Show simple item record

dc.creatorKekäläinen, Julius
dc.date.accessioned2019-04-30T11:49:17Z
dc.date.available2019-04-30T11:49:17Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/27330
dc.description.abstractTutkimuksen tavoite on kehittää oppimisprosessia megarakennushankkeissa. Lisäksi tutkija pyrkii sitomaan kehitetyn oppimisprosessin kiinteäksi vakio-osaksi megarakennushankkeiden läpivientiprosessiin. Tutkija jakaa oppimisprosessin tiedonkeruu- ja jalkauttamisprosessiin. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksen, osallistuvan havainnoinnin ja haastattelututkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksessa käydään läpi teoreettinen pohja oppivasta organisaatiosta käsitteenä. Esitellään organisaation oppimista. Nimetään oppimisen avaintekijöitä ja esteitä organisaatiossa. Kerrotaan uusien oppien jalkauttamisesta organisaatiossa muutosjohtamisen avulla. Avataan projekteista oppimista toimintaa edeltävällä ja toiminnan jälkeisellä arvioinnilla. Avataan fragmentoituneen kiinteistö- ja rakennusalan ominaisuuksia organisaation oppimisessa, joka perustuu yksilön hiljaiseen tietoon. Kerrotaan megaprojektien pitkän keston, monimutkaisuuden ja merkittävyyden aiheuttamista oppimisen ominaisuuksista. Osallistuvalla havainnoinnilla kerrotaan tutkimuskohteesta eli YIT:n megaprojektista, Triplasta, ja sen nykyisestä oppimisprosessista. Tutkimuskohde on kohdeyritykselle merkittävässä taloudellisessa asemassa ja on yksi Suomen ensimmäisiä tämän luokan megarakennushankkeita. Lisäksi kerrotaan kohdeyrityksen nykyisestä omaperusteisen tuotannon läpivientiprosessista. Haastattelututkimuksella raportoidaan kahdeksan tutkimuskohteessa työskentelevän ammattilaisen henkilökohtaisen haastattelun suunnittelu ja toteutus sekä tulokset. Haastateltavina olivat kuusi kohdeyrityksen työntekijää eri hierarkiatasoilta ja vastuualueista sekä kaksi sidosryhmien edustajaa. Haastattelussa selvitetään tiedonkeräämisen ja jalkauttamisen menestystekijöitä megarakennushankkeessa, tapoja oppimisprosessin sitomiseen osaksi megarakennushankkeiden läpivientiprosessia, megarakennushankkeiden oppimisprosessin tärkeyttä rakennusyritykselle sekä tutkimuskohteen oppimisprosessia. Tutkimustuloksena tutkija tuottaa kohdeyritykselle prosessiaihiot tiedonkeruulle ja jalkauttamiselle. Tutkimus kohdistuu omaperusteisiin megaluokan uudisrakennushankkeisiin. Tutkija sitoo tiedonkeruu- ja jalkauttamisprosessin yhteistuloksen, eli oppimisprosessin, kohdeyrityksen omaperusteisten uudismegahankkeiden läpivientiprosessiin sekä kertoo oppimisprosessin avaintekijöitä megarakennushankkeessa. Tutkimustulokset auttavat kohdeyritystä kehittämään omaa oppimisprosessiaan megarakennushankkeissa, mutta niiden yleistämistä tulee arvioida, sillä tutkimus tehtiin havainnoiden vain tutkimuskohdetta ja haastatellen vain tutkimuskohteen parissa työskenteleviä yksilöitä. Kannattavaa olisi suorittaa toimintakoe eli pilottihanke, jossa käytettäisiin kehitettyjä prosesseja. Toimintakoe toisi käytännön lisäarvoa prosessien yleistämisestä. Tulee pitää mielessä, että jalkautettavat prosessit tulee aina räätälöidä osaltaan sopivaksi kyseessä olevalle projektille.fi
dc.format.extent95en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofien
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.titleOppimisprosessin kehittäminen megarakennushankkeissaen
dc.title.alternativeDeveloping the learning process in megadevelopmentsen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201905031479
dc.contributor.laitosRakennustekniikka – Civil Engineeringen
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta – Faculty of Built Environmenten
dc.contributor.yliopistoTampereen yliopisto - Tampere University
dc.programmeRakennustekniikkaen
dc.date.published2019-05-07
dc.permissionPermission granteden
dc.contributor.thesisadvisorSaari, Arto
dc.contributor.degreesupervisorSaari, Arto
dc.contributor.degreesupervisorUotila, Ulrika
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis
dc.permissionminingMining permission granteden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record