Show simple item record

dc.creatorRantanen, Topias
dc.date.accessioned2018-12-03T06:17:15Z
dc.date.available2018-12-03T06:17:15Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26972
dc.description.abstractDigitalisaation myötä uudet teknologiat ovat läsnä kuluttajien arjessa yhä tiiviimmin. Perinteiset liiketoiminnatkin siirtyvät digitaaliseen muotoon ja laajat mobiilimarkkinat mahdollistavat joustavien mobiilisovellusten kehittämisen kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Tärkeää teknologian kehittämisessä ja kaupallistamisessa on ottaa huomioon loppukäyttäjät ja erityisesti tekijät, joita loppukäyttäjät näkevät tärkeinä. Uuden teknologian omaksumista voidaan tarkastella teknologian omaksumisen mallien kautta, jotka on alun perin kehitetty organisaatioympäristöön. Uusin malli, UTAUT2, keskittyy juuri kuluttajapuolen teknologioihin ja ottaa huomioon tekijöitä, jotka eivät organisaatioympäristössä olleet relevantteja. Tässä kandidaatintyössä UTAUT2-mallissa esitettyihin omaksumisen tekijöihin lisättiin vielä kaksi tekijää, jotka havaittiin olevan digitaalisissa teknologioissa tärkeitä. Nämä tekijät ovat koettu riski ja luottamus. Tämä kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuustutkielmana, jossa tarkasteltiin teknologian omaksumisen malleja verkkokaupan ja verkkopankin konteksteissa. Teknologian nopean kehityksen takia lähteiksi valittiin pääsääntöisesti tuoreita tutkimuksia edellä mainituista teknologioista. Tutkimuksista koottiin tässä kandidaatintyössä laajennetun UTAUT2-mallin mukaisesti omaksumiseen vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät on tärkeä ottaa huomioon digitaalisia tuotteita ja palveluita suunniteltaessa. Tähän tuotesuunnitteluun sekä markkinointiin annettiin myös strategisia ohjeita yrityksille. Tarkastelluista lähteistä ei voitu vetää johtopäätöksiä käytetystä viitekehyksestä. Vaikka konteksti oli vahvasti kuluttajapuolella, käytettiin tutkimuksissa viitekehyksenä muitakin teknologian omaksumisen malleja kuin kuluttajakontekstiin kehitettyä UTAUT2:hta. Verkkokaupan sekä verkkopankin omaksumisen taustalle tunnistettiin kuitenkin merkittävimmät tekijät, jotka on tärkeä ottaa huomioon teknologian kehityksessä ja markkinoinnissa. Merkittävimpien tekijöiden tunnistaminen voidaan yhdistää innovaation omaksumisen päätöksentekomalliin, jossa omaksumisen suostutteluvaiheessa käyttäjä luo asenteet ja odotukset innovaation hyödyistä ja haitoista. Nämä omaksumisen taustatekijät yhdessä johtavat joko innovaation omaksumiseen tai hylkäämiseen.en
dc.format.extent33en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleUuden teknologian omaksuminen digitaalisissa verkkokaupan ja verkkopankin sovelluksissaen
dc.title.alternativeTechnology acceptance and adoption in the context of e-commerce and internet bankingen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201812052791
dc.contributor.laitosTuotantotalous ja tietojohtaminen – Industrial and Information Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTalouden ja rakentamisen tiedekunta – Faculty of Business and Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTuotantotalousen
dc.date.published2018-12-20
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorKirjavainen, Johanna
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record