Show simple item record

dc.creatorLeinonen, Sini
dc.date.accessioned2019-01-11T08:27:02Z
dc.date.available2019-01-11T08:27:02Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/27067
dc.description.abstractTyössä vertaillaan kahta älytelevisio-ominaisuudet tarjoavaa laitetta käyttäjän näkökul-masta. Vertailussa on mukana aikaisintaan 2015 julkaistut Samsungin älytelevisiot, jotka käyttävät Tizen TV -käyttöjärjestelmää ja Apple TV -mediatoistimen neljäs ja viides su-kupolvi. Mediatoistimessa on tvOS-käyttöjärjestelmä ja se tuo älyominaisuudet erillisenä laitteena mihin tahansa televisioon. Vertailussa on kaksi päänäkökulmaa, ensimmäinen on yleinen käyttäjän näkökulma, jota varten on kerätty käyttäjien tarpeita muista tutkimuksista. Toisena on heuristinen arvi-ointi, jossa käyttöliittymiä verrataan Jakob Nielsenin kehittämiin kymmeneen heuristiik-kaan, eli käytettävyysperiaatteeseen. Apple TV vastasi hieman heikommin heuristiikkojen vaatimuksia ja Samsung ei tarjon-nut yhtä montaa ratkaisua käyttäjien tarpeisiin kuin Apple. Vertailu oli siis kokonaisuu-dessaan hyvin tasaväkinen. Erityishuomiona voidaan nostaa esille Apple TV:n kauko-säädin, joka aiheutti noin puolet mediatoistimen heuristiikkaongelmista. Vertailussa ei löytynyt käyttäjälle selkeästi sopivampaa systeemiä. Yhteenvedossa ehdo-tetaan jatkotutkimukseen ideoita ja metodeja, joilla voisi syntyä selkeämpiä tuloksia.en
dc.format.extent33en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleMediatoistimen ja älytelevision vertailuen
dc.title.alternativeComparison of a Media Player and a Smart TVen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201901111075
dc.contributor.laitosTietotekniikka – Pervasive Computingen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeTietotekniikkaen
dc.date.published2019-01-07
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorSchafeitel-Tähtinen, Tiina
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record