Now showing items 1-20 of 279

  • 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018-04-04)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017-12-07)
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018-05-09)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018-06-06)
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017-11-08)
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella 

   Halminen, Aapo (2018-02-07)
   40 km/h aluenopeusrajoitusten alentaminen 30 km/h nopeusrajoituksiksi on ollut yleinen trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Muiden muassa Tampereen kaupunki on päättänyt alentaa aluenopeusrajoituksen kaikilla ...
  • Alustajohtajuuden strategia ja ekosysteemiajattelu 

   Mälkönen, Miika (2018-08-15)
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate what kind of success factors have been identified in prior research concerning the competition of technology platforms and what strategic choices companies have to ...
  • Analogisen äänisyntetisaattorin analyysi ja toteutus 

   Panula, Vänni (2018-08-15)
   Työssä tarkastellaan yksinkertaisten analogisten syntetisaattoreiden, erityisesti niin kutsutun Alien Screamer -syntetisaattorin toimintaa. Työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen tarkastelun. Yksinkertaisen ...
  • An approach to redesign of stainless steel handle for 3D metal printing 

   Kinnari, Samuli (2018-06-06)
   The goal of this thesis, was to approach the redesign of a stainless-steel handle and to explore its most potential redesign targets, for manufacturing with the method of selective laser melting. Additionally, it was to ...
  • AR dronen kaappaus ja turvallisuus 

   Perä, Ossi (2018-08-15)
   Tietoturva on ollut enenevässä määrin esillä moderneissa ohjelmistoprojekteissa. Etenkin automaation aloilla on enemmän herätty miettimään, mitä uhkia ja mahdollisuuksia etenevä teknologia tuo mukanaan ja miten niitä ...
  • Arvon muodostuminen hankintatoimessa ostavan yrityksen näkökulmasta 

   Kymäläinen, Sanni Marianna (2018-01-10)
   Yrityksen hankintatoimi koetaan monessa yrityksessä ainoastaan kustannuksia aiheuttavaksi toiminnoksi. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hankintatoimi voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle merkittävää ...
  • Asiakaskeskeinen arvonluonti asuntorakennuttamisessa 

   Virtanen, Niko (2018-09-05)
   Asiakaskeskeinen arvonluonti on jatkuvasti kasvava teema liikemaailmassa ja asuntorakennuttamisessa. Rakennuttajat pyrkivät ottamaan asiakkaitaan enemmän huomioon ja tekemään asuntojen valmistamisesta yhä asiakaslähtöisempää, ...
  • Asiakaslähtöisen tuotekehityksen hyödyntäminen Lean Startup -metodissa 

   Tuppurainen, Riku (2018-04-04)
   Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja Lean Startup -metodia sekä yhdistetään niitä toisiinsa. Asiakaslähtöinen tuotekehi-tys eli QFD on 1960—luvulla kehitetty ideologia ...
  • Asiakaspalaute organisaation toiminnan kehittämisessä 

   Lehtola, Henrikki (2018-05-09)
   Nykypäivänä kilpailu lähes kaikilla markkinoilla on kasvanut, ja organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja lisätä kilpailuetuaan. Asiakkaan osallistaminen asiakaspalautteen avulla tuo organisaatiolle tietoa asiakkaan ...
  • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

   Harju, Suvi (2018-06-06)
   Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
  • Asuinkerrostalo Tampereen Eteläpuistoon 

   Kansanen, Moona (2018-06-06)
   Uusien ja erilaisten asuinrakennusten ja -tilojen suunnittelu on ihmisten luontaisille elintoiminnoille välttämätöntä. Asuntosuunnittelua toteutetaan sitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Tämän ...
  • Asunto-osakeyhtiöiden elinkaariarviointi 

   Aihos, Leevi (2018-03-07)
   Rakennusteollisuus elää energiatehokkaan muutoksen aikaa. Rakentaminen ja rakennusten ylläpitäminen vastaavat suuresta osasta energian loppukäytöstä ja kasvihuonepäästöistä Suomessa. EU:n sanelemat ohjeet ja määräykset, ...
  • Asuntosuunnittelu 2018, Portti 

   Kinnunen, Janne Petteri (2018-08-15)
   Suunnitelma asuinrakentamisesta Tampereen Klingendahlin kortteliin. Työ on tehty osana kurssia asuntosuunnittelu 1 noudattaen annettuja harjoitustyö-ohjeita.
  • Asynkronisuus JavaScriptissä 

   Hartiala, Henrik (2018-09-05)
   Tässä työssä käydään läpi web-kehityksen historian vaiheita synkronisista HTML-sivuista kohti asynkronista ohjelmointia. Asynkronisen web-ohjelmoinnin johdosta käyttäjän ei tarvitse odottaa toimeettomana esimerkiksi datahakua ...
  • Audio dataset creation 

   Eklund, Ville-Veikko Oskari (2018-01-10)
   The goal of this thesis was to build an easily accessible and approachable environmental audio dataset for benchmarking machine learning algorithms. The samples in the created dataset were collected from Freesound, which ...