Now showing items 1-20 of 72

  • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018-04-04)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • An approach to redesign of stainless steel handle for 3D metal printing 

   Kinnari, Samuli (2018-06-06)
   The goal of this thesis, was to approach the redesign of a stainless-steel handle and to explore its most potential redesign targets, for manufacturing with the method of selective laser melting. Additionally, it was to ...
  • AR dronen kaappaus ja turvallisuus 

   Perä, Ossi (2018-08-15)
   Tietoturva on ollut enenevässä määrin esillä moderneissa ohjelmistoprojekteissa. Etenkin automaation aloilla on enemmän herätty miettimään, mitä uhkia ja mahdollisuuksia etenevä teknologia tuo mukanaan ja miten niitä ...
  • Asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyödyntäminen Lean Startup -metodissa 

   Tuppurainen, Riku (2018-04-04)
   Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja Lean Startup -metodia sekä yhdistetään niitä toisiinsa. Asiakaslähtöinen tuotekehi-tys eli QFD on 1960—luvulla kehitetty ideologia ...
  • Automaattisten materiaalienkäsittelyjärjestelmien ja –tekniikoiden kehitys 

   Vehmas, Joona (2018-02-07)
   Automaattiset materiaalinkäsittelyjärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät erilaisia tuotantolinjoja, kuljettimia, vihivaunuja ja mobiilirobotteja. Nykypäivänä myös lennokit ovat tulleeksi osaksi näitä järjestelmiä. ...
  • Biosidit kestomuoveissa 

   Tossavainen, Anniina (2017-11-08)
   Biosidejä käytetään muoveissa ehkäisemään mikrobikasvua, sekä siitä seuraavaa mahdollista materiaalin värjäytymistä, pistekorroosiota ja hajuhaittoja. Kestomuoveissa käytettävät lisä- ja täyteaineet altistavat ne erityisen ...
  • Concept evaluation and modularity in product development 

   Backman, Jesse (2018-08-15)
   This bachelor’s thesis intended to study concept evaluation and modularity in literature. The purpose of the literature review was to find different ways to evaluate product concepts, explore modularity and product ...
  • Diamond-like carbon coating in tribological applications 

   Palokunnas, Piia (2018-12-19)
   This thesis is a literary study of diamond-like carbon coatings, their properties, deposition methods and performance in tribological applications. In applications the focus is on bearings and gears as they contribute to ...
  • Dieselmoottorin kaasuläpän ohjaus 

   Jormanainen, Miikka Juhani (2018-02-07)
   Dieselmoottorin kaasuläppä on moottorin imuilmakanavassa oleva läppäventtiili. Kaasuläpällä voidaan hallita ilman määrää moottorin palotilassa ja pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän toiminta-astetta rajoittamalla ...
  • Dynaaminen myötövanheneminen teräksissä 

   Peltonen, Veera (2018-11-07)
   Dynaaminen myötövanheneminen on korotetuissa lämpötiloissa tapahtuva ilmiö, joka vaatii nimensä mukaan dynaamiset olosuhteet. Tämä tarkoittaa sitä, että vanheneminen tapahtuu muokkauksen aikana, eikä staattisesti muodonmuutoksen ...
  • Dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen vaikutus innovointikyvyn muodostumiseen innovaatioverkostossa 

   Malpakka, Tomi (2018-02-07)
   Tutkimuksen tavoitteena on arvioida dynaamisten kyvykkyyksien ja verkoston rakenteen merkitystä innovointikyvyn muodostumisessa innovaatioverkostossa. Luvussa 2 esitetään innovaatioverkosto käsitteenä ja kuvataan sitä ...
  • Engine control system document generation 

   Senttula, Tuukka (2018-12-05)
   Large scale documentations offer options for document generation if built and maintained well. The purpose of this work is to analyse the benefits of using modular documentation and how the generation process of a certain ...
  • F1-autojen hydraulijärjestelmät 

   Kekäläinen, Samioskari (2018-02-07)
   Formula 1 -autot ovat rata-autoilun korkeimmassa sarjassa käytettyjä kilpa-autoja, joiden tarkoitus on kiertää rataa mahdollisimman nopeasti. Tässä työssä on tutkittu niissä käytössä olevia hydraulisovelluksia eli, millaisia ...
  • Hihnapyöräsysteemin 2DOF PID-säätö 

   Asikainen, Toni (2018-11-07)
   Tässä työssä on tarkoituksena suunnitella resonoivalle hihnapyöräsysteemille 2DOF PID -säädin (eng. two-degrees-of-freedom), siten että säätöpiirille asetetut vaatimusmäärittelyt saavutetaan. Kahden vapausasteen rakenne ...
  • HIP-protokollan käyttömahdollisuudet esineiden internetissä 

   Piki, Eetu Viljami (2018-12-19)
   Host Identity Protocol (HIP) on verkottamisarkkitehtuuri, jolla voidaan totetuttaa esineiden internetille hyödyllisiä toiminnallisia ja tietoturvaa parantavia ominaisuuksia. HIP-protokollan keskeinen periaate on luopua ...
  • Hitsausliitokset moderneissa lentokoneissa 

   Mustonen, Jaakko (2018-02-07)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hitsauksen käyttöä liitosmenetelmänä nykyaikaisissa lentokoneissa sekä arvioida hitsausteknologian tulevaisuutta lentokoneteollisuudessa. Työssä tutkittiin lentokoneiden ...
  • HTTP/2 ja sen soveltuvuus automaation kenttäväylään 

   Kivimäki, Antti (2018-12-19)
   Teollisuus-Ethernetin yleistyminen automaation kenttäväylissä mahdollistaa myös TCP/IP -protokollaperheen käytön näissä kenttäväylissä. Tästä protokollaperheestä yksi tunnetuimpia protokollia on Hypertext Transfer Protocol, ...
  • Indoor positioning technologies for industrial heavy-duty vehicle application 

   Savelius, Aleksi Samuel (2018-02-07)
   The importance of autonomous navigation has gained attention of the research and industrial community, mainly for brining self-driving vehicles to the large audience. However, this importance is not new within the industrial ...
  • IoT ja ansaintamallit teollisissa tuotteissa 

   Ryöti, Markus (2018-01-10)
   Työssä perehdytään Internet of Thingsin tarjoamiin liiketoiminta- ja ansaintamalleihin yritysmaailmasta jo löytyvien esimerkkitapausten avulla. Läpikäynti suoritetaan jakamal-la mallit kulutus- ja investointihyödykkeisiin ...