Show simple item record

dc.creatorLinjama, Mikael
dc.date.accessioned2018-05-22T06:45:58Z
dc.date.available2018-05-22T06:45:58Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26101
dc.description.abstractHajautetussa energiantuotannossa energia tuotetaan pienehköissä energiantuotantoyksiköissä ja yleensä lähellä kulutuskohdetta. Hajautetussa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa eli CHP-tuotannossa sama laitteisto tuottaa sekä sähköä että lämpöä lähialueen tarpeisiin, tällaisia pienitehoisista laitteistoista käytetään usein nimitystä mikro-CHP. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, voidaanko pienen mikro-CHP-laitteiston sähköntuotannossa hyödyntää termosähköisiä generaattoreita (TEG-elementtejä) ja onko niiden käyttö kannattavaa. Tutkimuksen pääasiallinen tavoite on kehittää olemassa olevien lämmönsiirto- ja virtausmallien pohjalta malli, jolla voidaan mitoittaa tällaisen laitteiston lämmönsiirtopinnat sekä selvittää laitteistosta saatava sähkö- ja lämpöteho. Koska malli perustuu teoreettiseen tarkasteluun, sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös muissa vastaavissa sovelluskohteissa. Kehitetty malli muodostui kuitenkin varsin monimutkaiseksi ja se johtaa iteratiiviseen laskentaan. Tutkimuksessa kehitetyn mallin avulla mitoitetaan mikro-CHP-laitteisto, jolle lasketaan suorituskykyarvot. Koska tulisijan savukaasujen lämpötila vaihtelee merkittävästi, mitoitetulle mikro-CHP-laitteistolle tehdään myös herkkyysanalyysi savukaasuvirtauksen muutoksille. Lopuksi tarkastellaan vielä TEG-elementteihin perustuvan mikro-CHP-laitteiston taloudellista kilpailukykyä suhteessa muihin pienen sähköntarpeen kattamiseen soveltuviin laitteistoihin. Tutkimuksessa kehitetyn mallin mukaan TEG-elementteihin perustuva mikro-CHP-laitteisto on toteutettavissa niin, että se voidaan jälkiasentaa olemassa olevaan tulisijaan. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu laitteiston huono sähköhyötysuhde. Taloudellisessa tarkastelussa selviää, että laitteiston hinta on varsin kilpailukykyinen verrattuna muihin saatavilla oleviin tekniikoihin. Tämä yhdistettynä hiljaisuuteen, lämpimänveden tuottoon ja toimintavarmuuteen antaa aihetta olettaa, että laitteistolle olisi markkinoita, etenkin jos TEG-elementtien hyötysuhdekehitys jatkuu ennallaan.en
dc.format.extent77en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTermoelementtien hyödyntäminen hajautetussa sähkön ja lämmön yhteistuotannossaen
dc.title.alternativeThermoelectric generator based micro-CHPen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201805221752
dc.contributor.laitosKemia ja biotekniikka – Chemistry and Bioengineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-luonnontieteellinen tiedekunta – Faculty of Natural Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeYmpäristö- ja energiatekniikkaen
dc.date.published2018-06-06
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorTolvanen, Henrik
dc.contributor.degreesupervisorTolvanen, Henrik
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record