Show simple item record

dc.creatorRautakorpi, Eero
dc.date.accessioned2019-01-22T13:03:49Z
dc.date.available2019-01-22T13:03:49Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/27093
dc.description.abstractKaupungistuminen on globaali trendi, joka vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen tuo mukanaan monia hyötyjä ja toisaalta ongelmia, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, mitä kaupungistuminen tarkoittaa ja miten kaupungistuminen vaikuttaa asuntomarkkinoihin Suomessa. Ensimmäisessä luvussa määritellään, mitä kaupungistuminen tarkoittaa. Toisessa luvussa määritellään kaupungistumista aiheuttavia tekijöitä, kuten demograafiset tekijät, keskittyneisyys ja kasautuminen sekä saavutettavuus. Tämän jälkeen keskitytään tarkastelemaan kaupungistumisen piirteitä eli kaupunkirakenteen kehittymistä. Kolmannessa luvussa tutkitaan kaupungistumista Suomessa. Neljännessä luvussa tutkitaan, miten kaupungistuminen vaikuttaa asuntomarkkinoihin ja millä tavalla kaupungistuminen on vaikuttanut pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoihin. Tämän jälkeen tutkitaan mitä haasteita kaupungistuminen tuo asuntomarkkinoille. Viides luku on yhteenveto, jossa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja jatkotutkimusmahdollisuudet. Tämä tutkimus osoittaa, että lisääntynyt muuttoliike on yksi tärkeimmistä kaupungistu-mista aiheuttava sekä suoraan asuntomarkkinoihin vaikuttava tekijä. Muuttoliike lisää kysyntää asuntomarkkinoilla, mikä vaikuttaa asuntojen hintoihin. Asuntotuotannon joustavuus vaikuttaa suoraan asuntojen hintoihin kysynnän ja tarjonnan kautta. Asunto-tuotannon jäykkyys ja lisääntynyt asuntojen kysyntä nostavat asuntojen hintoja. Sitä vastoin, asuntotuotannon joustavuus tasapainottaa asuntojen kysyntää ja tarjontaa, mikä hillitsee asuntojen hintojen nousua. Tutkimuksesta selviää myöskin, että muuttoliikkeellä on ollut monia vaikutuksia Helsingin seudun asuntomarkkinoihin. Muuttoliike lisäsi kerrostalojen rakentamista ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuutta, pysäytti asumisväljyyden kasvun sekä nosti asuntojen hintoja.en
dc.format.extent27en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleAsuntomarkkinat kehittyvässä kasvukeskuksessaen
dc.typeKandidaatintyö - Bachelor's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201901251158
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta – Faculty of Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2019-02-07
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorPuhto, Jukka
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record