Show simple item record

dc.creatorAalto, Johan
dc.date.accessioned2018-08-22T04:48:47Z
dc.date.available2018-08-22T04:48:47Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26460
dc.description.abstractRakennusten elinkaaren tunteminen ja hallinta ovat tärkeä osa kestävää rakentamista. Rakennuksen elinkaaren pituuteen ja laatuun voidaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuilla sekä oikein ajoitetuilla kiinteistönpidon toimenpiteillä. Rakennukset voivat vanhentua monella eri tavalla, minkä seurauksena niitä joudutaan ylläpitämään, korjaamaan ja uusimaan säännöllisin väliajoin niiden elinkaaren aikana. Rakennusten fyysisen kulumisen lisäksi niiden käyttöikää rajoittavat erilaiset vanhanaikaistumisen rajatilat, jotka myös tahdittavat kiinteistön ylläpidon ja korjausten ajoittumista. Eri käyttötarkoituksen kiinteistötyypeillä on erilaiset vaatimukset toiminnallisten, taloudellisten, kulttuuristen ja ekologisten näkökulmien suhteen, minkä vuoksi vanhanaikaistuminen ilmenee näissä eri tavoin. Tämän vuoksi eri kiinteistötyyppien elinkaaret ja niiden syklisyys poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan sekä yleisesti, että eri kiinteistötyyppien näkökulmista rakennusten elinkaareen vaikuttavia tekijöitä, tärkeimpiä elinkaarisyklejä sekä niiden tyypillisimpiä aiheuttajia. Tarkasteltavat kiinteistötyypit on luokiteltu käyttötarkoituksen perusteella asuinrakennuksiin, toimisto- ja liikerakennuksiin sekä teollisuus- ja varastorakennuksiin. Elinkaarisykleillä tarkoitetaan rakennuksen elinkaaressa tapahtuvia ketjumaisia jaksoja, jotka toistuvat rakennuksessa tehtävien kiinteistönpidon toimenpiteiden mukaan. Kiinteistönpitoon kuuluu keskeisenä osana kiinteistön säännöllinen huolto ja kunnossapito sekä aktivoivat ja ylläpitävät korjaukset. Tutkimuksessa selvisi, että merkittävä osa rakennusten korjaustarpeista johtuu vanhanaikaistumisesta, minkä vuoksi se on usein määräävä tekijä rakennusten elinkaarisykleille. Erilaisista vanhanaikaistumisista aiheutuvat korjaustoimenpiteet aiheuttavat myös merkittäviä kustannuksia ja ympäristökuormituksia, minkä vuoksi niiden huomioiminen elinkaariajattelun näkökulmasta on tärkeää. Etenkin toimitiloihin lukeutuvissa rakennuksissa toiminnallinen ja taloudellinen vanhanaikaistuminen aiheuttavat paljon muutostarpeita käyttäjien vaihtuessa, vaatimustason noustessa tai markkinoilla olevan teknologian kehittyessä. Asuinrakennuksissa sen sijaan vanhanaikaistumisen vaikutukset ovat pienemmät ja muuntojoustavuuden merkitys on vähäisempi ja tärkeimmät elinkaarisyklit määräytyvät nopeimmin kuluvien osien, kuten putkistolinjojen ja julkisivujen mukaan.en
dc.format.extent43en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTärkeimmät elinkaarisyklit eri kiinteistötyypeissäen
dc.title.alternativeThe most significant life cycles in different building typesen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201808292207
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2018-09-05
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorAhonen, Ari


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record