Now showing items 1-20 of 54

  • Asynkronisuus JavaScriptissä 

   Hartiala, Henrik (2018-09-05)
   Tässä työssä käydään läpi web-kehityksen historian vaiheita synkronisista HTML-sivuista kohti asynkronista ohjelmointia. Asynkronisen web-ohjelmoinnin johdosta käyttäjän ei tarvitse odottaa toimeettomana esimerkiksi datahakua ...
  • Automaattinen ohjelmistotestaus mikropalveluarkkitehtuurissa 

   Koskela, Lauri (2018-10-03)
   Mikropalveluarkkitehtuuri on yleisesti pilviympäristöissä käytetty ohjelmistoarkkitehtuuri, jossa ohjelmisto koostuu useasta pienestä palveluohjelmasta eli mikropalvelusta. Kunkin palvelun vastuualue on kapea, ja palvelut ...
  • Binääri- ja Fibonacci-keot prioriteettijonon toteutukseen 

   Myllyoja, Henri (2018-02-07)
   Tämän työn tavoite on tutkia binääri- ja Fibonacci-kekojen soveltuvuutta prioriteettijonon toteutukseen ja vertailla niitä käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla. Prioriteettijono on yleisesti käytössä oleva tietorakenne, ...
  • CANopen-ohjelmointirajapinnat 

   Martikainen, Aleksi (2018-04-04)
   Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla CANopeniin ja siihen tarjolla olevien ohjelmointirajapintojen käyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä CANopen ohjelmointirajapintoja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään ...
  • Comparison of RSA and Elliptic Curve Cryptosystems 

   Vuojärvi, Kide Nova Aurora (2018-12-07)
   The thesis was a literary review of two public key cryptosystems, RSA and elliptic curve cryptosystem (ECC). Its main focus was on their key generation as well as their use in key exchange and digital signatures, looking ...
  • Cross-Platform Mobile Application Development with React Native 

   Kuitunen, Mika (2019-02-04)
   Developing and maintaining mobile applications for multiple platforms at the same time can be time consuming. Since the applications have to be developed with each platform’s native development technologies, the software ...
  • Datan manipulointi kyberhyökkäyksessä 

   Lehtonen, Marko (2018-01-10)
   Kyberhyökkäyksiä on tapahtunut tietoverkoissa jo pitkään. Yleisimmin kohteen kone on joko lukittu tai sieltä on varastettu dataa. Uusi uhka datalle on, että sitä muokataan alkuperäisestä. Tällä tavoin voidaan saada kriittiset ...
  • Dockerin käytön hyödyt ohjelmistokehityksessä 

   Nuikka, Juuso (2018-01-14)
   Virtualisaation tarkoituksena on luoda jostakin asiasta virtuaalinen versio. Tietotekniikassa monet asiat voidaan virtualisoida, kuten käyttöjärjestelmä, muisti, tallennustila, tietoverkko ja dataan liittyvät erilaiset ...
  • The Ethereum blockchain: Use cases for social finance applications 

   Luong, Dang Hai (2019-04-24)
   Centralized network solution have been around for a long time, despite having a considerable issue of trust, in which users need to rely on the implementation of the system. During unfortunate incidents such as centralized ...
  • Fair Thread Synchronization 

   Löflund, Juha (2018-06-06)
   Available computing power in modern computers has been steadily increasing in the form of processor cores. To effectively utilize the available computing power, computed programs must utilize multiple threads. Due to the ...
  • Funktionaalisen ohjelmoinnin hyödyt ja haasteet 

   Rinta-Filppula, Jaakko (2018-02-07)
   Funktionaalisissa ohjelmointikielissä on monia ominaisuuksia, jotka helpottavat ohjelmien kirjoittamista sekä parantavat niiden toimintavarmuutta. Funktionaalinen ohjelmointi eroaa kuitenkin monin tavoin yleisemmin käytössä ...
  • Geeniekspressioluokittimen toteutus Keras-kirjastolla 

   Pohja, Oskari (2018-04-04)
   Konvolutiivisten neuroverkkojen sovellutuksien määrä on kasvussa muiden koneoppimismenetelmien tavoin. Tämä kandidaatintyö pyrkii tutkimaan konvolutiivisen neuroverkkoarkkitehtuurin toteutusta Python-kielisellä Keras-kirjastolla. ...
  • Geneettinenalgoritmi matopelin ohjaimen rakentamiseen 

   Kulju, Leevi (2018-06-06)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan geneettisiin algoritmeihin, niihin liittyviin funktioihin ja toteutetaan geneettinen algoritmi ohjelmallisesti C++-ohjelmointikielellä Qt Creator-kehitysympäristössä. Työssä käsitellään ...
  • Graafisten käyttöliittymien ohjelmistoarkkitehtuurit 

   Eronen, Joni (2018-02-07)
   Suurien ohjelmistojen hallinta on vaikeaa ja ohjelmistoarkkitehtuureja on monia. Oikean ohjelmistoarkkitehtuurin valinta voi olla vaikeaa ja niiden tutkiminen ja etsiminen työlästä. Tässä työssä kootaan yhteen neljä ...
  • HEVC-videon hajautettu pakkaaminen 

   Ahovainio, Sami (2018-03-07)
   Videodataa täytyy pakata, jotta sitä voidaan siirtää ja tallentaa järkevästi. Videonpakkaamisalgoritmit muuttuvat jatkuvasti tehokkaammiksi ja kompleksisemmiksi. Jotta videota pystyttäisiin pakkaamaan tehokkaammin samassa ...
  • Itseorganisoituminen desentralisoiduissa pilvitallennussovelluksissa 

   Jurvansuu, Sampsa (2018-06-06)
   Pilvitallennussovellusten avulla voidaan tallentaa tiedostoja siten, että ne ovat tallessa muuallakin kuin käyttäjän omalla laitteella. Mikäli sovellus toteutetaan desentralisoituna peer to peer -verkkona, täytyy sen ...
  • Jatkuvan julkaisuprosessin perustaminen verkkosovellukselle 

   Toikka, Leo (2018-09-05)
   Modernissa ohjelmistotuotannossa on syntynyt viime vuosina ketterien menetelmien inspiroimana DevOps-toimintakulttuuri, jossa operatiiviset tiimit ja kehitystiimit tekevät tiivistä yhteistyötä ohjelmiston jatkuvan julkaisun ...
  • Kahden reaaliaikaisessa renderoinnissa käytetyn varjokarttatekniikan toteutus ja vertailu 

   Heinonen, Antti (2018-03-07)
   Tässä työssä käydään läpi rinnakkaisjaetun-varjokarttatekniikan ja suoralinjaisesti väännätetyn varjokarttatekniikan toteutus. Varjokartan avulla voidaan luoda virtuaaliympäristöön varjot kolmiulotteisille geometrisille ...
  • Kalliokiipeilysovellus lisätyssä todellisuudessa 

   Kansikas, Veera (2018-12-05)
   Työn tarkoituksena on esitellä monissa kalliokiipeilysovelluksissa esiintyvä käytettävyysongelma liittyen kiipeilyreittien paikallistamiseen kallioilta, ja esittää ratkaisuehdotuksena Karabiineri-niminen sovellus, joka ...
  • Kohinainjektion toteuttaminen virheenetsintäohjelmalla 

   Lappalainen, Niko (2018-12-05)
   Tässä työssä käsitellään rinnakkaisten C ja C++ kielisten ohjelmien testaamista käyttäen epädeterminististä kohinainjektiotekniikkaa. Työssä osoitetaan, että tekniikka on mahdollista toteuttaa käyttäen samoja periaatteita, ...