Show simple item record

dc.creatorLeppäkorpi, Janina
dc.date.accessioned2019-04-16T10:10:31Z
dc.date.available2019-04-16T10:10:31Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/27273
dc.description.abstractTämä diplomityö käsittelee tietomallien hyödyntämistä asuntorakentamisen operatiivisen eli projektikohtaisen hankinnan prosessissa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tietomallia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tutkimuksen kohdeyrityksen hankintatoimessa. Hankintojen osuus rakennushankkeiden kokonaiskustannuksista on jatkuvassa kasvussa. Tällä hetkellä hankinnat muodostavat noin 60-80% osuuden rakennushankkeiden kokonaiskustannuksista. Näin ollen hankintojen onnistumisella on merkittävä rooli hankkeen taloudellisessa onnistumisessa. Hankintojen merkittävän taloudellisen vaikutuksen vuoksi rakennusliikkeet panostavat hankintojen kehittämiseen. Tietomallintaminen on yksi rakennusalan potentiaalisimmista kehityskohdista. Tietomallin sisältämää tietoa voidaan hyödyntää rakentamisen lisäksi myös hankinnoissa. Tutkimuksen kohdeyrityksessä tehtyjen selvitysten perusteella tietomallia ei vielä hyödynnetä tehokkaasti kohdeyrityksen hankintatoimessa. Perustajaurakoitavissa kohteissa rakennusliikkeellä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen tietomallintamiseen, joten tutkimuksessa käsiteltiin tietomallintamista asuntorakentamisen ja perustajaurakoinnin näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tutkittiin tietomallien hyödyntämisen nykytilannetta kohdeyrityksen hankintatoimessa kyselytutkimuksen avulla sekä kartoitettiin tietomallintamisen kehityskohtia haastattelututkimuksen avulla. Kyselytutkimus toteutettiin valtakunnallisesti koko kohdeyrityksen hankintahenkilöstölle sähköisenä verkkokyselynä. Haastattelututkimuksessa haastateltiin kaikkien operatiivisen hankintaprosessin osapuolten edustajia: suunnittelijat, suunnittelunohjaus, laskenta, hankinta, tuotanto ja alihankkijat. Haastattelututkimus toteutettiin case-projektin kontekstissa. Tutkimuksen jälkimmäisessä osassa tutkittiin kirjallisuustutkimuksen avulla talonrakentamisen hankintatoimea, tietomalleja rakennusalan kontekstissa sekä tietomallien hyödyntämistä rakennushankkeessa. Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitettiin hankintojen erilaisia luokitteluja ja hankintojen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle sekä kuvattiin hankinnan prosessi. Tietomallintamisen osalta kirjallisuustutkimuksen avulla selvitettiin tietomallipohjaisen suunnittelun ja perinteisen suunnittelun eroavaisuuksia sekä tietomallintamisen periaatteita, käytiin läpi Yleiset tietomallivaatimukset ja tietomallipohjaisen asuntorakennushankkeen kulku sekä tutkittiin tietomallien laadunvarmistuskeinoja, tietomallipohjaista määrälaskentaa ja tietomallien käyttöä perustajaurakoinnissa. Tutkimuksessa selvitettiin tietomallintamisen kehityskohdat, joihin panostamalla kohdeyrityksen hankintatoimessa pystytään hyödyntämään tietomalleja tulevaisuudessa tehokkaammin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kehityskohtien jatkokehitystarpeet, jatkokehitystarpeiden vaikutukset hankintaprosessin osapuoliin sekä hankinnan määrätietovaatimukset kymmenen taloudellisesti merkittävimmän hankintanimikkeen osalta. Tutkimuksessa esille nousseet tietomallintamisen kehityskohdat ovat: henkilöstön tietomalliosaaminen, tietomallipohjainen määrätieto, suunnitteluprosessi ja päätöksenteko, tietomalliohjeistus, sopimustekniset asiat, suunnitteluohjelmistot ja tietomallinnus, suunnitteluaikataulu, osapuolten motivaatio sekä palautteen antaminen. Tietomallien hyödyntämisessä hankintojen kannalta tärkeintä on tietomallipohjaisen määrätiedon luotettavuus ja oikea-aikaisuus. Jotta tietomallintamisen täysi potentiaali pystytään hankintaprosessissa hyödyntämään, tulee kaikilla hankintaprosessin osapuolilla olla valmiudet toimia tietomallipohjaisesti. Tietomallien tehokkaampi hyödyntäminen tulee olemaan pitkällisen kehitystyön tulos, mikä vaatii motivaatiota kaikilta prosessin osapuolilta.en
dc.format.extent186en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleTietomallin hyödyntäminen asuntorakentamisen operatiivisen hankinnan prosessissaen
dc.title.alternativeUtilization of the building information model in the operative procurement process of housing constructionen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201904161400
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta – Faculty of Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2019-05-03
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.degreesupervisorKähkönen, Kalle
dc.contributor.degreesupervisorSaari, Arto
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record