Now showing items 1-1 of 1

    • Implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat 

      Asti, Kristian (2018-09-05)
      Kandidaatintyön aihe on implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat. Käyrien osalta rajoitutaan tason käyriin ja pintojen osalta kolmiulotteiseen avaruuteen, korkeampia ulottuvuuksia ei käsitellä. Tavoitteena on rakentaa ...