Show simple item record

dc.creatorKuitunen, Aki
dc.date.accessioned2019-04-25T06:31:48Z
dc.date.available2019-04-25T06:31:48Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/27299
dc.description.abstractTyössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen sisäisten sidosryhmien investointihyödykkeen elinkaaren aikaisia tietotarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla sisäisiä sidosryhmiä. Jokaisesta sidosryhmästä haastateltiin yhtä edustajaa. Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Kerätty aineisto pelkistettiin tärkeimpien tietotarpeiden löytämiseksi. Analyysissa havaittiin, että sisäisillä sidosryhmillä on yhteinen käsitys investointihyödykkeen elinkaaren vaiheista ja että sidosryhmillä on investointihyödykkeen elinkaaren vaiheissa yhteisiä ja erillisiä tietotarpeita. Aineiston analyysin perusteella tärkeimmät jatkokehitystä vaativat tietotarpeet ovat käyttöomaisuusrekisterin ylläpidon kehittäminen sekä investointihyödykkeen jälkilaskennan kehittäminen. Aineiston perustella tehtiin • malli investointihyödykkeen elinkaaren aikaisten tietojen tallentamiseksi käyttöomaisuusrekisteriin • malli järjestelmällisen jälkilaskennan tekemiseksi investointihyödykkeille • malli investointihyödykkeen elinkaaren aikaisen tiedon johtamiseksi niin, että tieto on ajantasaista ja kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, sillä tutkittavana oli toimeksiantajan sisäisten sidosryhmien väliset tietotarpeet. Sisäisten sidosryhmien tietotarpeita ei ole tutkittu aiemmin, joten tutkimustuloksia ei pystytä vertaamaan aikaisempiin tuloksiin.en
dc.description.abstractThe thesis examined the investment asset life cycle information needs of the client’s internal stakeholders. The research data was collected by interviewing internal stakeholders. One representative from each stakeholder was interviewed. Thematic interview was used as the data collection method in the research. The collected data was reduced to find the most important information needs. The analysis found that the internal stakeholders have a common understanding of the life cycle of an investment asset and that the stakeholders have common and separate information needs in the investment asset life cycle stages. Based on the analysis of the research data, the most important information needs that require further development are the updating of the fixed assets register and the development of post-accounting of the investment asset. Based on the research data, models were developed for • updating investment asset life cycle information into the fixed asset register • making systematic post-accounting on investment assets • managing the life cycle information of an investment asset so that the information is up to date and available to all stakeholders. The research results cannot be generalized, as the subject of the research was the information needs of the client’s internal stakeholders. The information needs of the client’s internal stakeholders have not been researched before and the research results cannot, therefore, be compared to previous ones.en
dc.format.extent87en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleInvestointihyödykkeeseen liittyvät elinkaaren aikaiset tietotarpeeten
dc.title.alternativeLife cycle information needs of the investment asseten
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201904301448
dc.contributor.laitosTuotantotalous ja tietojohtaminen – Industrial and Information Managementen
dc.contributor.tiedekuntaTekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta – Faculty of Engineering and Natural Sciencesen
dc.contributor.yliopistoTampereen yliopisto - Tampere University
dc.programmeJohtaminen ja tietotekniikka (Pori)en
dc.date.published2019-04-30
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorParanko, Jari
dc.contributor.degreesupervisorParanko, Jari
dc.contributor.degreesupervisorLaine, Teemu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record