Now showing items 1-15 of 15

  • Automatic Classification of Perturbation-Induced Quantum Scars 

   Molkkari, Matti (2018-08-15)
   A recently discovered perturbation-induced quantum scarring phenomenon is an example of quantum mechanical suppression of chaos. The phenomenon is seen on some eigenstates of the system as quantum scars, which are remnants ...
  • Elektrokardiogrammin RR- ja QT-välien aikasarja-analyysi sydäntutkimuksessa 

   Latukka, Joonas (2018-11-07)
   Sydämen toiminta on tärkeää tuntea erilaisten sairauksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sydämestä saadaan merkittävästi tietoa mittaamalla sen sähköistä signaalia eli sydänsähkökäyrää. Tästä signaalista voidaan määrittää ...
  • Elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuuden määrittäminen ja mittaustarkkuuden parantaminen 

   Alho, Heikki Onni Tapio (2018-12-20)
   Työssä määritetään varattuihin hiukkasiin ja elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuutta ja mittaussignaalissa esiintyvän kohinan lähteitä. Työssä selvitetään myös käytännöllisintä ...
  • Elektronien klassinen diffuusio Lorentz-kaasussa 

   Saarinen, Visa (2018-05-09)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskennallisesti hiukkasen diffuusiota grafeenin kaltaisessa hilarakenteessa, Lorentz-kaasussa. Energian arvoina käytettiin Lorentz-kaasun sirottajien potentiaalien suhteen normalisoituja ...
  • Exclusion Limits for Charged Higgs Boson in Minimal Supersymmetric Standard Model 

   Keskinen, Panu Sakari (2019-03-22)
   The Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) is the simplest supersymmetric extension of the Standard Model (SM). It predicts 4 additional Higgs bosons, including a charged Higgs. If the charged Higgs is lighter than ...
  • Frisbeegolfkiekon S-kirjaimen muotoisen lentoradan synty 

   Ahonen, Niklas (2018-05-09)
   Tässä työssä tutustutaan frisbeegolfkiekkojen lentämisen fysiikkaan. Tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, miten kiekolle tyypillinen s-kirjaimen muotoinen lentorata syntyy. Työ jakautuu kolmeen eri osaan, jotka ovat ...
  • Grafeenin sähköiset ominaisuudet 

   Soininen, Teemu (2018-12-20)
   Työssä tutkitaan grafeenin elektronirakennetta Tight Binding-menetelmällä. Tarkemmin käydään läpi Kékule-vääristymän vaikutus vyörakenteeseen eri vääristymän vahvuuksilla. Lopuksi saatua riippuvuutta Kékule-vääristymän ja ...
  • Kvantti-Zenon-efekti 

   Ali, Joonis (2018-12-20)
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kvantti-Zenon-efektistä. Tarkoituksena on selvittää yleisesti, mikä kyseinen efekti on ja millaisia sovellutuksia sillä on. Työssä esitetään efektin teoreettiset johdot puhtaalle ...
  • Kvanttipistesoluautomaattien mallintaminen polkuintegraali-Monte Carlo -menetelmällä 

   Tolvanen, Alpi (2018-06-06)
   Kvanttipistesoluautomaatti (QCA) mahdollistaa uuden mikropiiritekniikan, jossa digitaalinen signaalinkäsittely pohjautuu kvanttipisteiden elektronimiehityksiin. QCA:ta on ehdotettu erääksi keinoksi kiertää niitä rajoja, ...
  • Optisen hiukkasmittarin mallinnus ja kalibrointi 

   Nykänen, Juuso (2017-10-04)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin optisen hiukkasmittarin mallintamiseen soveltuva Matlab-koodi sekä kalibroitiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetty optinen hiukkasmittari. Kalibrointia ...
  • Quantum transport through two-dimensional nanocavities 

   Duda, Rostislav (2019-01-11)
   In this thesis work, we present a highly-optimized numerical simulation framework for performing transport calculations in a non-interacting equilibrium. The algorithm has been designed in accordance with the Landauer-Büttiker ...
  • Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitys Helsingin ilmanlaatuun 

   Lepistö, Teemu (2018-06-06)
   Työn tarkoituksena on selvittää Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitystä Helsingin ilmanlaatuun. Työssä ilmanlaatua tarkastellaan pienhiukkaspitoisuuksina. Pienhiukkasten on havaittu aiheuttavan merkittäviä ...
  • Thermoactuated twist in liquid crystal elastomer for temperature sensing 

   Patrakka, Jani (2017-11-08)
   This thesis explores the possibility of utilising liquid crystal elastomers (LCE) for thermal sensing applications. To measure its thermal properties, a thin film of LCE was photopolymerised in splayed nematic alignment ...
  • Time-series analysis of a two-handed 16th note drumbeat 

   Fagerlund, Eemi (2018-08-15)
   Fractals are not only beautiful mathematical constructions, but they can be found all around in nature. Temporal fractals characterize a variety of fluctuations in human functions, such as in gait, heart rate and breathing. ...
  • Vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan määritys 

   Saariokari, Santeri (2019-01-24)
   Tässä työssä esitellään koejärjestely vedenalaisen ääniaallon tulosuunnan selvittämiseksi. Kokeen tarkoituksena oli arvioida erilaisten tulosuunta-algoritmien (direction of arrival, DOA) suorituskykyä tapauksessa, jossa ...