Show simple item record

dc.creatorNest, Niklas
dc.date.accessioned2018-05-30T10:35:46Z
dc.date.available2018-05-30T10:35:46Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26230
dc.description.abstractBiodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on kirjallisuusselvitys, ja siinä kootaan aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Lähteinä on käytetty useita eri valmistusmenetelmien toteutusta ja kustannuksia esitteleviä tieteellisiä artikkeleita sekä muutamia patentteja. Työssä esitellään valmistusmenetelmien kemialliset ja teknilliset periaatteet sekä mahdollinen toteutustapa. Työssä tutkittuja menetelmiä ovat kasviöljyjen vaihtoesteröinti, pyrolyysi, Fischer–Tropsch-menetelmät, vetykäsittelyyn perustuvat menetelmät ja hydroterminen nesteytys. Näkökulmana on näiden menetelmien soveltaminen biomassan konversioon nestemäisiksi polttoaineiksi. Kullekin valmistusmenetelmälle esitetään lähteisiin perustuva arvio biodieselin valmistuskustannuksista. Kustannukset kootaan yhteen ja vertaillaan eri menetelmiä. Edullisimmalta menetelmältä vaikuttaa hydroterminen nesteytys. Nopea pyrolyysi sekä Fischer–Tropsch-menetelmä ovat myös edullisia valmistusmenetelmiä. Suuret pääomakustannukset ovat investointeja hidastava tekijä. Työssä arvioidaan biodieselin myyntihintaa markkinahinnan perusteella ja luodaan arvio menetelmien kannattavuudelle sekä lasketaan kunkin valmistusmenetelmän kate. Kustannuksiltaan edullisimmat valmistusmenetelmät ovat myös tuotoiltaan kannattavimpia. Työssä luodaan kattava kuva biodieselin valmistukseen liittyvistä konversiomenetelmistä. Työn painopiste on menetelmien kemiallisissa perusteissa ja teknillisessä toteutettavuudessa sekä kannattavuudessa. Lisäksi oleellisia valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat valmistusmenetelmiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, raaka-ainetuotannon maankäyttö sekä muut ympäristövaikutukseten
dc.format.extent43en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleBiodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuusen
dc.title.alternativeBiodiesel production methods and their economic feasibilityen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201806011890
dc.contributor.laitosKemia ja biotekniikka – Chemistry and Bioengineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-luonnontieteellinen tiedekunta – Faculty of Natural Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeYmpäristö- ja energiatekniikkaen
dc.date.published2018-06-06
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorJoronen, Tero


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record