Now showing items 1-1 of 1

    • Kvantti-Zenon-efekti 

      Ali, Joonis (2018-12-20)
      Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kvantti-Zenon-efektistä. Tarkoituksena on selvittää yleisesti, mikä kyseinen efekti on ja millaisia sovellutuksia sillä on. Työssä esitetään efektin teoreettiset johdot puhtaalle ...