Now showing items 1-20 of 28

  • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018-04-04)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • AR dronen kaappaus ja turvallisuus 

   Perä, Ossi (2018-08-15)
   Tietoturva on ollut enenevässä määrin esillä moderneissa ohjelmistoprojekteissa. Etenkin automaation aloilla on enemmän herätty miettimään, mitä uhkia ja mahdollisuuksia etenevä teknologia tuo mukanaan ja miten niitä ...
  • Automaattisten materiaalienkäsittelyjärjestelmien ja –tekniikoiden kehitys 

   Vehmas, Joona (2018-02-07)
   Automaattiset materiaalinkäsittelyjärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät erilaisia tuotantolinjoja, kuljettimia, vihivaunuja ja mobiilirobotteja. Nykypäivänä myös lennokit ovat tulleeksi osaksi näitä järjestelmiä. ...
  • Dieselmoottorin kaasuläpän ohjaus 

   Jormanainen, Miikka Juhani (2018-02-07)
   Dieselmoottorin kaasuläppä on moottorin imuilmakanavassa oleva läppäventtiili. Kaasuläpällä voidaan hallita ilman määrää moottorin palotilassa ja pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän toiminta-astetta rajoittamalla ...
  • F1-autojen hydraulijärjestelmät 

   Kekäläinen, Samioskari (2018-02-07)
   Formula 1 -autot ovat rata-autoilun korkeimmassa sarjassa käytettyjä kilpa-autoja, joiden tarkoitus on kiertää rataa mahdollisimman nopeasti. Tässä työssä on tutkittu niissä käytössä olevia hydraulisovelluksia eli, millaisia ...
  • Hihnapyöräsysteemin 2DOF PID-säätö 

   Asikainen, Toni (2018-11-07)
   Tässä työssä on tarkoituksena suunnitella resonoivalle hihnapyöräsysteemille 2DOF PID -säädin (eng. two-degrees-of-freedom), siten että säätöpiirille asetetut vaatimusmäärittelyt saavutetaan. Kahden vapausasteen rakenne ...
  • HIP-protokollan käyttömahdollisuudet esineiden internetissä 

   Piki, Eetu Viljami (2018-12-19)
   Host Identity Protocol (HIP) on verkottamisarkkitehtuuri, jolla voidaan totetuttaa esineiden internetille hyödyllisiä toiminnallisia ja tietoturvaa parantavia ominaisuuksia. HIP-protokollan keskeinen periaate on luopua ...
  • HTTP/2 ja sen soveltuvuus automaation kenttäväylään 

   Kivimäki, Antti (2018-12-19)
   Teollisuus-Ethernetin yleistyminen automaation kenttäväylissä mahdollistaa myös TCP/IP -protokollaperheen käytön näissä kenttäväylissä. Tästä protokollaperheestä yksi tunnetuimpia protokollia on Hypertext Transfer Protocol, ...
  • Hypoksiakammiot hiiren alkion fibroblastien proliferaatiotutkimuksessa 

   Jokinen, Matias (2018-11-07)
   Fysiologinen hypoksia on noussut kiinnostavaksi tutkimusaiheeksi solu- ja kudostutkimuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että solu- ja kudoskasvatusten kasvatusatmosfäärillä on vaikutusta solujen käyttäytymiseen. ...
  • Indoor positioning technologies for industrial heavy-duty vehicle application 

   Savelius, Aleksi Samuel (2018-02-07)
   The importance of autonomous navigation has gained attention of the research and industrial community, mainly for brining self-driving vehicles to the large audience. However, this importance is not new within the industrial ...
  • Kaupalliset pyörimisnopeussäädetyt pumppuohjatut sylinterikäytöt 

   Salmi, Joonas (2018-01-10)
   Energiasäädösten kiristyessä monilla aloilla on pyritty kehittämään jatkuvasti energiatehokkaampia tuotteita, komponentteja ja laitteita. Hydrauliikankin puolella perinteisille venttiiliohjauksille on pyritty etsimään ...
  • Langattomat anturit hitsausautomaatiossa 

   Kartano, Miika (2018-01-10)
   Langattomat anturiverkot on yksi tämän vuosituhannen merkittävimmistä tekniikoista. Innovaatiot ja kehitysaskeleet langattoman tiedonsiirron ja mikrokontrollereiden osalta ovat vaikuttaneet tähän trendiin. Viimeisten vuosien ...
  • Liikenteen häiriönhavaintotutkien testaus ja käyttöönotto 

   Niinisaari, Joona (2018-04-04)
   Liikenteen häiriönhavaintojärjestelmien avulla liikennehäiriöihin ja -onnettomuuksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Järjestelmä tunnistaa määrätyt poikkeamat liikenteessä ja ilmoittaa niistä valvomoon. Häiriönhavaintojärjestelmän ...
  • Lisätyn todellisuuden laitteistojen soveltuvuus opetuksessa 

   Frigård, Juho (2018-05-09)
   Työssä on tutkittu lisätyn todellisuuden laitteistojen soveltuvuutta opetuksessa. Lisätty todellisuus on kasvava sovellusala, ja sitä hyödynnetään monipuolisissa kohteissa. Soveltuvuuden arvioinnissa on käytetty ulkoisia ...
  • Lohkoketjun hyödyntäminen kohdeyrityksen tuotantoketjussa 

   Nopanen, Jarkko (2019-03-20)
   Lohkoketjuteknologia ei ole vielä yleisesti käytössä virtuaalivaluuttojen ulkopuolella monissa yrityksissä, mutta lohkoketjulle on jo kehitetty muitakin sovelluskohteita. Kohdeyritys haluaa selvittää lohkoketjun ...
  • LoRa-teknologiaselvitys 

   Seppälä, Jaakko Alpo (2018-06-06)
   LoRaWAN on vähätehoinen pitkän kantaman langaton verkkoteknologia, joka pohjautuu LoRa-kommunikaatioteknologiaan. Yhdessä tätä kokonaisuutta kutsutaan tässä työssä LoRa-teknologiaksi. Tämä työ on kirjallisuusselvitys, ...
  • Merenalainen hydrauliikka: sovelluskohteet ja vaatimukset 

   Alatarvas, Janne (2018-08-15)
   Maailman energiankulutus kasvaa jatkuvasti, mutta käytössä olevat öljy- ja maakaasulähteet ovat ehtymässä. Energia- ja kaivosyhtiöt ovat aloittaneet uusien luonnonvarojen paikantamisen merien pohjista, ja niitä on löytynyt ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017-11-08)
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Simuloitua tuotelinjastoa ohjaavan logiikan toteuttaminen Raspberry Pillä 

   Heinimäki, Juho (2018-12-19)
   Ohjelmoitavat logiikat ovat olennainen osa lähes jokaista tehdasautomaatioprosessia. Niiden avulla voidaan automatisoida lukuisia eri järjestelmiä modulaarisuuden, muokattavuuden ja erilaisten standardiin kuuluvien ...
  • Suuren tilavuusvirran logiikkaventtiilit digitaalihydrauliikkaan 

   Kuusela, Valtteri (2018-12-05)
   On/off-venttiili eli logiikkaventtiili on yksinkertainen hydrauliikassa käytetty venttiili, joka on nimensä mukaisesti joko auki tai kiinni. Kun tilavuusvirtaa venttiilin läpi halu-taan kasvattaa, kasvavat samalla myös ...