Show simple item record

dc.creatorHuotarinen, Aapo
dc.date.accessioned2017-12-22T10:14:10Z
dc.date.available2017-12-22T10:14:10Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/25510
dc.description.abstractTässä diplomityössä esitellään Kuopion kaupungille yleiskaavatyön aineistoksi laadittu aluesuunnitelma sekä osallistava suunnitteluprosessi. Itkonniemen ja Vanhan aseman alueen yleiskaavatyö oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2016 ja kaupunki kaipasi ideoita Itkonniemen osalle. Vanhan aseman alueelle kaupungilla oli jo olemassa rakennusliikkeen laatima viitesuunnitelma. Diplomityöhön liittyy myös kaupungin Kansalaisten aktivointi -hanke, jonka kautta työni tuli muodostua osallistavan suunnitteluprosessin avulla. Suunnitelman lisäksi työssä esitellään hankkeen osallistava suunnitteluprosessi. Prosessi koostui lähtötietokyselystä, asukastyöpajasta sekä luonnoksen kommentointitilaisuudesta ja se oli suunnattu erityisesti lähialueen asukkaille. Suunnittelun ja osallistamisen eteneminen on raportoitu etenemisjärjestyksessä ja lopuksi analysoidaan valitun suunnittelutavan vaikutukset ja vaatimukset tämän kokemuksen perusteella. Suunnitteluosuudessa esitellään osallistamisen ja kaavoittajien kanssa käydyn keskustelun kautta syntynyt vaiheistettu aluesuunnitelma. Suunnitelma tarjoaa asuinrakentamisvaltaisen esimerkkiratkaisun ja mitoittavan suunnitelman alueelle lähivuosina ja myöhemmin tulevaisuudessa. Alueella olevaa kaupungin omistamaa suurta teollisuustonttia vuokraa ovivalmistaja Jeld-Wen. Suunnitelma sekä mahdollistaa tehtaan toiminnan jatkumisen nykyisellään että tarjoaa ratkaisuja tehtaan mahdollisesti lopettaessa toimintansa tulevaisuudessa. Suunnitelmassa esitetään lähes asemakaavatasoisella tarkkuudella massoittelu, toiminnot, vanhan rakennuskannan käyttö, pysäköinti ja viheralueet.fi
dc.description.abstractThe master’s thesis presents an area plan and the participatory planning process that were made for the city of Kuopio to be used in city’s work for a new zoning plan. The zoning planning of Itkonniemi and Vanha asema (old station) areas was meant to begin in the autumn of 2016 and city wanted ideas for the Itkonniemi-part. City already had acquired a plan for the old station’s area provided by a construction company. The thesis was also affected by the city’s resident-activation-program, Kansalaisten aktivointi in Finnish, due to which my design should be formed by a participatory planning process. The thesis also presents the participatory planning process. The process was addressed particularly to the residents of the area and it included a beginning survey, resident-workshop and a possibility to comment the first version. The progress of participatory planning is reported chronologically and in the end I analyze the chosen method. The design part presents the plan that was developed with the residents and the city planners. The plan provides a mostly residental scenario of how to develop the area now and in the future. The city owns a large industrial plot in the area that is currently used by a door manufacturer Jeld-Wen. The design shows how the area can be developed while the factory continues as it is and also if in the future the industry will stop in the area. The plan is detailed almost to town scale level and shows massing, functions, re-use of old buildings, parking solutions and parks.en
dc.format.extent49en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleVesjkansoo - osallistava aluesuunnitelma Kuopion Itkonniemelleen
dc.title.alternativeAn area plan to Kuopio's Itkonniemi using participatory methodsen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201712282498
dc.contributor.laitosArkkitehtuuri – Architectureen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeArkkitehtuurien
dc.date.published2018-02-07
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorLehtovuori, Panu
dc.contributor.degreesupervisorLehtovuori, Panu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record