Now showing items 1-15 of 15

  • Cross-Platform Mobile Application Development with React Native 

   Kuitunen, Mika (2019-02-04)
   Developing and maintaining mobile applications for multiple platforms at the same time can be time consuming. Since the applications have to be developed with each platform’s native development technologies, the software ...
  • Dockerin käytön hyödyt ohjelmistokehityksessä 

   Nuikka, Juuso (2018-01-14)
   Virtualisaation tarkoituksena on luoda jostakin asiasta virtuaalinen versio. Tietotekniikassa monet asiat voidaan virtualisoida, kuten käyttöjärjestelmä, muisti, tallennustila, tietoverkko ja dataan liittyvät erilaiset ...
  • Kotlinin suosion kasvu ja sen syyt 

   Tahvanainen, Ville (2019-01-01)
   Tässä työssä perehdyttiin ohjelmointikieli Kotliniin ja vertailtiin sitä Javaan. Työn tarkoituksena oli selvittää Kotlinin suosion kasvua ja kasvun syitä. Lisäksi tarkasteltiin myös missä Kotlinia käytetään ja missä ...
  • Laskennallinen algoritmi sosiaalisesti syrjäytyneiden löytämiseksi sosiaalisista verkostoista 

   Ijäs, Matias (2019-01-14)
   Syrjäytyminen yhteiskunnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä on puhuttanut mediassa ja valtion ylimmässä johdossa. Sitä on pidetty ongelmallisena ja suurena huolenaiheena koskien pääosin nuoria. Syrjäytyminen ei rajoitu ...
  • Matalan tason grafiikkaohjelmointirajapintojen vertailu 

   Helperi, Veikko-Matti (2018-01-14)
   Tietokonegrafiikka on kasvava tietotekniikan osa-alue, johon kuuluu myös grafiikkaohjelmointi. Grafiikkaohjelmointirajapinnat ovat osa pelien graafista toteutusta. Nämä ohjelmointirajapinnat mahdollistavat ohjelmoijan ...
  • Matkapuhelinverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaaminen dronen avulla 

   Tamminen, Julius (2019-04-23)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää dronen hyväksikäyttämistä mobiiliverkon tukiasema-antennin säteilykuvion mittaamisessa. Dronen avulla pystyttäisiin tutkimaan jo asennetun tukiasema-antennin suuntausta ja ...
  • Mediatoistimen ja älytelevision vertailu 

   Leinonen, Sini (2019-01-07)
   Työssä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja ...
  • Neuroverkkokiihdytystä käyttävän konenäkösovelluksen toteutus 

   Yrjänäinen, Jukka (2019-02-15)
   Tässä työssä tarkastellaan syviä neuroverkkoja käyttävän konenäkösovelluksen toteuttamista. Tutkimuksen käytettiin Raspberry Pi pienoistietokone ympäristöä, johon on liitetty neuroverkkolaskentaa nopeuttava erillinen laite: ...
  • Normaalin web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja muutoksen vaikutus sovelluksen käyttökokemukseen 

   Tietotekniikka – Pervasive Computing; Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; Törhönen, Maria (2019-01-14)
   Tässä työssä kuvataan olemassa olevan Angular-web-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi web-sovellukseksi ja tähän muutokseen kuuluvat vaiheet. Lisäksi työssä vertaillaan progressiivisen web-sovelluksen ja normaalin ...
  • Quicksortin, insertion sortin ja heap sortin toteutustapojen vertailu 

   Matalamäki, Mimmi Emilia (2019-01-07)
   Järjestysalgoritmeilla on merkittävä rooli tietotekniikassa, koska monet algoritmit tarvitsevat syötteitään järjestyksessä tai algoritmien tarvitsee järjestää tietoja suorituksensa aikana. Tässä työssä tutkitaan kolmea eri ...
  • Radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa 

   Mäenpää, Miikka Juhani (2019-02-06)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on radiohäirintä improvisoitujen räjähteiden ja kauko-ohjattavien lennokkien torjunnassa. Radiohäirintä on ajankohtainen tutkimusaihe varsinkin lennokkien torjunnassa. Vielä toistaiseksi ...
  • Tasasähköön perustuva sähkönjakelu laivassa 

   Luminiitty, Erno (2019-01-08)
   Työssä esitellään laivoissa käytetyn perinteisen vaihtosähköön perustuvan sähkönjakeluverkon rakenne sekä uusi tasasähköön perustuva sähköjakeluverkon rakenne. Työssä tarkastellaan erilaisia sähköverkon toteutustapoja ja ...
  • Tulkin asteittainen muuttaminen kääntäjäksi 

   Jaakkola, Pauli (2019-03-21)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tulkin muuttamista kääntäjäksi kasvattamalla käännöksen osuutta käännösvaihe kerrallaan. Tämä on vaihtoehto kääntäjän kirjoittamiselle suoraan tai tulkin muuttamiselle kääntäjäksi ...
  • User interface for remotely managing a fleet of medical devices 

   Laine, Jere (2019-03-01)
   Epilepsy is a chronic disorder characterized by occasions of involuntary movement, also known as seizures. However, effective treatment requires that the seizures can be reliably recorded and accurately classified. Neuro ...
  • Vaihelukitun silmukan suunnittelu ja toteutus 

   Harju, Henri (2019-02-28)
   Elektroniikan monissa sovellutuksissa tarvitaan oskillaattoreita, jotka tuottavat jaksollista signaalia tietyllä halutulla taajuudella. On suotavaa, että oskillointitaajuus on tarkka ja stabiili, mutta sillä on aina taipumus ...