Now showing items 1-20 of 23

  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018-06-06)
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • Analogisen äänisyntetisaattorin analyysi ja toteutus 

   Panula, Vänni (2018-08-15)
   Työssä tarkastellaan yksinkertaisten analogisten syntetisaattoreiden, erityisesti niin kutsutun Alien Screamer -syntetisaattorin toimintaa. Työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen tarkastelun. Yksinkertaisen ...
  • DC/AC-invertterien analyysi ja testaus 

   Nieminen, Antti (2018-08-15)
   Tämän työn tarkoituksena on perehtyä invertterien toimintaan. Työssä rakennetaan ja testataan invertteri, jolla 12 V:n tasajännite voidaan muuntaa 240 V:n ja 50 Hz:n vaihtojännitteeksi. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua ...
  • Drone-elektroniikka 

   Nikula, Jonas (2017-11-08)
   Dronet, tai UAV:t (unmanned aerial vehicle), suomeksi miehittämättömät ilma-alukset, ovat kehittyvä ja kasvava tekniikan alue. Niissä käytettävän teknologian --- varsinkin tekoälyn --- kehittyessä myös niiden mahdolliset ...
  • Energian sieppaus langattomasti 

   Mäkinen, Arttu (2018-02-07)
   Työn tarkoituksena oli tehdä kirjallisuusselvitys aiheesta energian sieppaus langattomasti. Päämääränä oli tarkastella RFID-teknologiaa ja langattomia sensorijärjestelmiä. Molempien osalta haluttiin selvittää kuinka nämä ...
  • Full-duplex-radiot sotilastietoliikenteessä 

   Kytömäki, Joni (2018-08-15)
   Full-duplex-tekniikka on ajankohtainen tutkimusaihe langattomien verkkojen kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa. Full-duplexilla tarkoitetaan yhtäaikaista kaksisuuntaista tiedonsiirtoa samalla taajuuskaistalla, kun taas ...
  • High-gain-putkietuvahvistin sähkökitaralle 

   Niskanen, Mikko (2018-01-10)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa putkietuvahvistimen prototyyppiversio sähkökitaralle. Kyseinen etuvahvistin toimii ääntä muokkaavana audioefektilaitteena ja se rakennettiin 19":n räkkikoteloon, ...
  • Litiumioniakut ja niiden soveltaminen kapasitanssimittarissa NCM-20 

   Kasurinen, Henri Juhani (2018-06-06)
   Litiumioniakut ovat nyt jo perustavanlaatuinen osa ihmisten jokapäiväistä arkea ja niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti sähköautojen ja energianvarastointiin käytettävien akkujen yleistyessä. Litiumioniakkuja valmistetaan ...
  • Low Earth Orbit Satellite Communication Networks 

   Garcia, Ainoa (2018-03-07)
   Low Earth orbit (LEO) communication networks are the near future of the communication services. What started off as something merely for scientists and students has become an attractive solution for commercial communication. ...
  • Magneettikuvantamisen laadunvarmistus 

   Herranen, Juho (2018-09-05)
   Työssä tarkastellaan magneettikuvauksen laadunvarmistusta. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä, jonka lisänä haastateltiin Suomen yliopistollisia sairaaloita ja keskussairaaloita. Työssä käydään läpi aluksi magneettikuvauksen ...
  • Matkapuhelinverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaaminen dronen avulla 

   Tamminen, Julius (2019-04-23)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää dronen hyväksikäyttämistä mobiiliverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaamisessa. Dronen avulla pystyttäisiin tutkimaan jo asennetun tukiasema-antennin suuntausta ja ...
  • Paikannusjärjestelmän integrointi lääketieteelliseen hoitolaitteeseen 

   Lehtinen, Mikko (2018-02-07)
   Avainsanat: GPS, CID, WLAN, mobiiliverkko, paikannus Tässä työssä tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paikannusteknologioihin ja tutkia, mikä niistä soveltuu parhaiten lääketieteellisen hoitolaitteen paikantamiseen. ...
  • Paikantaminen IoT:ssä 

   Vierimaa, Tero (2018-11-07)
   Tämä työ käsittelee paikantamista esineiden internetissä. Työssä tarkastellaan esineiden internetiä itsessään, sekä sen vaikutusta muuhun yhteiskuntaan. Työssä esitellään muutamia paikannusmenetelmiä, jotka on jaettu sisä- ...
  • Programmable Inter-Device Block Transfer Hardware for Customized Heterogeneous Computing Platforms 

   Tervo, Aleksi (2017-06-06)
   As requirements for performance and power efficiency grow more strict for high-performance computing and mobile devices, solutions are sought in customized processor architectures and heterogeneous computing platforms. ...
  • Radio-ohjattava panssarivaunu Arduino-alustalla 

   Karvinen, Lari (2018-08-15)
   Työn tavoite oli suunnitella ja rakentaa radio-ohjattava tela-alusta, joka voidaan jatkokehittää täysin toimivaksi radio-ohjatuksi panssarivaunuksi. Tavoite oli tarkoitus saavuttaa yhdistelemällä valmiina saatavilla olevia ...
  • Radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa 

   Mäenpää, Miikka Juhani (2019-02-06)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa. Radiohäirintä on ajankohtainen tutkimusaihe varsinkin lennokkien torjunnassa. Vielä toistaiseksi ...
  • Regeneratiivinen taajuusjakaja 

   Ohtonen, Antti Oskari (2018-11-07)
   Tässä työssä simuloitiin ja mitattiin regeneratiivinen kahdellajakaja. Simulaatioita käytettiin apuna koekytkentälevylle rakennettavan, ja mitattavan, regeneratiivisen taajuusjakajan komponenttien mitoitukseen ja valintaan. ...
  • Software-Defined Networking konesaliverkkojen virtualisoinnissa 

   Ijäs, Roni (2018-02-07)
   Työn aiheena on tutustua SDN-arkkitehtuuriin ja selvittää, miten se soveltuu osaksi konesaliverkkojen virtualisointia. Työssä käydään läpi verkkoarkkitehtuurien historiaa, sekä tarpeita, joista SDN-arkkitehtuuri on syntynyt. ...
  • Suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutusalueella 

   Järveläinen, Joonas (2017-11-08)
   Työssä selvitetään vaikutus LTE-yhteyden suorituskykyyn haja-asutusalueella, kun korvataan päätelaitteen dipoliantennit suunta-antenneilla. Työ koostuu teoriasta ja kokeellisesta osuudesta. Teoriassa käsitellään LTE:n ja ...
  • Sähköisesti avustettu transdermaalinen lääkeaineiden annostelu 

   Tapio, Joonas (2018-12-15)
   Transdermaalinen lääkeaineiden annostelu on lääkeaineiden annostelua ihon kautta. Ihon uloin kerros stratum corneum rajoittaa transdermaalisesti annosteltavaa lääkeaineen määrää. Transdermaalista lääkeaineiden annostelua ...