Now showing items 1-17 of 17

  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017-11-08)
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Aurinkosähkön ja tuulivoiman elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki 

   Sievi-Korte, Samuli (2018-06-06)
   Usein aurinkosähkö ja tuulivoima mielletään energiantuotantomuotoina, jotka eivät aiheuta ympäristöön hiilidioksidipäästöjä laisinkaan. Kyseinen väite pitää pääasiassa paikkaansa niiden toimintavaiheen osalta, mutta ...
  • Datahubin merkitys sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseille 

   Niemimaa, Noora (2018-03-07)
   Viime vuosina suomalaisessa sähköjärjestelmässä ja kansallisilla sähkön vähittäismarkkinoilla havaitut muutostrendit sekä suuntaus kohti yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita ovat luoneet tarpeen sähkön vähittäismarkkinoiden ...
  • EnergyPlan-ohjelmisto ja esimerkkitarkastelu 

   Happonen, Panu (2018-12-05)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään EnergyPLAN-ohjelmistoa ja ohjelmiston avulla suoritettua esimerkkitarkastelua Suomen energiajärjestelmästä. Työ voidaan jakaa kolmeen eri osaan: ohjelmiston esittely, Suomen energiajärjestelmän ...
  • Kotitalouden oman sähköntuotannon vaikutus älykkääseen sähköverkkoon 

   Vihtiälä, Perttu (2018-06-06)
   Ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä Suomen lainsäädännön myötä kiristynyt sähkön toimitusvarmuus velvoittavat nykyisen sähköenergiajärjestelmän kehittämistä. Sähköntuotannossa aiheutuvia päästöjä pyritään vähentämään ...
  • Lataavan jarrutuksen vaikutus litiumioniakun elinikään 

   Eloranta, Vili (2018-08-15)
   Lataavaa jarrutusta käytetään lähes jokaisessa sähköautossa, sillä sen avulla pystytään kasvattamaan sähköautoilla ajettavaa etäisyyttä. Lataavan jarrutuksen avulla pystytään ottamaan jarrutuksessa syntyvä energia talteen ...
  • Magneettiteknologian hyödyntäminen energia- ja liikennesovellutuksissa 

   Pere, Sanni (2018-02-07)
   Työssä tarkastellaan energia- ja liikennesovelluksia magneettiteknologian näkökulmasta. Energiasovelluksissa pääpaino on sähkömagneettisessa induktiossa ja siinä, kuinka ilmiötä hyödynnetään generaattoreissa. Tyypillisesti ...
  • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden kehitysnäkymät 

   Karjalainen, Aleksi (2018-06-06)
   Kondensaattorit ovat erittäin kriittisiä komponentteja monissa eri sähköjärjestelmissä, kuten sähköenergiatekniikan sovelluksissa ja elektroniikkapiireissä. Ohutkalvokondensaattoreiden elektrodien toteuttaminen metalloinnilla ...
  • Paikallisten energiaresurssien optimointi avoimella DER-CAM-ohjelmistolla 

   Heikkinen, Jussi (2018-08-15)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään DER-CAM-ohjelmistoa ja ohjelmiston avulla suoritettua esimerkkitarkastelua. Työssä esitellään DER-CAM-ohjelmisto sekä sen mahdollisia käyttökohteita. Ohjelmistoa käsitellään sen ...
  • Pienakkujen hyödyntämismahdollisuudet kotitalouksissa 

   Tyni, Aleksi (2018-06-06)
   Sääriippuvaisten uusiutuvien sähköenergiantuotantomuotojen, erityisesti tuulivoiman ja aurinkovoiman, kasvava osuus sähköntuotannossa aiheuttaa haasteita energian tuotannon ja kysynnän kohtaamiseen. Akkujärjestelmillä ...
  • Polttokenno ajoneuvon tehonlähteenä 

   Santala, Miika (2018-08-15)
   Polttokennojärjestelmässä pääkomponentit ovat elektrodit, elektrolyytti ja kennoston virtaus- eli bipolaarilevyt. Merkittävä osa kennon koosta syntyy pääkomponenttien lisäksi erilaisista systeemin oheislaitteista, joista ...
  • Sähköauto dynaamisena energiavarastona sähkömarkkinoilla 

   Sola, Olli (2018-04-04)
   Sähköautojen yleistymien nähdään yleensä pelkästään lisäkuormana sähkönjakelu- ja siirtoverkoille. Työssä selvitetään, miten sähköautojen akkuja voidaan käyttää energiavarastoina myös sähköverkon kannalta. Työ on teoreettinen ...
  • Sähköauton akunhallintajärjestelmä 

   Nuuttila, Markus (2017-10-04)
   Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on maksimoida akulla toimivan sähkölaitteen turvallisuus ja hidastaa laitteen akun kulumista. Tämä toteutetaan estämällä akun toimintatilan joutuminen pois turvalliselta toiminta-alueeltaan. ...
  • Sähköauton latauksen verkostovaikutukset 

   Ahonen, Pauli (2018-04-04)
   Euroopan Unioni pyrkii päästönormeilla aktiivisesti vähentämään liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, mikä aiheuttaa painetta autonvalmistajille. Samaan aikaan öljyn tarve kasvaa sen määrän vähentyessä maapallolla. ...
  • Sähköverkon suurhäiriöt, niiden vaikutukset ja miten niitä voitaisiin estää 

   Mäkinen, Erkka (2018-06-06)
   Sähköverkon suurhäiriö ei ole terminä vielä Suomessa vakiintunut ja asiaa sähköverkon suurhäiriöiden ympärillä on alettu seuraamaan tarkemmin vasta 2000-luvun suurien myrskyjen jälkeen. Myrskyt aiheuttivat sähkökatkoksia ...
  • Tasasähköön perustuva sähkönjakelu laivassa 

   Luminiitty, Erno (2019-01-08)
   Työssä esitellään laivoissa käytetyn perinteisen vaihtosähköön perustuvan sähkönjakeluverkon rakenne sekä uusi tasasähköön perustuva sähköjakeluverkon rakenne. Työssä tarkastellaan erilaisia sähköverkon toteutustapoja ja ...
  • Virtasäädön toteutustavat verkkoonkytketyissä tasa- ja vaihtosuuntaajissa 

   Kuronen, Panu (2018-08-15)
   Energialähteiden, sähköverkon ja verkon kuormien yhdistämiseen tarvitaan tasa- ja vaihtosuuntaajia. Näillä muutetaan sähköinen jännite joko muuttuvasta vaihtojännitteestä vakaaseen tasajännitteeseen tai toisinpäin. ...