Now showing items 1-20 of 295

  • Kalliokiipeilysovellus lisätyssä todellisuudessa 

   Kansikas, Veera (2018-12-05)
   Työn tarkoituksena on esitellä monissa kalliokiipeilysovelluksissa esiintyvä käytettävyysongelma liittyen kiipeilyreittien paikallistamiseen kallioilta, ja esittää ratkaisuehdotuksena Karabiineri-niminen sovellus, joka ...
  • Rengaskoneen hydrauliikan kehittäminen 

   Peltola, Jaakko Kalevi (2018-12-05)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan kaivinkonekäyttöisen hydraulisen rengaskoneen hydrauliikan kehittämistä rengaskoneen pääsylinterin liikenopeuden näkökulmasta. Nykyisen hydraulisylinterin toiminta on toivottua hitaampaa. ...
  • Kaupunkipyöräjärjestelmien erilaiset toteutustavat 

   Savolainen, Eveliina (2018-12-05)
   Kaupunkipyöräily on yleistynyt maailmalla nopeasti ja kaupunkipyöräjärjestelmiä on otettu käyttöön kiihtyvällä tahdilla myös Suomessa. Uusia kestäviä kulkutapoja kehitetään jatkuvasti ja asiakkaille halutaan tarjota ...
  • Pelillistämisen vaikutukset ohjattuun kielten opiskeluun 

   Korpisaari, Kaisa (2018-12-05)
   Kielten opetuksen perinteiset menetelmät on usein koettu tylsiksi, yksitoikkoisiksi ja tehottomiksikin. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten pelillistämistä on hyödyn-netty kielten opiskelussa ja millaisia vaikutuksia ...
  • Suuren tilavuusvirran logiikkaventtiilit digitaalihydrauliikkaan 

   Kuusela, Valtteri (2018-12-05)
   On/off-venttiili eli logiikkaventtiili on yksinkertainen hydrauliikassa käytetty venttiili, joka on nimensä mukaisesti joko auki tai kiinni. Kun tilavuusvirtaa venttiilin läpi halu-taan kasvattaa, kasvavat samalla myös ...
  • Effect of ZnO Addition on the formation of Ag nanoparticles in Er3+ Doped Phosphate glasses 

   Kuusela, Luukas (2018-12-05)
   The purpose of this thesis was to investigate the impact of the glass composition on the formation of Ag nanoparticles in Er3+ doped phosphate glasses. The first task was to prepare Er3+ doped oxyfluoride phosphate ...
  • Suklaa 3D-tulostusmateriaalina sekä tulostuspään suunnittelu suklaan pursotukseen 

   Tuomisto, Mikko (2018-12-05)
   Kaupallisten suklaata tulostavien 3D-tulostimien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Työssä tutkitaan suklaata 3D-tulostusmateriaalina sekä tulostinpään suunnitteluun vaikuttavia seikkoja. Suklaan sisältämä kaakaovoi ...
  • Thermal Properties and In Vitro Dissolution of Bioactive Borosilicate Glasses 

   Jokela, Tuulia (2018-12-05)
   Tissue engineering and biodegradable implants were developed to avoid problems caused by long-term use of non-metabolizing implants. Tissue engineering aspires to produce new tissues by using the patient’s own cells. ...
  • EnergyPlan-ohjelmisto ja esimerkkitarkastelu 

   Happonen, Panu (2018-12-05)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään EnergyPLAN-ohjelmistoa ja ohjelmiston avulla suoritettua esimerkkitarkastelua Suomen energiajärjestelmästä. Työ voidaan jakaa kolmeen eri osaan: ohjelmiston esittely, Suomen energiajärjestelmän ...
  • Fluoresenssielinaikamikroskoopille soveltuvat pH-herkät merkkiaineet 

   Tuomi, Kalle (2018-12-05)
   Tässä työssä selvitetään Tampereen teknisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksen tutkimusryhmälle fluoresenssin elinaika mikroskopiaan (FLIM) soveltuvia merkkiaineita. Vaatimuksina merkkiaineille on pH-herkkyys ...
  • Virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuudet kiinteistö- ja rakennusalalla 

   Luoma, Aleksi (2018-12-05)
   Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) eli tekotodellisuus on tietokoneella luotu keinotekoinen maailma, joka toimii interaktiivisesti käyttäjänsä kanssa. Virtuaalitodellisuutta tarkastellaan pääasiassa virtuaalilasien ...
  • Selektiiviset pinnat aurinkokeräimissä 

   Hoipo, Harri (2018-12-05)
   Jatkuvasti kasvava energiantarve, ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoaineiden vääjäämätön loppuminen ovat muutamia monista syistä uusiutuvien energianlähteiden tarpeiden kasvamiselle. Yksi lukuisista uusiutuvista ...
  • Konseptoinnin työkalut 

   Kallio, Antti (2018-12-05)
   Konseptointivaiheen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja. Näiden työkalujen tarkoituksena on mahdollistaa monimutkaisten ja useita muuttujia sisältävien valintojen tekeminen konseptisuunnitelmien välillä. On ...
  • Konepajan työkalujärjestelmän kehittäminen 

   Siren, Mikko (2018-12-05)
   Työssä tarkastellaan kohdeyrityksen työkalujärjestelmää ja tutkitaan, kuinka sitä voisi kehittää. Kohdeyrityksessä ei alun perin ollut käytössä kunnollista työkalujärjestelmää, vaan uusia työkaluja tilatessa tarkasteltiin ...
  • VECSEL-vahvistinpeilien valmistus ja simulointi 

   Halonen, Eero Juhani (2018-11-07)
   Tämä kandidaatintyö käsittelee pinnasta emittoivan ulkoisen kaviteetin laserin (VECSEL, Vertical External-Cavity Surface-Emitting Laser) vahvistinpeilien valmistusta. Työhön kuului muun muassa puolijohderakenteiden ...
  • Heikosti tuulettuvan yläpohjan kosteusteknisen toiminnan kriteerit 

   Härkönen, Aliina (2018-11-07)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää heikosti tuulettuvan yläpohjan toimivuuden kriteerit ja sen toiminta kosteusrasituksen alaisena. Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus aloitettiin selvittämällä heikosti ...
  • Säie 

   Jelisejeff, Nikolai (2018-11-07)
   Asuinkerrostalon rakennussuunnitelma Klingendahlin kortteliin Tampereen Eteläpuiston tuntumaan. Suunnittelun haasteisiin kuului rakennuspaikan arvokas sijainti, luonnonvalon määrä sekä alueella jo ollut toiminta. Suunnittelussa ...
  • Hihnapyöräsysteemin 2DOF PID-säätö 

   Asikainen, Toni (2018-11-07)
   Tässä työssä on tarkoituksena suunnitella resonoivalle hihnapyöräsysteemille 2DOF PID -säädin (eng. two-degrees-of-freedom), siten että säätöpiirille asetetut vaatimusmäärittelyt saavutetaan. Kahden vapausasteen rakenne ...
  • Kuitukankaat ja loimineulokset kudosteknologisissa sovelluskohteissa 

   Haapala, Anne (2018-11-07)
   Tässä työssä perehdytään biotekstiileihin, erityisesti kuitukankaisiin ja loimineuloksiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat kankaiden valmistusmenetelmät, niiden tyypilliset ominai-suudet ja eroavuudet, kankaiden ...
  • Elektrokardiogrammin RR- ja QT-välien aikasarja-analyysi sydäntutkimuksessa 

   Latukka, Joonas (2018-11-07)
   Sydämen toiminta on tärkeää tuntea erilaisten sairauksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sydämestä saadaan merkittävästi tietoa mittaamalla sen sähköistä signaalia eli sydänsähkökäyrää. Tästä signaalista voidaan määrittää ...