdollista esimerkiksi ...
 • Kaupalliset pyörimisnopeussäädetyt pumppuohjatut sylinterikäytöt 

  Salmi, Joonas (2018-01-10)
  Energiasäädösten kiristyessä monilla aloilla on pyritty kehittämään jatkuvasti energiatehokkaampia tuotteita, komponentteja ja laitteita. Hydrauliikankin puolella perinteisille venttiiliohjauksille on pyritty etsimään ...
 • Yrityskauppa markkinoille tulon tapana reaalioptioteorian näkökulmasta 

  Rekonen, Tuomas (2018-01-10)
  Yritysten investointeihin liittyy aina epävarmuutta. Toisin kuin perinteisissä diskontattuihin rahavirtoihin perustuvissa investointien arviointimenetelmissä reaalioptioteoria ja -analyysi ottaa huomioon tämän epävarmuuden ...
 • Tietointensiivisten liike-elämän palveluiden asiakasarvon mittaaminen 

  Puusa, Miko (2018-01-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asiakasarvon mittaamisen prosessimalleja ja keinoja on tietointensiivisten liike-elämän palveluiden kontekstissa. Asiakasarvon mittaamista ja saadun tiedon hyödyntämistä ...
 • Tutkakohteiden vertailu- ja visualisointityökalu 

  Kauhanen, Mikko (2018-01-10)
  Tutkat ovat pysytelleet pitkään visusti valtioiden viranomaiskäytössä. Kuitenkin kiihtyneesti kasvanut laskentateho, sekä tutkien pienentynyt koko ja halventunut hinta tuovat tutkia nyt myös siviilimarkkinoille. Laskentatehon ...
 • Laatutyökalut uuden tuotteen kehityksessä 

  Jakonen, Kasperi (2018-01-10)
  Tuotteiden elinkaarten lyhenemisen myötä uusien tuotteiden kehityksestä on tullut yrityksille strategisesti välttämätöntä. Laatutyökalujen soveltamisella uusien tuotteiden kehitysprosessissa on aikaisemmassa tutkimuksessa ...
 • Etiikka regulaation ja terveysteknologian tuotekehityksen rajapinnassa 

  Haapavirta, Roosa (2018-01-10)
  Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista teknologiasektorin vientialoista. Terveysteknologiaan liittyy erityisellä tavalla eettisyys.Tässä kandidaatintyössä tunnistettiin, kuinka terveysteknologioiden kehitys ja ...
 • Yritysostot osana yrityksen kansainvälistä kasvustrategiaa 

  Jaakola, Heikki (2018-01-10)
  Yritykset tavoittelevat kasvua kansainvälisiltä markkinoilta käyttämällä erilaisia markkinoille tulon tapoja. Tässä kandidaatintyössä tutkittiin, miten yritysostoilla voidaan edistää yrityksen kansainvälistä kasvustrategiaa ...
 • Lohkoketjuteknologia verrattuna nykypäivän pankkijärjestelmään 

  Parikka, Johannes (2018-01-10)
  The financial market is investing a lot of capital in blockchain technology. This raises the research question, what are the key differences between current banking system and blockchain technology. The Bachelor's thesis, ...
 • Arvon muodostuminen hankintatoimessa ostavan yrityksen näkökulmasta 

  Kymäläinen, Sanni Marianna (2018-01-10)
  Yrityksen hankintatoimi koetaan monessa yrityksessä ainoastaan kustannuksia aiheuttavaksi toiminnoksi. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hankintatoimi voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle merkittävää ...
 • Kysynnän muutokset elintarviketeollisuudessa 

  Rinta-Jaskari, Elli (2018-01-10)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kysynnän muutoksia elintarviketeollisuudessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia kysynnässä on lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja miten vaihteluihin voidaan ...
 • Audio dataset creation 

  Eklund, Ville-Veikko Oskari (2018-01-10)
  The goal of this thesis was to build an easily accessible and approachable environmental audio dataset for benchmarking machine learning algorithms. The samples in the created dataset were collected from Freesound, which ...

View more