Show simple item record

dc.creatorPeltomaa, Aleksi Elias
dc.date.accessioned2018-11-26T06:37:37Z
dc.date.available2018-11-26T06:37:37Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26945
dc.description.abstractDiplomityön tarkoituksena oli tutkia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden laadunvarmistamista rakentamisessa. Diplomityön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään sisäilman keskeisiä ominaisuuksia. Sisäilman osalta syvennytään kertomaan, miten sisäilmalle voidaan asettaa tavoitteita rakentamisessa. Kolmannessa luvussa pohjustetaan työn tarkoitusta käsittelemällä yleisesti laadunvarmistamisen prosessia Suomen rakentamisessa. Kaksi edellä mainittua lukua sidotaan yhteen käsittelemällä neljännessä luvussa eri aihealueiden laadunvarmistusta ja merkitystä rakentamisessa sisäilmaston näkökulmasta. Käsiteltäviä aihealueita ovat rakennuksen ilmanpitävyys, lämpöolosuhteet, ilman laatu, ääniolosuhteet, valaistusolosuhteet, talotekniset järjestelmät, energiatehokkuus, sekä kiinteistön käyttö ja ylläpito. Diplomityössä käytettiin empiirisen aineiston keräämisessä laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden kautta. Tutkimusta varten haastateltiin viittä henkilöä. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa rakentamisen ammattilaisilta, heidän kokemista tapauksista, joissa eri tekijät olivat vaikuttaneet hankkeiden sisäilmastoon heikentävästi. Näiden ilmenneiden ongelmien, virheiden ja puutteiden seurauksena voitiin tuottaa määrällinen listaus tutkittavien kokemuksista. Tässä tutkimuksessa tulokseksi muodostui 145 kappaleen lista sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä. Listauksen ja tutkimuksen teoriaosuuden välille muodostui monia yhtymäkohtia, joita käsiteltiin tarkemmin tiettyjen aihealueiden osalta. Keskeisiksi aihealueiksi nousivat hulevesien käsittelyjärjestelmät, rakennusten tiiveys, lattiamateriaalien VOC-päästöt, tilojen ilmanvaihto, sekä kiinteistöjen huolto ja ylläpito. Tarkemmin käsiteltävät aihealueet valikoituivat teoriaosuuden ja sisäilmastoon vaikuttavien tekijöiden suorien yhteyksien, sekä tutkittavien merkittäviksi nostamien tekijöiden seurauksena.en
dc.format.extent84en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleRakennushankkeen laadunvarmistaminen sisäilmaston näkökulmastaen
dc.title.alternativeConstruction quality management and indoor airen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201811262760
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2018-12-05
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorPentti, Matti
dc.contributor.degreesupervisorPentti, Matti
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record