Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitosen
dc.creatorLammi, Jori
dc.date.accessioned2010-04-06T06:54:23Z
dc.date.available2010-04-06T06:54:23Z
dc.date.issued2010-04-06T06:54:23Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6541
dc.description.abstractSuomessa astui 29.12.2009 voimaan valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, jolla täytäntöön pantiin Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY. Asetuksessa määritellään turvallisuus- ja terveysvaatimukset, jotka koneen on täytettävä, jos se aiotaan saattaa markkinoille EY-alueella. Asetuksen tulkintaa helpottamaan on olemassa standardeja, joissa esitetyt esimerkkiratkaisut täyttävät vaatimukset. Työssä selvitettiin ja analysoitiin koneen valmistajalta vaadittava markkinoille saattamiseen tarvittava prosessi. Käytännön osuutena toteutettiin riskien arviointi, luotiin tekninen tiedosto, haettiin koneelle tyyppihyväksyntä ilmoitetusta laitoksesta ja laadittiin vaatimustenmukaisuusvakuutus Palax 55 -polttopuukoneelle määräaikaan 29.12.2009 mennessä. Palax 55 on yhden käyttäjän tyyppihyväksyntämenettelyn vaativa polttopuukone, jolla puu katkaistaan pyörösahalla ja halkaistaan halkaisuruuvilla. Teknisen tiedoston on sisällettävä riittävät tiedot koneen suunnittelusta, valmistuksesta ja toiminnasta, jotta sen pohjalta voidaan osoittaa koneen täyttävän asetuksen vaatimukset. Yhtenä osana teknistä tiedostoa on riskien arviointi, joka toteutettiin kolmiosaisena. Ensimmäisessä osassa lueteltiin konetta koskevat asetuksen kohdat. Toisessa osassa käytiin läpi konetta koskevat standardit ja standardien kohdat, joita koneessa on sovellettu. Kolmas osa on työn turvallisuusanalyysi. Riskien arvioinnin sekä tyyppihyväksyntämenettelyn perusteella koneeseen tehtiin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, joilla parannettiin koneen toiminnallisuutta, käyttöohjetta ja merkintöjä. Työn tulosten perusteella voidaan todeta koneen turvallisuustason parantuneen olennaisesti projektin läpikäymisen aikana. Samalla parantui myös koneen käytettävyys. Varsinkin käyttöohjeella ja sen parantamisella on merkittävä vaikutus koneen turvallisuuteen. Palax 55 -polttopuukoneelle saatiin tyyppihyväksyntä ilmoitetusta laitoksesta, laadittiin vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettiin CE -merkintä määräaikaan mennessä. /Kir10en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleVaatimustenmukaisuus ja tyyppihyväksyntä polttopuukoneilleen
dc.title.alternativeCompliance with the requirements and type approval for firewood processors
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201004061095
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopisto
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-03-10
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.contributor.degreesupervisorKivistö-Rahnasto, Jouni
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record